Tramvaje do Bratislavy dodá ŠKODA TRANSPORTATION

Zakázky na třicet stejnosměrných a deset obousměrných tramvají pro slovenské hlavní město získala skupina ŠKODA. Zájem měly STADLER a PESA
Zakázky na třicet stejnosměrných a deset obousměrných tramvají pro slovenské hlavní město získala skupina ŠKODA. Zájem měly STADLER a PESA
Dopravní podnik Bratislava (DPB) v pátek 3. prosince 2021 oznámil vyhodnocení soutěže na dodavatele nových stejnosměrných a obousměrných tramvají. Předložené nabídky byly hodnoceny podle nejlepšího poměru ceny a kvality. Kritéria byla obsaditelnost vozidla, počet otočných podvozků, adhezní hmotnost prázdného vozidla, šířka uličky v prostoru pro cestující a počet dveří se dvěma nástupními proudy.
 
Jednosměrné tramvaje

Půjde o 30 kusů nových nízkopodlažních jednosměrných tramvají o délce do 32,5 m pro „bratislavský“ 1 000 mm rozchod, s kapacitou minimálně 240 cestujících, vybavených kamerovým, informačním a odbavovacím systémem.
 
O dodávku tramvají pro Bratislavu projevili zájem tři uchazeči. Po celkovém posouzení nabídek z hlediska ceny a splnění technických požadavků na vozidla se úspěšným uchazečem stala společnost ŠKODA TRANSPORTATION a.s. s celkovou cenou 71 700 000, - EUR za tramvaje typu 29T3. Nabídky do soutěže předložily také STADLER POLSKA SP. Z O. O. a Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spolka Akcyjna.
 
Nejvýhodnější nabídnutá cena je mnohem příznivější než předpokládaná hodnota zakázky, která byla stanovena ve výši 89 233 333 EUR bez DPH. Nákup tramvají bude financován z fondů EU, na jejichž poskytnutí DPB uzavřel 12. srpna 2021 s Ministerstvem dopravy a výstavby SR Smlouvy o poskytnutí příspěvku.
 
Obousměrné tramvaje
 
Půjde o 10 kusů nových nízkopodlažních obousměrných tramvají o délce do 32,5 m pro rozchod 1 000 mm, s kapacitou minimálně 230 cestujících, rovněž vybavených kamerovým, informačním a odbavovacím systémem.
 
Na dodávku tohoto typu vozidel byly předloženy dvě nabídky a po jejich komplexním vyhodnocení se úspěšným uchazečem stala skupina dodavatelů ŠKODA TRANSPORTATION a.s. a ŠKODA TRANSTECH Oy s celkovou cenou 26 488 000,- EUR, do Bratislavy nabídly tramvaj 30T3. Do soutěže se přihlásila také společnost Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spolka Akcyjna.
 
Předpokládaná hodnota zakázky byla ve výši 26 900 000 EUR bez DPH. Nákup tramvají plánuje DPB financovat z dotačních finančních prostředků od Hlavního města Slovenské republiky Bratislavy jako jediného akcionáře DPB, případně z vlastních zdrojů nebo prostřednictvím finančních prostředků z fondů EU.
 
Po uplynutí zákonných lhůt podle zákona o veřejných zakázkách přistoupí DPB k podpisu smluv v obou soutěžích.

DPB