Ukončení doplňkového prodeje jízdenek u řidiče v MHD Ústí nad Labem
U řidiče si cestující od 1. ledna 2022 koupí jízdenku jen bezhotovostně na terminálu z platební karty nebo z elektronické peněženky DÚK.

Se spuštěním elektronického odbavovacího systému s platebními kartami a  mobilní aplikací DPmÚL klesá poptávka po nákupu jízdenek s přirážkou.
Reklama
Se spuštěním elektronického odbavovacího systému s platebními kartami a  mobilní aplikací DPmÚL klesá poptávka po nákupu jízdenek s přirážkou.
Dopravní podnik města Ústí nad Labem od 1. ledna 2022 ukončí doplňkový prodej jízdenek u řidiče MHD s přirážkou v hodnotě 25 Kč a 10 Kč.

"Jedním z důvodů zrušení doplňkového prodeje je ochrana cestujících i řidičů MHD v souvislosti s opakujícím se výskytem koronaviru SARS-CoV-2. Dalším důvodem je klesající poptávka cestujících po tomto druhu jízdních dokladů, související se spuštěním elektronického odbavovacího systému i mobilní aplikace DPmÚL,“ uvedla Simona Mohacsi, výkonná ředitelka společnosti.

V současné době mohou cestující k úhradě jízdného využít bezkontaktní platební karty pro nákup jednorázového jízdného v režimu Check in/Check out i jako identifikátoru časové jízdenky zakoupené v eShopEOS nebo na Zákaznickém centru DP nebo pro bezhotovostní nákup jízdenky na terminálu u řidiče vozidla. Dále lze využít elektronickou peněženku čipové karty Dopravy Ústeckého kraje pro bezhotovostní nákup jízdenky na terminálu u řidiče vozidla nebo jako nosič elektronické časové jízdenky. Nadále je zachován nákup jízdenek v jízdenkových automatech a mobilních jízdenek (SMS jízdenka, SEJF jízdenka, jízdenka z Mobilní aplikace DPmÚL).

Poslední etapu elektronického odbavovacího systému v městské hromadné dopravě spustil DPmÚL ve spolupráci s ČSOB, Mastercard a Mikroelektronikou od 1. července 2020.

Prodej relačních jízdenek DÚK (jízdenky do ostatních zón, které neobsluhuje DPmÚL) u řidiče MHD je i nadále zachován pouze s možností bezhotovostní platby bezkontaktní platební kartou nebo elektronickou peněženkou čipové karty DÚK.