V červnu proběhla VH ADSSF

Kromě vnitřních záležitostí asociace bylo na programu hodnocení vývoje v ekonomice ČR a v dopravě a příprava nové legislativy pro silniční dopravu.
Kromě vnitřních záležitostí asociace bylo na programu hodnocení vývoje v ekonomice ČR a v dopravě a příprava nové legislativy pro silniční dopravu.

Jednání valné hromady řídil její prezident Jaroslav Hanák. Hlavními body jednání bylo:

  • Informování o vývoji politické a ekonomické situace v ekonomice ČR a v dopravě pro období od poslední VH ADSSF
  • Problematika dopravní obslužnosti
  • Problematika nákladní dopravy

V rámci jednání valné hromady proběhla prezentace IVECO BUS. Účastníci si mohli prohlédnout i pět autobusů této společnosti.

Podrobné informace naleznou oprávnění uživatelé v protokolu z jednání na interních stránkách ADSSF.


Zdroj: ADSSF