V České republice vznikne síť dobíjecích stanic pro nízkoemisní vozidla
Ilustrační foto. Plnicí stanice CNG od firmy Bonett je zaintegrovaná do stávající čerpací stanice v areálu firmy ČSAD MHD Kladno. Foto Busportál

Na výstavbu 500 rychlodobíjecích a 800 běžných dobíjecích bodů je připraveno téměř 45 milionů €.
Na výstavbu 500 rychlodobíjecích a 800 běžných dobíjecích bodů je připraveno téměř 45 milionů €.

Evropská komise začátkem srpna schválila přidělení částky téměř 45 milionů € (přes 1,1 miliardy Kč) na výstavbu čerpacích a dobíjecích stanic pro nízkoemisní vozidla. Státní podpora by měla být v příštích šesti letech použita na vybudování sítě stanic pro vozidla poháněná elektřinou, CNG, LNG, vodíkem či dalšími alternativními palivy šetrnými k ovzduší. Síť stanic by měla vyrůst po celé České republice.

Finanční podporu na výstavbu dobíjecích stanic v rámci dotačního programu z prostředků Operačního programu Doprava bude administrovat Ministerstvo dopravy (MD). Výzvy do programu budou vyhlášeny pravděpodobně v září, případně v první polovině měsíce října. S pomocí tohoto programu má být naplněn cíl z Národního akčního plánu čisté mobility (NAP CM), na jehož přípravě se MD aktivně podílelo.

Národní akční plán čisté mobility počítá se vznikem tzv. páteřní sítě rychlodobíjecích stanic (celkem 500 stanic) a rámcově i definuje oblasti, kde by měly být – hlavně ve městech a na dálničních a silničních odpočívkách. Kromě toho akční plán počítá se vznikem 800 běžných dobíjecích bodů na různých parkovištích: i v obchodních a zábavných centrech, záchytných parkovištích a veřejných parkovacích stání.

Zvolení konkrétní lokality pro umístění stanice bude plně na uvážení žadatele o dotaci. Provozovatelé těchto stanic pak samozřejmě také ponesou podnikatelské riziko. Podstatné bude, aby dobíjecí stanice mezi sebou byly kompatibilní – to znamená, aby majitel elektrovozidla nemusel řešit, kde ho dobije a kde ne. V souvislosti s problematikou kompatibility dobíjecích stanic je třeba upozornit zejména na připravovanou novelu zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách. Tu připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a jejím cílem je transponovat do našeho právního řádu evropskou směrnici z roku 2014, která mj. stanoví jednotný standard pro dobíjecí stanice (tzv. standard COMBO 2).  Od listopadu tak všechny nově vybudované dobíjecí stanice musí být kompatibilní s tímto technickým standardem. 

Více o Čisté mobilitě na stránkách MD.

Busportál s využitím podkladů od MD.