V rámci dlouhodobé strategie snižování emisí testuje Dopravní podnik v reálném provozu s cestujícími již rok a půl elektrobus SOR s nabíjením z tramvajové napájecí sítě.
V rámci dlouhodobé strategie snižování emisí testuje Dopravní podnik v reálném provozu s cestujícími již rok a půl elektrobus SOR s nabíjením z tramvajové napájecí sítě.

Nabíjení probíhá během provozních přestávek v obratišti Želivského prostřednictvím dvoupólového pantografového sběrače na střeše vozidla z krátkého úseku speciálně vybudované troleje. Elektrobus je nasazován na běžné výkony na linkách 163 a 213 a celkový kilometrický proběh od zahájení provozu činí již téměř 100 tis km. Vzhledem k elektrickému topení (což není u jiných elektrobusů vůbec běžné) i klimatizaci je provoz elektrobusu lokálně zcela bezemisní. Díky využití příznivých cen trakční elektrické energie, kterou DPP nakupuje pro metro a tramvaje, ale také díky již vybudované tramvajové napájecí infrastruktuře, je i ekonomická bilance tohoto projektu velmi dobrá. Celkově lze konstatovat, že i v mezinárodním měřítku se jedná o jeden z nejúspěšnějších evropských elektrobusových projektů.

„Zkušenosti z předchozích elektrobusových projektů nám umožňují připravit zatím nejrozsáhlejší podobný projekt v rámci pražské MHD a přiblížit se tak její úplné elektrifikaci“ uvedl Jan Šurovský, technický ředitel Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Na základě pozitivních výsledků dlouhodobého testování připravuje DPP plnohodnotnou elektrifikaci autobusové linky 207, která spojuje Žižkov s centrální oblastí města. Jedná se o jedinou páteřní autobusovou linku, která vstupuje do nejužšího centra Prahy. Pro tuto linku předpokládá DPP pořízení 14 elektrobusů (v parametrech standardních dvanáctimetrových autobusů), které se budou nabíjet opět z tramvajové napájecí sítě prostřednictvím dvoupólového pantografového sběrače a troleje. Denní nabíjení bude situováno do obratiště Ohrada. Pro noční nabíjení a balancování baterií je vybrána garáž Vršovice, v jejímž objektu se přímo nachází tramvajová (resp. bývalá trolejbusová) měnírna. Vzhledem k nutnosti zajištění potřebné nabíjecí infrastruktury a také vypsání výběrového řízení na dodávku elektrobusů, předpokládá DPP zahájení provozu těchto elektrobusů v září 2018.

V mezidobí předpokládá DPP zahájení dalšího výzkumného a testovacího projektu - tzv. „elektrobusu s dynamickým dobíjením“. Zejména pro páteřní linky obsluhované kloubovými autobusy s vysokým denním kilometrickým proběhem a často také s velkým převýšením může být nabíjení pouze na garáži a v obratištích limitující, a to z technického hlediska a z hlediska ekonomické produktivity. Cílem nového projektu je nalézt a prakticky ověřit možnosti nabíjení také během jízdy, aby pozitivní efekty lokálně bezemisní dopravy bylo možné využít na nejdůležitějších a nejvíce vytížených autobusových linkách pražské MHD.

 „V současné smogové situaci je snižování emisní zátěže pražské hromadné dopravy jedním z nejdůležitějších strategických úkolů jediného akcionáře Dopravního podniku tedy Hl. m. Prahy. Úkolem Dopravního podniku je realizovat řešení, které bude optimální z pohledu nárůstu provozních nákladů a plnění strategických cílů,“ uvedl Martin Gillar, generální ředitel a předseda představenstva Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Další informace o testování elektrobusu SOR v Praze.

Zdroj: DPP


V Praze se připravuje rozvoj elektrobusů
V Praze se připravuje rozvoj elektrobusů