Terminál Černý Most prochází revitalizací
Na jaře 2022 bude na terminálu instalováno 12 informačních panelů s on-line odjezdy autobusů. Foto ROPID

K novým navigačním tabulím získají cestující na jaře 2022 nový informační systém s on-line odjezdy autobusů. Zmizí také legendární krápníky.
K novým navigačním tabulím získají cestující na jaře 2022 nový informační systém s on-line odjezdy autobusů. Zmizí také legendární krápníky.
Hlavní město Praha schválilo financování dalšího vylepšení terminálu u stanice metra B Černý Most. Ten je nejvýznamnějším dopravním terminálem v severovýchodní části Prahy, kam denně míří stovky regionálních i dálkových autobusů. Zahájeny byly práce na opravě mostních konstrukcí, po jejímž dokončení bude možné instalovat na jaře 2022 moderní informační systém s aktuálními odjezdy autobusů. Černý Most získá také nové osvětlení a nový mobiliář v podobě laviček, košů a nových informačních vitrín.  

Stav terminálu, který funguje od roku 1998, je dlouhodobě neutěšený a stal se oprávněným terčem kritiky cestujících i místních obyvatel. Po létech chátrání se nám konečně podařilo rozhýbat všechny zúčastněné aktéry a zastavit další degradaci tohoto důležitého přestupního uzlu. Kromě již proběhlých oprav se už na jaře příštího roku dočkají cestující moderního informačního systému hodného 21. století, nových laviček i košů a konečně zmizí také legendární krápníky díky opravě všech mostních konstrukcí“, uvádí náměstek pražského primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Dosud byly v rámci projektu revitalizace vyměněny všechny navigační a informační tabule, obnoveno bylo zastřešení přístupových lávek k jednotlivým autobusovým stanovištím a nový nátěr získalo zábradlí. Zvýšena byla ochrana proti hnízdění ptactva a došlo též k opravě stropních podhledů v těsném okolí stanice metra.

Aktuálně pracuje Technická správa komunikací hl. m. Prahy na opravě mostních konstrukcí nad autobusovými nástupišti, aby se zabránilo zatékání a postupující degradaci všech stavebních částí terminálu. „Po dokončení této sanace na jaře 2022 instaluje ROPID 12 digitálních informačních panelů s on-line odjezdy autobusů MHD, regionálních spojů PID i dálkových autobusů. Moderní informační systém najdou cestující jak na odjezdových nástupištích, tak v souhrnné podobě u jednotlivých výstupů z metra,“ upřesňuje koordinátor úprav terminálu Marek Vetýška z ROPID.

Po sanaci všech mostních konstrukcí bude kompletně vyměněno osvětlení autobusových stanovišť, lavičky a koše a doplněn bude nový přechod pro chodce mezi oběma nástupištními ostrovy. Zároveň se zde objeví nové informační vitríny a navigace pro cestující.

Dlouhodobá vize Černého Mostu

Praha připravuje ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, městskou částí Praha 14 a dalšími zúčastněnými organizacemi celkovou revitalizaci terminálu v dlouhodobém měřítku, od které si slibuje celkovou proměnu z dopravního terminálu na celospolečenské centrum širokého okolí s dalšími službami i pro místní obyvatele. Studii nyní zpracovává vysoutěžené studio re:architekti.