V červenci vyjedou v Jihlavě autobusy na plyn z bioodpadu
Od července budou autobusy v Jihlavě jezdit na biometan vyrobený na farmě v Herálci.

Bioplynka z farmy Herálec na Havlíčkobrodsku bude dodávat BioCNG vyrobený ze zemědělských plodin a hosdpodářského odpadu pro pohon autobusů jihlavské MHD. 

Bioplynka z farmy Herálec na Havlíčkobrodsku bude dodávat BioCNG vyrobený ze zemědělských plodin a hosdpodářského odpadu pro pohon autobusů jihlavské MHD. 

Farma Herálec u Humpolce hospodaří regenerativně. Část vypěstovaných plodin míří společně s odpady do bioplynové stanice, kterou společně s farmou provozuje investiční společnost SUR LIE. Bioplynka od roku 2012 produkuje ekologickou elektřinu a také teplo, které je dále využíváno v navazující potravinářské výrobě. Kromě elektřiny budou nyní na farmě produkovat také biometan, který bude stačován do vysokotlakých lahví bude v podobě BioCNG využíván k pohonu autobusů městské hromadné dopravy v Jihlavě.

"Herálec patří v České republice k pionýrům úpravy bioplynu na biometan/BioCNG, dlouhodobé zkušenosti v širokém měřítku u nás prakticky neexistují,"  říká Ondřej Malinovský ze SUR LIE.

Jak to celé funguje? Fermentací biomasy vzniká ve fermentační nádrži bioplyn, který je pomocí technologie upraven na biometan. Jádrem technologie je jednotka membránové separace s polymerovými membránami. Ty mají podobu tisíců drobných stébel, uložených podélně v kovovém válci, do kterého je z jedné strany vtláčen bioplyn. V dutém stéblu se oddělují molekuly oxidu uhličitého a metanu. Výhodou této technologie je její vysoká účinnost, která je vyšší než 99,3 %. Konkrétně v Herálci musí být jednotka schopna zpracovat 105 - 210 Nm3 bioplynu/hod. a vyrobit biometan s obsahem metanu více než 95 %.

Přestože je produkce biometanu, resp. bioCNG na našem území omezená, je možné tento obnovitelný plyn se zárukou původu dovézt ze zahraničí. S biometanem obchodují některé společnosti, například Bonett, který jej také v plné míře dodává do svých plnicích stanic.

Biometan je většinou vtláčen do plynárenské sítě a využíván stejně jako zemní plyn. V Herálci se ale bude biometan ukládat do tlakových mobilních zásobníků, které budou převáženy do Jihlavy a bioplyn bude používat dopravní podnik k pohonu svých autobusů. Na CNG má ve flotile autobusy Solaris Urbino, Iveco Urbanway, Irisbus Citelis a minibusy Rošero.

V Dopravním podniku města Jihlavy se na využívání bioplynu připravují, staví stojany a připravují plochy pro uskladnění zásobníků plynu.  „Docílili jsme toho, že jsme diverzifikovali zdroje stlačeného zemního plynu pro potřeby našich autobusů mezi klasickou dodávku zemního plynu a bioplynu, což je z pohledu budoucnosti velice bezpečné,“ řekl ředitel Dopravního podniku města Jihlavy Radim Rovner pro Českou televizi. První autobusy na biometan vyrobený ze zemědělských plodin a odpadu by měly vyjet začátkem července.


V červenci vyjedou v Jihlavě autobusy na plyn z bioodpadu
Bioplynová stanice Herálec.