Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc slaví 70 let
Autobusové nádraží na Florenci v roce 1948. Foto ÚAN

Provoz největšího nádraží v České republiice byl zahájen 17. června 1948. Už tehdy mělo 25 nástupišť. Dnes ÚAN odbaví ročně 6 milionů cestujících, každý den odjede 500 spojů.
Provoz největšího nádraží v České republiice byl zahájen 17. června 1948. Už tehdy mělo 25 nástupišť. Dnes ÚAN odbaví ročně 6 milionů cestujících, každý den odjede 500 spojů.
Autobusové nádraží vzniklo na původních uhelných skladech o rozloze 16 000 m2. Pozemky byly ve vlastnictví Tracore, dopravní, obchodní a reklamní družstvo v Praze. Roku 1952 došlo k převedení pozemku do vlastnictví ČSAD. V roce 1992 došlo k privatizaci státního podniku ČSAD ÚAN Praha Florenc s.p. na akciovou společnost. V současné době je autobusové nádraží vlastněno a provozováno soukromou společností ČSAD Praha holding a.s.

Při otevření v roce 1948 bylo   na autobusovém nádraží 25 nástupišť, některá byla zastřešena. Uprostřed nádraží byla postavena dřevěná buňka, sloužící výpravčímu a hlasatelce, vjezd do nádraží byl z ulice Křižíkovy od městského muzea.

V roce 1949 byla postavena výpravní budova, v níž se nacházela čekárna pro cestující, toalety, bufet, zázemí pro řidiče….  Se stavbou stanice metra Sokolovská (dnešní zastávka Florenc) však muselo dojít v roce 1970 ke zbourání této výpravny a zároveň došlo k celkovému přebudování autobusového nádraží:
•         Dvě budovy v ulici Křižíkova začaly sloužit jako výpravna (hala)
•         Vjezd do nádraží již nemohl být  nadále zachován od městského muzea, pro vjezd do nádraží tak začaly sloužit oblouky Negrelliho viaduktu
•         Byla změněna koncepce autobusových stání, došlo k odstranění prostředního parku a vybudování přechodových lávek na jednotlivá nástupiště
•         Tento koncept byl zachován až do roku 2009

17. června 2009 byla uvedena do provozu nová odbavovací hala. Spolu s otevřením haly došlo k odstranění přechodových lávek a ke změně konceptu provozu autobusového nádraží.

V současné době nádraží za rok navštíví cca 10 milionů osob, cca 6 milionů cestujících ročně je přepraveno autobusy. Denně je odbaveno více než 500 spojů, a to jak vnitrostátních dálkových, tak mezinárodních, které převládají (cca 65% mezinárodní a 35% vnitrostátní doprava). 

Nádraží využívá přibližně 115 dopravních společností, dopravce s největším podílem na provozu je RegioJet a dále Flixbus. Z autobusového nádraží je možné cestovat pravidelnými linkami do všech zemí Evropy. V současné době je nejdelší trasa dlouhá 2490 km, a to Praha – Murcia.

Do budoucna chce ČSAD Praha holding pokračovat v rekonstrukci autobusového nádraží a přilehlých prostor jak pro cestující, tak pro dopravce. V letošním roce osadí zbývající nástupiště, především ve vnitřním prostoru nádraží, informačními obrazovkami, kde se zobrazují aktuální odjezdy včetně zpoždění, přesunutých spojů nebo zrušených spojů. V několika příštích týdnech dojde k otevření kavárny Starbucks na příjezdové hraně. Nová odbavovací hala byla před pár lety převedena na stavbu trvalou. S největší pravděpodobností se bude firma podílet na výstavbě eskalátorů z metra Florenc, které povedou přímo před novou odbavovací halu.

Po dokončení rekonstrukce Negrelliho viaduktu plánujeme v maximální možné míře využít prostory pro potřeby autobusového nádraží a parkovišť. Vzhledem k požadavku odboru památkové péče dojde k trvalému „obnažení“ viaduktu - při pohledu z nádraží. Bude tak muset dojít ke změně opláštění ochozu u nástupišť 4 – 9. ČSAD Praha holding také jedná s Pentou ohledně revitalizace a plánované výstavby v prostorách Masarykova nádraží.

Jak jsme vzpomínali na 60. výročí vzniku autobusového nádraží na Florenci se můžete podívat zde.


Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc slaví 70 let
Rok 1948, pohled od magistrály. Foto ÚAN
Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc slaví 70 let
Rok 1948, pohled od nynější Nové odbavovací haly. Foto ÚAN
Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc slaví 70 let
V 60. létech byl prostor nádraží docela příjemný. Foto ÚAN
Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc slaví 70 let
60. léta. Foto ÚAN
Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc slaví 70 let
Mezi lety 2007 - 2009. Foto ÚAN
Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc slaví 70 let
Rok 2007 - 2009. Foto ÚAN
Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc slaví 70 let
Rok 2007 - 2009. Foto ÚAN
Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc slaví 70 let
17. března 2009, stavba nové haly. Foto ÚAN
Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc slaví 70 let
A současnost. Foto ÚAN
Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc slaví 70 let
Autobusové nádraží Florenc rok 2018. Foto ÚAN
Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc slaví 70 let
Modernizovaná původní odbavovací hala autobusového nádraží Florenc, rok 2018. Foto ÚAN
Ústřední autobusové nádraží Praha Florenc slaví 70 let
Nová odbavovací hala na autobusovém nádraží slouží cestujícím od roku 2009. Foto ÚAN