V MHD ve Zlíně a Otrokovích se bude platit bankovními kartami

Moderní odbavovací systém získají v příštím roce trolejbusy a autobusy DSZO. Cestující využívající jednotlivé jízdné budou platit za přepravu bezkontaktní bankovní kartou. Terminály dodá Future technologies.

Moderní odbavovací systém získají v příštím roce trolejbusy a autobusy DSZO. Cestující využívající jednotlivé jízdné budou platit za přepravu bezkontaktní bankovní kartou. Terminály dodá Future technologies.

Dopravní společnost Zlín – Otrokovice podepsala v červnu 2023 smlouvu s vysoutěženým dodavatelem Future technologies, s. r. o., z Brna na dodávku zařízení a zprovoznění nového odbavovacího systému ve vozidlech MHD. Je určen pro platby jednotlivého jízdného bezkontaktní bankovní kartou (může být nahrána v mobilu, hodinkách apod.). Terminály budou umístěny ve vozidlech MHD u všech dveří. Zakoupená jízdenka se nebude tisknout (cestující si může doklad vytisknout v e-shopu). Při přepravní kontrole prokáže cestující zaplacení jízdného svou bankovní kartou, kterou přiloží k revizorově čtečce. „Ponecháme našim zákazníkům i možnost využívat nadále papírové jízdenky nebo SMS jízdenky, ale podle zkušeností z jiných dopravních podniků očekáváme, že většina cestujících dá brzy přednost platbě kartou. Naše terminály ve vozidlech budou mít navíc schopnost číst informace také z krajské dopravní karty Zetka, což umožní pozdější integraci MHD do systému IDZK – Integrované dopravy Zlínského kraje,“ upřesnil ředitel DSZO Josef Kocháň. Obdobný systém odbavování cestujících funguje úspěšně již několik let například v Brně, ale i dalších městech.

Nové terminály pro bezhotovostní platby jízdného bezkontaktními bankovními kartami mají být podle uzavřené smlouvy instalovány do trolejbusů a autobusů ve Zlíně a Otrokovicích v období od února do května 2024.

V březnu 2024 má být zprovozněn také e-shop. Ten umožní veřejnosti nakupovat na internetu, bez nutnosti návštěvy „kamenného“ pracoviště předprodeje jízdenek, rovněž kupony časového jízdného. Bankovní karty zákazníků se tak stanou nositelem informace také o platném časovém jízdném. Kromě toho e-shop umožní vytisknout bezhotovostně pořízené a na kartu nahrané jízdenky i v papírové formě – například pro založení do účetnictví.  

Výběrové řízení na dodavatele veřejné zakázky "Odbavovací systém pro DSZO" bylo zveřejněno v září 2022. O zakázku měli zájem čtyři uchazeči: Kontron Public Transportation z Belgie (nabídková cena cca 73,5 mil. Kč), Mikroelektronika (nabídková cena cca 20 mil. Kč), Future technologies (nabídková cena cca 14 mil. Kč) a EM TEST ČR spolu s EMLINES (nabídková cena cca 9,3 mil. Kč). Základním hodnotícím kritériem v zakázce byla ekonomická výhodnost. Poslední jmenovaný nabídl nejnižší cenu, byl však ze soutěže vyloučen (mimo jiné ocenil jen část předmětu zakázky a neposkytl řádné vysvětlení). Rada jednatelů DSZO schválila vítězného dodavatele již v prosinci 2022. Neúspěšný uchazeč (EM TEST ČR a EMLINES) se však odvolal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a projednání případu trvalo do konce května 2023. Všechny námitky Úřad zamítl a mohla tak být uzavřena smlouva s druhým uchazečem v pořadí - Future technologies, spadající do korporace Ing. Ivo Herman, CSc.

Pořízení nového odbavovacího systému bude stát 14,1 milionu korun (bez DPH). „Byla podána žádat o poskytnutí dotace z prostředků EU z výzvy na individuální projekty v rámci Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2021–2027. Máme šanci získat dotaci ve výši 85 procent nákladů,“ upřesnil administrátor dotačních projektů DSZO Jaromír Schneider.

Jsme rádi, že po delším úsilí se podařilo i v našich dvou městech zajistit cestujícím v MHD moderní odbavovací systém. Jeho výhodou proti některým starším systémům je mimo jiné skutečnost, že cestující použijí k úhradě jízdného své běžné bezkontaktní bankovní karty a nejsou nuceni si pořizovat žádné speciální dopravní či městské karty,“ zhodnotil přednosti přijatého řešení ředitel Josef Kocháň.