V Rotterdamu vzniká ohromný vodíkový klastr
Do dvou let vznikne první vodíková čerpací stanice pro nákladní automobily v nizozemském Rotterdamu. Foto Air Products

Do roku 2025 má v trojúhelníku Rotterdam, Antverpy a Severní Porýní-Vestfálsko jezdit 1 000 nákladních automobilů na vodík. V plánu je výstavba 25 vysokokapacitních vodíkových stanic a navýšení kapacity výroby nízkoemisního vodíku.
Do roku 2025 má v trojúhelníku Rotterdam, Antverpy a Severní Porýní-Vestfálsko jezdit 1 000 nákladních automobilů na vodík. V plánu je výstavba 25 vysokokapacitních vodíkových stanic a navýšení kapacity výroby nízkoemisního vodíku.
Společnost Air Products postaví a zprovozní do dvou let první vodíkovou čerpací stanici pro nákladní automobily v nizozemském Rotterdamu. Čerpací stanice vznikne v rámci projektu Čistý vodík a silniční doprava (CH2aRT) ve spolupráci s firmami Schenk Transport a TNO. Projekt je zaměřený na vývoj nákladních vodíkových automobilů a související vodíkové infrastruktury, a je podporován z fondů Evropské unie.
 
Čerpací stanice bude zpočátku zásobovat nákladní vodíková vozidla společností Air Products, Schenk Tanktransport a dalších, které v rotterdamském přístavu již začaly používat vodík. A následně bude projekt přispívat k naplnění cílů mezinárodního konsorcia HyTrucks, které chce do roku 2025 nasadit 1 000 nákladních automobilů na vodík v trojúhelníku Rotterdam, Antverpy a Severní Porýní-Vestfálsko. Polovina těchto vozů bude mít základnu v přístavu Rotterdam, a proto bude nutné vybudovat infrastrukturu potřebnou pro jejich provoz.  Pro spojení Nizozemska, Belgie a Německa je v plánu výstavba 25 vysokokapacitních vodíkových stanic a navýšení kapacity výroby nízkoemisního vodíku.  

"Toto partnerství je pro společnost Air Products velmi pozitivní. Jako největší světový výrobce vodíku tak můžeme přispět k rozšíření vodíkových technologií.  Ty, ve srovnání s jinými technologiemi, umožňují nákladním vozidlům rychlejší doplňování paliva, větší dojezd vozidla a přepravu těžších nákladů,“ popsal Kurt Lefevere, viceprezident společnosti Air Products pro Benelux, Německo a Francii výhody použití vodíku v těžké silniční dopravě. Podle něj jsou nákladní vozidla na vodíkové palivové články důležitou cestou, jak dosáhnout stoprocentního snížení emisí.
 
Bezemisní vodík se vyrábí v rotterdamských chloralkalických elektrolyzérech Nouryon (dříve AkzoNobel Specialty Chemicals), které využívají větrnou energii z farem Krammer a Bouwdokken v Nizozemsku. Vyrobený vodík se čistí v zařízení Air Products a potrubím se dopravuje na místa konečného použití.