Ukrajincům nebude od 1. 1. 2023 umožněno cestovat v bratislavském IDS zdarma

Občanům Ukrajiny dnem 1. 1. 2023 zaniká nárok na plošnou bezplatnou přepravu při cestování bratislavským IDS. 
Od nového roku tak budou platit pro občany Ukrajiny stejná pravidla na všech linkách integrovaného dopravního systému v Bratislavském kraji (BK). 
Ty jsou standardní i v rámci celého Slovenska.
Reklama
Občanům Ukrajiny dnem 1. 1. 2023 zaniká nárok na plošnou bezplatnou přepravu při cestování bratislavským IDS. 
Od nového roku tak budou platit pro občany Ukrajiny stejná pravidla na všech linkách integrovaného dopravního systému v Bratislavském kraji (BK). 
Ty jsou standardní i v rámci celého Slovenska.
Nárok na bezplatnou přepravu u všech dopravců v IDS BK bude mít občan Ukrajiny bez ohledu na věk, který se kromě průkazu totožnosti (občanský průkaz, pas) současně prokáže zvláštním dokladem CZECH HELP s červeným razítkem s textem v ukrajinském jazyce, který je vydáván při překročení státní hranice UA-SK nebo zvláštním dokladem prokazujícím získání statusu o dočasném útočišti v prvním vydání, a to v den získání dokladu a následující 4 dny. 

Nad rámec výše uvedeného, ​​nárok na bezplatnou přepravu mají i občané Ukrajiny, pokud jde o:

1. Děti a mládež do dovršení 18 let a žáci středních škol, včetně jedné doprovázející osoby, je však třeba, aby se prokázaly dokladem o dočasném útočišti a současně potvrzením o návštěvě školy.

Nárok na bezplatnou přepravu platí jen během dnů školního vyučování z místa obvyklého pobytu, které je uvedeno na dokladu o dočasném útočišti, do místa sídla školy a zpět. Nárok na bezplatnou přepravu vzniká pro doprovázející osobu i při jejím návratu z místa sídla školy do místa obvyklého pobytu po doprovodu dítěte k vyučování a při cestě po dítě z místa obvyklého pobytu do místa sídla školy z důvodu doprovázení dítěte z vyučování. Doprovázející osoba musí mít s sebou potvrzení o návštěvě školy dítěte.

2. Pracující, kteří se přepravují do/ze zaměstnání a prokáží se dokladem o dočasném útočišti a současně potvrzením zaměstnavatele o pracovním poměru.

Nárok na bezplatnou přepravu platí po dobu 60 dnů ode dne získání statusu dočasného útočiště z místa obvyklého pobytu, které je uvedeno na zvláštním dokladu o dočasném útočišti do místa sídla zaměstnavatele.


Občané Ukrajiny, kteří nesplňují podmínky pro poskytnutí bezplatné přepravy, budou cestovat ve smyslu tarifních podmínek IDS BK.


Zdroj: busportal.sk