Cílem je přinést kvalitnější služby pro cestující a finančně výhodnější provoz městské dopravy.
Reklama
Cílem je přinést kvalitnější služby pro cestující a finančně výhodnější provoz městské dopravy.

Podle vedení města bylo hlavním důvodem pro založení městského dopravního podniku narušit současné monopolní postavení společnosti ČSAD Frýdek-Místek, která v současné době zajišťuje městskou hromadnou dopravu. Městský dopravní podnik má za úkol připravit podmínky pro provoz městské hromadné dopravy, které by měly být výhodnější nejen po stránce finanční, ale také po stránce kvalitnějších služeb pro cestující.

„Teď začíná práce na vyčíslení ceny, za kterou by byl dopravní podnik schopen provozovat městskou hromadnou dopravu. V prvé řadě je nutné vytvořit nové jízdní řády, protože od četnosti linek a spojů se bude z velké části odvíjet návrh ceny na zajištění MHD. Do ceny se promítnou také náklady na pořízení nových autobusů, výstavbu garáží dopravního podniku, ale také platy zaměstnanců a podobně. Důležitá budou i jednání s okolními obcemi a krajem o příspěvcích na zajištění dopravní obslužnosti prostřednictvím našeho dopravního podniku,“ přiblížil následující kroky náměstek primátora Karel Deutscher s tím, že cena by měla být známa zhruba v polovině tohoto roku. Pokud bude nižší, než kterou si nyní účtuje společnost ČSAD Frýdek-Místek, pak by mohlo město prostřednictvím vlastního dopravního podniku provozovat MHD od druhé poloviny příštího roku.  Pokud by cena nebyla až tak zajímavá, vypsala by se soutěž na nového dopravce a propočty i návrhy na vybudování zázemí zpracované dopravním podnikem by posloužily jako podklad pro nastavení kritérií veřejné soutěže na nového dopravce.

„V nejbližších dnech začneme tvořit zcela nové jízdní řády, přičemž budeme přihlížet i k připomínkám, které občané měli k těm současným. Námi navržené jízdní řády bychom chtěli už v dubnu předložit široké veřejnosti k připomínkování s tím, že jejich připomínky do jízdních řádů zapracujeme a upravené je v květnu opět předložíme veřejnosti k připomínkování tak, aby nespokojených cestujících bylo co možná nejméně,“ řekl nový jednatel společnosti Jan Širc, který chce do společnosti promítnout také inovativní prvky vedoucí ke zvýšené kvalitě a komfortu pro cestující. „Na operativní leasing hodláme pořídit zhruba padesát zbrusu nových autobusů, které budou klimatizované, vybavené kamerovým systémem a budou plně nízkopodlažní, tedy bez jakýchkoliv schodů uvnitř vozu. Upravit a zmodernizovat bychom chtěli také autobusové zastávky, kromě nových označníků s velkými dobře čitelnými jízdními řády by byly frekventované zastávky postupně vybaveny digitálním informačním panelem zobrazujícím aktuální odjezdy autobusů,“ doplnil Širc.

Sídlo nové městské společnosti Dopravní podnik Frýdek-Místek se nachází v kombinovaném domě na ulici Malý Koloredov. V současnosti má svého jednatele a jednoho zaměstnance na pozici vedoucího provozu. Do budoucna se počítá s maximálně šesti THP pracovníky (technik, ekonom, účetní, personalista) a zhruba sto řidiči, kteří by do společnosti přešli od dosavadního zaměstnavatele.
 
Ve Frýdku-Místku funguje od roku 2011 ojedinělý projekt MHD zdarma, který přinesl navýšení výkonů na linkách MHD a podtatné zvýšení počtu cestujících. Původně se uvažovalo, že by cestování zdrama platilo jen pro občany města, nakonec však je nabízena všem, podmínkou je jen prokázání bezdlužnosti vůči městu. V současné době je projekt rozšířen i do několika přilehlých obcí.

Zdroj: Město Frýdek-Místek


Ve Frýdku-Místku vznikl nový dopravní podnik
Autobusy ČSAD Frýdek-Místek pořízené v roce 2013 a 2012 pro MHD. Archiv Busportál
Ve Frýdku-Místku vznikl nový dopravní podnik
Schéma MHD Frýdek-Místek, v provozu je 19 linek