Mým čtenářkám a čtenářům !
Mým čtenářkám a čtenářům !
Mým čtenářkám a čtenářům !
Nejdříve s Vámi chci podělit o jednu radost. Portál Seznam uskutečnil avizovanou reorganizaci svých rubrik a v rubrice Cestování-Jízdní řády vyhodnotil BUS Portál dnes a doufám, že v budoucnu nebudeme horší,podle kvality na třetím místě a uvádí tak odkaz na nás "i s obrázkem" na atraktivním místě. Děkuji všem svým spolupracovníkům a přispěvatelům a samozřejmě Vám, milí čtenáři - je to i Vaše zásluha.
Následuje výklad autobusových pojmů a pár postřehů na téma trasa Praha Brno, České dráhy a autobusoví dopravci.

K vysvětlení autobusového dopravního pojmosloví jsem přistoupila proto, že jsem ho léta vstřebávala, nežli jsem se přestala plést.
  • DOPRAVCE - je to firma, která provozuje přepravu osob.
  • PRODEJCE - je to firma, která zprostředkovává prodej jízdenek, případně i s místenkou. Může jí být sám DOPRAVCE či firma jiná.
  • PŘEPRAVCE - firma nebo osoba, která si u DOPRAVCE objedná zpravidla nepravidelnou přepravu osob autobusem pro konkrétní účel - zájezd, pohřeb, výlet.
  • CESTUJÍCÍ - tady problém není.

Trasa Praha Brno, České dráhy a autobusoví dopravci.

Ani jsem netušila, jak obtížné bude získat nějakou informaci od dopravců, jak že to reagují na cenové nápady Českých drah zejména na populární trase Praha-Brno. Autobusovým dopravcům se to nelíbí, to je tak jediná obecná pravda, kterou se podařilo získat - ovšem to jsme věděli i bez nich. Zkrátka řečeno, mají všichni moc práce, nemají čas a někteří ani nechtějí prozrazovat, mají-li nějaké nápady do budoucna, aby se to nedozvěděla konkurence. Takhle se to ovšem nedozví ani cestující. Poděkovat musím těm statečným, kteří mi odpověděli - bohužel to nebyli ti, kterých se to nejvíce týká, i když přísliby odpovědí tu byly. Pokud bych se nějakých obsahuplných odpovědí ještě dočkala, bude to na samostatný materiál. Zatím jen cituji z těch, kteří si těch pár minut našli:
"Tématika dopravy na trase Praha-Brno se nás dotýká opravdu minimálně (2 spoje za den). Ke snížení cen u ČD jen jedna poznámka - snížení jízdného má smysl jen, pokud mi přibude cestujících a naroste celkový objem tržeb, ale ČD počítá i s poklesem objemu tržeb a vyšší dotací od státu. Touto cestou se počty cestujících dají zvyšovat, je ale otázka, co je schopen utáhnout státní rozpočet."
(ČSAD Kroměříž a.s.)
"Naše společnost ČSAD Vsetín a.s.provozuje na trase Praha - Brno dva spoje denně na lince Praha - Brno - Zlín - Luhačovice. Na spojích uvedené linky jsou především přepravováni cestující do vzdálenějších zastávek v úseku Brno - Luhačovice. Spoje zajíždějí do zastávky Brno jen pro doplnění stávající frekvence cestujících. Z tohoto důvodu naše společnost neuvažuje o úpravě stávajících cen v daném úseku. Navíc se domníváme, že pro cestující není vždy rozhodující cena, ale hlavně časová poloha daného spoje, doba jízdy (dodržování JŘ), možnost přestupu na další spoje, kultura cestování. V současné době v těchto oblastech ČD nemohou konkurovat autobusové dopravě."
(ČSAD Vsetín a.s.)
braunova@svt.cz