Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
Autobusy příměstské dopravy na nádraží Arpád híd.

První část ze seriálu z cest Jana Marka v roce 2008.
Reklama
První část ze seriálu z cest Jana Marka v roce 2008.
Můžete vydat na podobný výlet v červenci do Skandinávie (s odkazy na předloňské putování západní Evropou). Po uveřejnění pozvánky BUSportál poprosil o zážitky z minulé cesty do Maďarska, jejïchž první část dnes uveřejňujeme a za které děkujeme.
Budapešť
Budapešťská MHD je pro našince zajímavá zejména díky tomu, že zde v běžném provozu stále můžeme potkat vozidla, jaká v minulosti jezdila i v českých městech. Jedná se zejména o kloubové autobusy Ikarus 280. V Budapešti však můžeme potkat i jejich sólo verzi Ikarus 260 nebo odvozené trolejbusy Ikarus 280T. Dalším vozidlem, které spojuje Budapešť s ČR, tedy konkrétně s Prahou, jsou ruské soupravy metra typu Ev. Jejich pražskou obdobu, typ Ečs, již v našem hlavním městě najdeme jen jako muzejní. O něco novější soupravy metra typu 81-71, které ve své původní verzi z pražského podzemí již takřka vymizely, jsou v Budapešti základem vozového parku metra. Českým prvkem v Budapešti jsou tramvaje Tatra T5C5, které byly českým výrobcem vyvinuty speciálně pro Budapešť (a nikde jinde ani nejezdí).

Obdobně jako v Praze, i v Budapešti jsou páteří sítě MHD tři linky metra. Pražskému metru se z nich ale podobají jen dvě. Linka M1 je totiž první linkou metra na evropském kontinentu – její provoz byl zahájen již v roce 1896. Dlužno poznamenat, že celých 74 let zůstala jedinou linkou metra v Budapešti. Další dvě linky byly již budovány v sovětském stylu, podobně jako metro v Praze. Linku M1, jinak též zvanou „földalatti“, poznáme na první pohled. Kromě historického vzhledu stanic je pro ní typický nízký průjezdný průřez, takže vozidla musí být téměř nízkopodlažní, aby prostor pro cestující měl potřebnou výšku. Celá trasa je velmi mělce založená, takže z povrchu sejdete po schodišti do úrovně, v níž byste očekávali podchod, a ejhle, jste již na nástupišti metra. K současným třem linkám metra v budoucnu přibude čtvrtá, která se již staví. Chybějící trasy metra prozatím suplují rychlíkové autobusové linky, které jsou ale v dopravních špičkách zdržovány kongescemi.

Další zajímavostí budapešťské MHD je příměstská železnice HÉV. Do určité míry jí můžeme přirovnat k německému S-Bahnu, ale narozdíl od něj má infrastrukturu oddělenou od „velké“ železnice. Zásadním rozdílem je také cestovní rychlost, která v případě HÉVu není nikterak oslňující. Součástí sítě MHD je i ozubnicová železnice na trase Városmajor – Szechényi-hegy.

Jedním z nejdůležitějších dopravních prostředků v Budapešti jsou tramvaje. Jejich síť je rozsáhlá a zasahuje někdy až na samý okraj města, Kromě již zmiňovaných tramvají Tatra T5C5, které jezdí ve dvou- i třívozových soupravách, zde potkáme starší maďarské tramvaje GANZ typu KCSV, dále německé tramvaje Düwag TW6000, koupené jako ojeté z Hannoveru, a moderní nízkopodlažní vozy Siemens Combino. Všechny budapešťské tramvaje jsou obousměrné, takže jen některé konečné zastávky jsou vybaveny smyčkou. Hannoverské vozy mají tu zvláštnost, že jsou určeny pro provoz na tratích s vysokými nástupišti. Pro výjimečné případy zastavení u nízkého nástupiště jsou tyto tramvaje vybaveny skládacími schůdky. V Budapešti ovšem vysoká nástupiště na tramvajových zastávkách vůbec nejsou, takže se schůdky musí sklápět na každé zastávce, což nepříjemně zdržuje provoz.

Doplněno dalším účastníkem zájezdu: V Budapešti jsou tramvaje ICS a jejich modernizované verze KCSV. Modernizované vozy se poznají podle polopantografu, opraveného interiéru(zvlášť vidětelný znak jsou zelená madla) a tyristorové výzbroje.

