V regionální dopravě v Jihomoravském kraji jezdí 75 procent autobusů s klimatizací
V šesti nových vozech MAN Lion´s Intercity LE společnosti BDS-BUS je klimatizace samozřejmostí.

Téměř tři sta autobusů a více než polovina vlaků v IDS JMK poskytuje cestujícím příjemné klima.

Téměř tři sta autobusů a více než polovina vlaků v IDS JMK poskytuje cestujícím příjemné klima.

Nasazení nových jednotek Moravia znamená vedle dalších vylepšení i zásadní posun v kvalitě cestování v letním období. Zatímco v minulých létech se cestující museli smířit s horkem ve starých východoněmeckých vagónech se špatnou ventilací, letošní léto přináší zásadní změnu.

Dodání 37 krajských jednotek Moravia znamená mimo jiné i to, že v létě už víc jak 50 % přepravních výkonů vlaků v IDS JMK bude realizováno klimatizovanými jednotkami. Půjde o prakticky všechny vlaky na nejdůležitějších linkách S2 a S3, ale i na lince S51 mezi Šakvicemi a Břeclaví a částečně i na S9 mezi Břeclaví a Hodonínem.

Příjemný chládek tak bude zajištěn na téměř všech vlacích IDS JMK mezi Brnem a Břeclaví a s výjimkou rychlíků rovněž mezi Brnem a Kuřimí, Tišnovem, Křižanovem, Křenovicemi hor.n., Blanskem a Letovicemi.

Jihomoravský kraj již dříve rozhodl o tom, že klimatizaci bude požadovat i u nově pořizovaných autobusů. V současné době je tak v létě na příjemnou teplotu vychlazeno až 75 % regionálních autobusů. Jen v loňském roce bylo takových autobusů do provozu zařazeno 219 a za letošní první pololetí dalších 61 kusů a s obnovou vozového parku počet klimatizovaných autobusů dále poroste.

Podobně tomu bude i u vlaků, kde se počítá i s postupným nasazováním klimatizovaných vozů i na dalších tratích. Na železnici však není možné takové zásadní změny realizovat okamžitě.

Kontrolní pracovníci KORDIS průběžně spuštění klimatizací v autobusech prověřují a při zjištění závady nebo pochybení řidiče jsou udělovány postihy.

 KORDIS JMK.