Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Celkový pohled na hlavní ovládací sál mariánskolázeňské měnírny

Reportáž z nejstarší trakční měnírny, kterou od pondělí 21. března 2022 čeká kompletní rekonstrukce.
Reklama
Reportáž z nejstarší trakční měnírny, kterou od pondělí 21. března 2022 čeká kompletní rekonstrukce.
Mariánské Lázně si v letošním roce připomínají 120 let od zahájení provozu elektrické dráhy. Ta byla po půl století služby, v dubnu 1952 nahrazena trolejbusy. Na počátku 60. let je pro trolejbusy vystavěna nová měnírna (v novostavbě nacházející se mezi Chebskou a Úšovickou křižovatkou). Tato měnírna slouží trolejbusům dodnes, už rovných 60 let, přičemž největších technologických úprav doznala v roce 1970 v souvislosti s nahrazením rtuťových usměrňovačů polovodičovými. Další zásadnější úpravu absolvovala měnírna až v roce 2015, kdy byla jako poslední odběrné místo v Mariánských Lázních přepojena z napájecí hladiny 6 kilovoltů na 22 kV (na vstup z rozvodné sítě byl umístěn další transformátor). V průběhu času se dále dočkala dosazení GSM modulu pro zasílání notifikací, aby v objektu nemusela být přítomna stálá služba. S ohledem na celkově malý rozsah realizovaných úprav je tak v současnosti nejstarší českou dochovanou trakční měnírnou. Atmosféra minulého století v objektu dýchá prakticky z každého rohu, ať již ze starých rychlovypínačů, křemíkových usměrňovačů, původních ovládacích prvků, či dobových pokynů pro obsluhu. Pozoruhodné je také dochované mohutné olejové trakční trafo.

Celkové morální stáří měnírny dlouhodobě vyvolává potřebu její kompletní modernizace. V podmínkách malé dopravní společnosti se však shánění potřebných prostředků neobejde bez výrazné vnější pomoci. Ani shánění dotací však, obdobně jako v případě nákupu nových trolejbusů, nebylo jednoduché… V prosinci 2021 společnost Městská doprava Mariánské Lázně (MDML) informovala, že příslušná projektová žádost byla schválena. Projekt v celkové hodnotě 53 milionů Kč zahrnuje kompletní modernizaci měnírny (úpravy technologií a související stavební úpravy objektu) a dále rekonstrukci dvou úseku trolejového vedení (v centru města – oblast kolem Kolonády a na úšovickém rameni). Projekt bude z Operačního programu doprava celkem podpořen 45 milióny Kč, hotovo musí být do konce června 2023. Není bez zajímavosti, že původně byly tyto finanční prostředky určeny na rekonstrukci lanovky v Karlových Varech (zde by se je však nestihlo využít), ale díky politickému úsilí se povedlo tyto prostředky převést právě ve prospěch Mariánských Lázních.

Rekonstrukce měnírny odstartuje 21. března 2022, na páteční odpoledne 18. března tak místní dopravní společnost připravila komentovanou prohlídku objektu. Zájem veřejnosti organizátory mile překvapil. Zhruba tři desítky zájemců absolvovaly prohlídky po čtyřech skupinách, za doprovodu zasvěceného komentáře jednatele společnosti MDML Vladimíra Nedvěda či provozního dispečera Martina Klána. Skupiny prošly jednotlivými místnostmi měnírny, venku mohly nahlédnout na mohutné olejové trafo, a ti nejodvážnější návštěvníci průvodce následovali i do sklepních prostor objektu.

Doufejme, že právě dlouho odkládaná rekonstrukce měnírny zajistí nejmenšímu trolejbusovému provozu v Česku dlouhodobou jistotu. Původní technologické vybavení měnírny se po rekonstrukci nestane úplnou minulostí, část by měla být uchována přímo MDML, a dále též vybranými muzejními subjekty, příp. soukromými osobami. Závěrem připomeňme, že prohlídka měnírny byla první z akcí připravovaných v rámci letošních oslav 120 let elektrické městské dopravy – soubor s kompletním programem. Zlatým hřebem oslav bude víkend 14. a 15. května, na který jsou připravovány jízdy historických trolejbusů Škoda 9 Tr a 14 Tr zapůjčených od Plzeňských městských dopravních podniků.

Zdeněk Kresa (www.plzensketrolejbusy.cz)


Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Od roku 2010 je v objektu měnírny zřízena přepravní a informační kancelář. Ta vznikla proměnou nevyužívané části zázemí měnírny. Před objektem vyčkávají zájemci o prohlídku.
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Ovládání přívodů proudu vstupujícího do měnírny
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Přehledové schéma měnírny MDML. Toto schéma už není aktuální, nezobrazuje změny provedené v roce 2015 v souvislosti se změnou vstupního napětí.
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Po místnosti pro ovládání vstupních přívodů následovala prohlídka hlavního ovládacího sálu.
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
V pravé části snímku v popředí je patrný GSM modul pro odesílání notifikací o stavu měnírny.
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Dochované rychlovypínače jednotlivých napájecích úseků.
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Bližší pohled na odpojovače.
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Následovala prohlídka místnosti s křemíkovými usměrňovači (v popředí neaktivní člen).
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Bližší pohled na chladiče usměrnovače.
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Mohutný olejový transformátor pro přeměnu napětí 6 kV na 600 V.
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Jedním z průvodců měnírnou MDML byl Martin Klán.
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Venkovní pohled na objekt měnírny.
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Někteří návštěvníci s průvodci vyrazili i do sklepních prostor objektu. Zde je čekal zejména pohled na kabelové rozvody.
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Pohled na vypínače záporného pólu.
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Schéma mariánskolázeňských napájecích úseků. Je patrné, že měnírna je umístěna prakticky ve středu sítě, což pomáhá značně redukovat délku napájecích kabelů.
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Zájemci mohli nahlédnout i na plány rekonstrukce měnírny. Nově zabudované technologie budou mít nižší prostorové nároky.
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí
Doufejme, že zrekonstruovaná měnírna zajistí mariánskolázeňským trolejbusům dlouhodobou jistotu.
Trolejbusová měnírna v Mariánských Lázních v posledních hodinách před kompletní rekonstrukcí