UITP a STA vydaly příručku k ticketingu v MaaS

Nová příručka obsahuje společný pohled klíčových hráčů na ticketing v dopravních službách, popis reálných řešení, výzvy a doporučení pro usnadnění mobility.
Nová příručka obsahuje společný pohled klíčových hráčů na ticketing v dopravních službách, popis reálných řešení, výzvy a doporučení pro usnadnění mobility.
Příručka o jízdenkách v Mobility-as-a-Service (MaaS) zpracovaná Mezinárodní asociací veřejné dopravy (UITP) a Smart Ticketing Alliance (STA) shromažďuje poznatky od celkem 54 autorit z veřejné dopravy, provozovatelů a poskytovatelů řešení pro mobilitu a má cíl podpořit sektor dopravy při vytváření řešení pro jednoduché cestování.

UITP:

Jízdenky jsou klíčovým nástrojem umožňujícím přepravu v rámci MaaS a přesahují svůj původní účel - získávání tržeb. Abychom cestujícím nabídli bezproblémovou, end-to-end a snadno dostupnou cestu, měl by nákup jízdenky služby mobility kombinovat a založit je na informacích v reálném čase. Systémy prodejů jízdenek musí být dobře navrženy a schopné flexibilně reagovat na nové požadavky.

Účel Příručky "Ticketing in Mobility as a Service" je dvojí. Poskytnout komplexní pohled na implementaci zaměřenou na e-ticketing MaaS a nasměrovat úřady a provozovatele k integraci nových technologií ve stávajících dopravních systémech.

Výsledky a doporučení prezentované v dokumentu jsou výsledkem několika workshopů, průzkumů a diskusí konaných během roku 2021 a 2022 se členy UITP a STA, veřejnými úřady, provozovateli veřejné dopravy a dodavateli řešení mobility a obsahuje společný pohled velkého počtu klíčových hráčů v ticketingu.
   
Pro UITP je zásadní pokračovat v rozvoji integrované udržitelné mobility budoucnosti. Jízdenky jsou klíčovou součástí – je to doslova začátek mnoha cest veřejnou dopravou. Usnadňováním trendů a technologií v našem sektoru a sjednocováním různých hráčů můžeme zajistit, že prodej jízdenek zůstane bránou ke svobodě pohybu pro všechny,“ řekl Guido Di Pasquale, Co-Director of Knowledge and Innovation UITP.

Příručka navíc zdůrazňuje potřebu spolupráce všech zúčastněných stran, aby MaaS zůstal udržitelnou možností pro ekologičtější mobilitu se zaměřením i na uživatele veřejné dopravy.

Mobilita jako služba (MaaS) znamená integrovaný přístup k různým dopravním službám (veřejná doprava, spolujízda, sdílení aut, sdílení kol, taxi, půjčovna aut ...) v jediné nabídce digitální mobility s efektivním systémem veřejné dopravy jako jeho základem.

Ve dnech 19. – 20. září se bude konat v Berlíně 6. ročník Ticketing Innosvations Summit o nejnovějších trendech v inteligentních systémech prodeje jízdenek pro veřejnou dopravu.