V Londýně jezdí více než 1 100 autobusů s nulovými emisemi
Dalších 80 elektrických autobusů v Londýně. Tentokrát v jižní městské oblasti Sutton. Foto TfL

Transport for London představila v Suttonu v jižní části Londýna 80 nových autobusů s nulovými emisemi. Podle cíle Londýna mohou po roce 2034 jezdit v britském hlavním městě pouze autobusy s nulovými emisemi. S pokračujícími vládními investicemi se tak může stát už za sedm let.

Transport for London představila v Suttonu v jižní části Londýna 80 nových autobusů s nulovými emisemi. Podle cíle Londýna mohou po roce 2034 jezdit v britském hlavním městě pouze autobusy s nulovými emisemi. S pokračujícími vládními investicemi se tak může stát už za sedm let.

Na cestě k přechodu na zcela bezemisní autobusový park Transport for London (TfL), organizace zastřešující veřejnou dopravu v hlavním městě Velké Británie, posiluje autobusovou dopravu ve vnější části města každý rok o další milion autobusových kilometrů. Od roku 2016 se počet autobusových linek s plně nulovými emisemi zvýšil z 5 na 54 a dalších 15 linek využívá zcela bezemisní i nízkoemisní vozidla. Počet autobusů s nulovými emisemi na londýnských ulicích vzrostl od roku 2016 o více než 3 000 procent, z 30 na 1 000 autobusů. Flotila TfL je největší v západní Evropě a má ve srovnání s městy jako New York, Paříž nebo Vacouver nejnižší emise CO2 na osobokilometr.

TfL zdůrazňuje, že „zavedení dalších 80 nových autobusů následuje po nedávném milníku, kdy bylo v celém hlavním městě provozováno více než 1 000 autobusů s nulovými emisemi, čímž se celkový počet zvýšil na více než 1 100 autobusů s nulovými emisemi. Přechod na vozový park bezemisních autobusů do roku 2034 je cíl, kterého by mohla TfL dosáhnut s pokračujícím vládním financováním už do roku 2030." Odhadem se má ušetřit 4,8 milionu tun uhlíku do roku 2034 nebo 5,5 milionu tun uhlíku do roku 2030.

Ke splnění závazku Londýna bylo stanoveno, že od roku 2021 musí mít všechny nové autobusy vstupující do smluvní flotily TfL nulové emise. V londýnském autobusovém parku je aktuálně přes 8 600 autobusů, z toho více než 1 100 elektrických, 20 na vodíkový pohon a zbývající hybridní a dieselové vozy Euro 6.

Do ulic Suttonu vyjelo v létě více než 80 nových elektrických autobusů a celkový počet v tomto městském obvodu na jihu Londýna se tak zvýšil na téměř 100. Elektrifikovány jsou kromě trasy 413 také další 93, 154, 164, 213 a 80. Více než polovina cest autobusem v Suttonu se uskuteční v autobuse s nulovými emisemi. Další vozy se připojí k vozovému parku na jaře příštího roku. Městská část se také od příštího roku dočká zlepšení autobusové dopravy, která bude posílena o 400 tisíc kilometrů a nová nebo lepší spojení napříč čtvrtí a mezi městskými centry a nemocnicemi.

Nové autobusy pro Sutton mají řadu nových funkcí, větší prostor pro invalidní vozíky a kočárky, panoramatické zastřešení na horní palubě, USB porty, nové LED obrazovky na spodní i horní palubě.

Klíčovou součástí investice starosty Londýna ve výši 6 milionů liber na zlepšení autobusové sítě ve vnějších částech města je síť expresních autobusových linek Superloop s  omezenými zastávkami, které objíždějí celé hlavní město, a mají přidat více než 4 miliony autobusových kilometrů. V srpnu byla na SL7 přejmenována současná linka X26, která vede mezi autobusovým nádražím West Croydon a centrálním autobusovým nádražím Heathrow. Nabízí tak okamžitě rozpoznatelnou expresní autobusovou dopravu mezi západním a jižním Londýnem, a její frekvence se zdvojnásobila z 30 minut na každých 15 minut.Je třetí autobusovou trasou sítě expresních autobusů Superloop.

Růst londýnské flotily autobusů s nulovými emisemi je důležitou součástí závazku starosty snížit toxický vzduch a reagovat na klimatickou krizi. Starosta Londýňanů slíbil, že zlepší dopravní spojení ve vnějším Londýně. Profesor Kristian Helin, výkonný ředitel institutu pro výzkum rakoviny The Institute of Cancer Research, který v Suttonu v Londýně sídlí, řekl: „Víme, že znečištění ovzduší je špatné pro naše zdraví a skutečně obsahuje chemikálie způsobující rakovinu, jak vědci z ICR rozpoznali mezi prvními. Vítáme proto snahy TfL snížit znečištění ovzduší – a emise uhlíku v Suttonu – prostřednictvím většího využívání elektrických autobusů.“

Podle přední britské charitativní organizace Asthma + Lung UK, která podporuje lidi s onemocněním plic, je přechod od benzinových a naftových motorů k autobusům s nulovými emisemi pro vyčištění ovzduší zásadní. "Znečištění ovzduší je stav ohrožení veřejného zdraví, který se týká všech. V Londýně žije přibližně 585 000 lidí s plicním onemocněním a každý rok zkracuje toxický vzduch životy 4 000 lidí".

Ve Spojeném království pochází jedna třetina nových objednávek autobusů ročně z nákupů v Londýně, a proto je převedení vozového parku TfL na elektrický základní a jeho urychlení důležité z hlediska ochrany klimatu i ekonomické revitalizace, přispívá k posílení britského autobusového průmyslu a zajištění pracovních míst. Elektrifikace londýnské flotily přirozeně také vyžaduje investice do infrastruktury s významnými finančními dopady. Většina nabíjecích zařízení je instalována v depech subdodavatelských dopravních společností TfL, ale v některých klíčových lokalitách bude nutné vybudovat další nabíjecí zařízení, jako jsou pantografy a rozvodny. Nezbytným prvkem instalace dobíjecích sítí je zlepšení výkonnosti autobusových dep, což ve většině případů zahrnuje modernizaci elektrické sítě.


V Londýně jezdí více než 1 100 autobusů s nulovými emisemi
Největší evropská flotila bezemisních autobusů je v provozu v Londýně. Foto TfL
V Londýně jezdí více než 1 100 autobusů s nulovými emisemi
V Londýně jezdí více než 1 100 autobusů s nulovými emisemi
Nová expresní londýnská síť Superloop. Foto TfL