Základní dopravní obslužnost oblasti Lounsko – západ, po ukončení Smlouvy se společností BusMat plus s.r.o., tj. od neděle 20. 12. 2009, zajistí společnosti Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. a ČSAD Semily, a. s..
Reklama
Základní dopravní obslužnost oblasti Lounsko – západ, po ukončení Smlouvy se společností BusMat plus s.r.o., tj. od neděle 20. 12. 2009, zajistí společnosti Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. a ČSAD Semily, a. s..
Ústeckému kraji došla definitivně trpělivost. Doprace BusMat plus s.r.o. dostala jednodenní výpověď Ústecký kraj již nemá zájem na dalším plnění smlouvy společností BusMat plus s.r.o. I přes předchozí doručení výpovědi se porušování povinností společnosti dále stupňovalo. Proto Ústecký kraj uplatnil „okamžitou výpověď“, která byla společnosti BusMat plus s.r.o. doručena v pátek 18. 12. 2009. Dopravci tak bude kraj hradit služby do soboty 19. 12. 2009.

Ústecký kraj rozhodl již dne 10. 12. 2009 o výpovědi Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě společnosti BusMat plus s.r.o. s tříměsíční výpovědní lhůtou. Důvodem bylo významné porušování smluvních povinností.

Při další kontrole dne 11. 12. 2009 byly opět zjištěny závažné nedostatky, např. nasazení vozidla, které není uvedeno v seznamu nahlášených vozidel a nesplňuje podmínky Smlouvy, vynechané spoje, neobsluhování zastávky Louny, autobusové nádraží, kdy jsou cestující nuceni vystoupit na parkovišti u obchodního domu Albert.

Jindřich Franěk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje, upřesnil situaci: „Náš odbor vyřizuje velké množství stížností cestujících. Ani telefonické a písemné stížnosti starostů obcí i obyvatel oblasti Lounsko – západ neustávaly. Dne 11. 12. 2009 informoval Jan Bartoň, starosta obce Staňkovice, o nasazení vozidla s malou kapacitou. Autobus nepobral všechny cestující a starosta musel zajistit přepravu sám. Dne 14. 12. 2009 jsme byli z úřadu v Ročově informováni, že podle cestujících došlo uprostřed provozu k odstavení školního autobusu na lince Louny-Ročov-Řevničov bez zajištění jakékoliv náhradní dopravy.“

Základní dopravní obslužnost oblasti Lounsko – západ, po ukončení Smlouvy se společností BusMat plus s.r.o., tj. od neděle 20. 12. 2009, zajistí společnosti Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. a ČSAD Semily, a. s., které o to projevily zájem. Smlouva platí do 10. 12. 2011, tedy necelé dva roky, což je v takové situaci umožněno evropskými předpisy. Během této doby Ústecký kraj uspořádá standardní výběrové řízení na dlouhodobého provozovatele.

Oba dva zmínění dopravci již zajišťují základní dopravní obslužnost Ústeckého kraje v jiných oblastech Ústeckého kraje, konkrétně společnost Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. v oblastech České středohoří-západ, Chomutovsko, Jirkovsko, Kadaň-Žatec, Krušné hory-Chomutovsko a ČSAD Semily, a. s. v oblastech České středohoří-východ, Šluknovsko a Ústecko-sever. Zkušenosti Ústeckého kraje s plněním příslušných smluv ze strany těchto společností jsou pozitivní.

Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkov a.s. bude nově provozovat dopravu na linkách:

717 Louny-Tuchořice,Třeskonice (linka sloučena s linkou 719 Konětopy-Lipenec)
718 Louny-Zálužice-Žatec
739 Žatec-Lipno-Louny
741 Žatec-Tuchořice,Třeskonice-Kounov

Společnost ČSAD Semily, a.s. bude nově provozovat dopravu na linkách:

713 Louny-Vinařice
715 Louny-Ročov-Řevničov
716 Louny-Pnětluky-Kounov
734 Žatec-Bitozeves-Postoloprty-Louny
738 Žatec-Lišany-Postoloprty-Louny

Základní jízdné u těchto dopravců je shodné s jízdným společnosti BusMat plus s.r.o.

Tisková zpráva Ústeckého kraje, 18. prosince 2009
doprava.kr-ustecky.cz