V městské dopravě ve Zlíně a Otrokovicích proběhne průzkum
Od 5. do 21. března proběhne v městské hromadné dopravě ve Zlíně a v Otrokovicích anketa o dopravním chování cestujících. Výsledky pomohou optimalizovat jízdní řády. Ilustrační foto: Vojtěch Cekota ml.

Od 5. do 21. března budou cestující na zastávkách a v autobusech na linkách 31 a 32 potkávat označené tazatele, kteří se budou ptát odkud a kam lidé jedou. Podle výsledků může DSZO přizpůsobit MHD aktuálním potřebám.

Od 5. do 21. března budou cestující na zastávkách a v autobusech na linkách 31 a 32 potkávat označené tazatele, kteří se budou ptát odkud a kam lidé jedou. Podle výsledků může DSZO přizpůsobit MHD aktuálním potřebám.

Velký směrový dopravní průzkum a sčítání cestujících se uskuteční ve dnech od 5. do 21. března 2024 ve vozidlech a na zastávkách MHD ve Zlíně a v Otrokovicích. Vyškolení tazatelé z firmy CZECH Consult budou oslovovat cestující a ptát se jich, odkud a kam hromadnou dopravou cestují. Podobně rozsáhlý dopravní průzkum nechala Dopravní společnost Zlín – Otrokovice zpracovat naposledy v roce 2016.

Dotazy speciálně vyškolených a označených tazatelů se budou týkat nástupní/výstupní zastávky během cesty MHD, zvolených linek, přestupů, použitého jízdního dokladu. V terénu - na vybraných zastávkách a ve vozidlech (pouze v autobusech linek 31 a 32) - se bude ve stejném čase pohybovat nejvýše deset tazatelů.

Půjde o velmi krátký anketní dotaz na cestujícího. Odpovědi si budeme zaznamenávat. Následné vyhodnocení výsledků nám velmi pomůže rozklíčovat dopravní chování cestujících,“ uvedl zpracovatel dopravních průzkumů Tomáš Matras ze společnosti CZECH Consult, spol. s r.o., Praha, který garantuje odbornou stránku realizace průzkumu. Na základě vyhodnocených dat bude posuzována výhodnost vedení přímých linek v nejčastěji využívaných přepravních relacích a budou kompletně zmapovány přestupy cestujících.

Prosíme naše cestující o maximální vstřícnost a spolupráci. Pokud budou tazatelem osloveni, prosíme je, aby krátký anonymní rozhovor poskytli. Je to samozřejmě dobrovolné, ale je třeba si uvědomit, že právě přičiněním každého osloveného a odpovídajícího cestujícího může dojít ke shromáždění dostatečného množství dat pro budoucí přizpůsobování městské dopravy aktuálním potřebám,“ uvedl ředitel DSZO Josef Kocháň.

Výsledky průzkumu budou zpracovány do konce května tohoto roku.