Trh s elektrickými autobusy v EU vzrostl v roce 2021 o téměř polovinu
Od ledna do prosince 2021 bylo registrováno v Evropě 333 autobusů eCitaro, Mercedes tak získal 10,1% evropského trhu a dostal se mezi tři největší dodavatele elektrických bateriových autobusů.

V loňském roce bylo dodáno na evropský trh 3 282 e-busů. Lídry jsou Solaris, BYD-Alexander Dennis a Mercedes. Statistiku poradenské společnosti Chatrou CME Solutions ovlivnil také SOR.
V loňském roce bylo dodáno na evropský trh 3 282 e-busů. Lídry jsou Solaris, BYD-Alexander Dennis a Mercedes. Statistiku poradenské společnosti Chatrou CME Solutions ovlivnil také SOR.
Registrace elektrických autobusů v Evropě v roce 2021 v porovnání s rokem 2020 vzrostly o 48 %. Vloni bylo dodáno 3 282 e-busů. Od roku 2012, kdy začala poradenská společnost Chatrou CME Solutions sledovat údaje o vývoji prodejů městských autobusů s alternativními pohony, jde celkem o 8 513 vozidel registrovaných na evropském kontinentu.

Ve zprávě za rok 2021 jsou zahrnuty také podrobné údaje ze zemí východní Evropy jako je Estonsko, Lotyšsko, Litva, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko a Slovinsko (srovnání tak zahrnuje státy EU27 + UK + ICE + NO + CH).

E-busy v loňském roce představovaly více než 20 % trhu městských autobusů (21,7 %). Znamená to proti letům 2019 (12 %) a roku 2020 (15 %) očekávaný nárůst.

V roce 2021 poprvé překročily hranici více než 500 nových e-busů v provozu tři země, na prvním místě je Německo s 555 kusy, následuje Spojené království s 540 a Francie s 512 elektrickými autobusy. Dánsko registrovalo 217, Polsko 215 a větší počet také další severské země: Finsko 190 a Švédsko 189. Nejvíce e-busů za deset let eviduje Nizozemsko: 1 319, v roce 2021 je se 152 kusy v žebříčku na devátém místě.  

Podle výrobců jsou lídři trhu Solaris s 390 dodanými e-busy, následovaný společným podnikem BYD a ADL s 375 e-busy registrovanými na britském trhu. Jako třetí je Mercedes, který od ledna do prosince 2021 dodal zákazníkům 333 eCitaro.

Podle údajů shromážděných a analyzovaných Chatrou CME Solutions má téměř 60 % městských autobusů registrovaných v 31 zemích nyní alternativní pohon (v roce 2020 to bylo 53 %, 39 % v roce 2019). Podle dat sektor městských autobusů netrpí pandemií (naopak je silně zasažen segment autokarů: téměř 59% ztráta ve srovnání s rokem 2019).

Z údajů podle výrobců je zřejmé rozšíření trhu o větší počet. V roce 2020 byla polovina trhu v rukou tří výrobců: BYD 20 %, Solaris  20 % a Volvo Buses 10 %. V roce 2021 bylo potřeba pro 50% podíl pět výrobců autobusů. Polovina trhu patří Solarisu, BYD – ADL, Mercedesu, Yutong a Iveco Bus – Heuliez. Lídr trhu Solaris má 12 % trhu, v roce 2020 to bylo 20 %.

Solaris si udržuje vedoucí pozici s velmi podobným počtem registrací jako v roce 2020, kolem 400. ADL – BYD vyrostl ze 190 na 375. Velký skok vpřed zaznamenal Mercedesu, který v roce 2020 dodal 98 e-busů a v roce 2021 dosáhl 333 (+ 240 %). Také Yutong měl slavný rok a zdvojnásobil 150 registrací z roku 2020. Dařilo se také Iveco Bus – Heuliez Bus s 274 dodávkami (+142 %).

Ve statistikách pana Chatrou je také zahrnuta společnost SOR Libchavy, v desetileté evidenci se umístila na 14 místě se 113 elektrickými autobusy (1,3%  na trhu). Vloni dodala 60 kusů (1,8 % trhu), dva do ČR (Kladno), 38 kusů do Rumunska a 20 do Bulharska, a posunula se na celkově 13 místo. 51 autobusů na baterie pak odjelo z Libchav v roce 2020 (2 do Polska, 5 do České republiky a 44 do Rumunska).

Nejrychleji rostoucí společností z hlediska dodaných kusů je Irizar e-mobility jehož registrace vzrostly v roce 2021 o 700 % oproti roku 2020 (z 25 na 201). Roste také MAN, se 134 registracemi, což znamená + 400 % v roce 2020. Naopak ztratila Ebusco, v roce 2020 měla 5 % podíl na trhu, jen 4 % v roce 2021 (objemy však mírně rostou). Podíl na trhu snížila podobně jako v roce 2020 také VDL, která byla do roku 2019 lídrem v tomto segmentu (v roce 2021 má se 178 kusy jen 5,4 %), stále je ale celkově za celých deset let s 969 e-busy na třetím místě s 11,4 % trhu.

Kromě bateriových elektrických autobusů zaznamenaly mírný nárůst hybridní autobusy (3 285 kusů, +12 % oproti roku 2020) a to především díky mild hybridnímu pohonu.

Registrace autobusů na CNG naopak po dvou letech vysokého nárůstu zpomalily. 3 088 autobusů na CNG registrovaných v roce 2021 znamená pokles o 2 % oproti roku 2020. Rychle roste podíl CNG v meziměstském segmentu, uvádí zpráva poradenské společnosti. Ze 3 088 registrací je 864 vozidel třídy II a třídy III (v roce 2020 to bylo 539).

Rok 2021 byl také zlomový pro autobusy s palivovými články, se 158 registracemi vzrostl tento segment o 236 % (v roce 2020 bylo dodáno 47 vodíkových autobusů). Lídrem jsou Wrightbus se 71 vozy následovaný Solaris s 37. Van Hool dodal za deset let 96 vodíkových autobusů, v loňském roce 21, a 20 vodíkových autobusů registrovala v roce 2021 společnost Caetano. Celkově je v Evropě podle statistik zatím 259 autobusů s palivovými články. Tento pohon v segmentu městských autobusů dál poroste.

Zdroj dat Chatrou CME Solutions, děkujeme.