V Budapešti jezdí i trolejbusy. Jejich síť není tak rozsáhlá jako ta tramvajová, ale zato v centru města existuje oblast, kde je tolik trolejbusových tratí, že tam jiný prostředek MHD v podstatě není potřeba. Je však zvláštní, že celá trolejbusová síť se nachází v rovinaté části města, zatímco kopcovitá oblast, kde by se nejlépe ukázaly výhody trolejbusů, je obsloužena výhradně autobusy a tramvajemi. Vozový park trolejbusů je poměrně pestrý. Z kloubových vozů je drtivá většina typu Ikarus 280T. Zbylé „kloubáky“ jsou novějšího typu Ikarus 435T. Mezi sólo vozy je stále mnoho sovětských strojů typu ZIU-9. Novější generaci představují nízkopodlažní Ikarusy 412T s elektrovýzbrojí Kiepe a zcela nejnovějšími vozy jsou trolejbusy Solaris Trollino s elektrovýzbrojí Ganz-Škoda.

Autobusy budapešťské MHD jsou v drtivé většině značky Ikarus. Stále je v provozu velké množství Ikarusů řady 200, u nichž věk okolo 20 let není žádnou výjimkou. Vozy většinou prošly drobnými modernizacemi, ale v zásadě jejich vzhled a technické vybavení odpovídá stavu po vyrobení. Narozdíl od Ikarusů dodávaných do ČR ty budapešťské mají automatickou převodovku. I přes svůj vysoký věk vypadají tyto vozy poměrně zachovale. Bohužel zde platí, že čím novější typ Ikarusu, tím horší technický stav. Zatímco Ikarusy 260 a 280 čile jezdí a nevypadají nijak zuboženě, u novějších typů 415 a 435 je to již o něco horší a zcela zdrcujícím zážitkem je jízda nízkopodlažním Ikarusem 412 nebo midibusem Ikarus 405. Tyto vozy, ač relativně nové, evidentně nebyly stavěny na zátěž v podobě velkoměstského provozu MHD, a tak se nyní doslova rozpadají za jízdy, přičemž jejich vzhled nevzbuzuje přílišnou důvěru a zvuková kulisa jejich jízdy tento pocit ještě utvrzuje. Naštěstí nejde o jediné nízkopodlažní autobusy v Budapešti. Nejnovějšími budapešťskými autobusy jsou totiž nízkopodlažní kloubové vozy Volvo 7700 a low-entry sólo vozy Volvo Alfa B7RLE. Tyto vozy jsou příslibem lepší budoucnosti budapešťské autobusové MHD, avšak je otázkou, kdy bude nákup obdobných vozidel pokračovat, neboť v současnosti na Maďarsko těžce doléhá hospodářská krize... Ta bohužel postihla i dopravní podnik BKV. V současnosti z Budapešti přicházejí zprávy o tom, že BKV rozprodává majetek, aby měl peníze na zajištění samotného provozu. O obnově vozového parku tedy zatím nemůže být ani řeč. Příměstská a dálková doprava je zajišťována společností Volánbusz. Řada jejích linek byla ještě poměrně nedávno doménou letitých Ikarusů, ale ty nyní velmi rychle mizí a jsou nahrazovány novými vozy. V příměstské dopravě jde zejména o vozy značek Volvo a Credo (licenční výroba SOR). Na okraji Budapešti se s Volánbuszem můžeme setkat i na lince MHD.

Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
Nové klimatizované Volvo
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
Trolejbus Solaris Trollino (Škoda Ganz), připravený na zvláštní jízdu pro „delegaci“ z ČR
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
Autobusy příměstské dopravy na nádraží Arpád híd
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
Trolejbus Ikarus 435T
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
Trolejbusy Ikarus 280T – základ vozového parku budapešťských trolejbusů
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
Autobus Ikarus 415
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
Trolejbus Ikarus 280T, odstavený na konečné zastávce
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
Autobus Ikarus 412
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
Autobus Ikarus 280 na konečné zastávce Örs Vezér Tere – za povšimnutí stojí displej, který na zastávce odpočítává čas do odjezdu spoje
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
Autobus Ikarus 260
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
Takovéto Ikarusy s původními skládacími dveřmi jsou již i v Budapešti vzácností
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
Rychlíkové linky 7 a 173 obsluhují mírně modernizované Ikarusy 280 v tomto slušivém laku. „GYORS“ znamená „rychlý“.
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
Midibus Ikarus 405 na konečné zastávce u budapešťského hrad
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
Starší verze Ikarusu 415
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
Jako víceúčelový pracovní vůz je ve vozovně Köbánya využíván přední díl Ikarusu 280
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
Autobusovo-trolejbusová dílna ve vozovně Köbánya
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
Záložní vozy Ikarus 256 na autobusovém nádraží Arpád híd. Tyto vozy byly donedávna základem vozového parku dálkové dopravy budapešťského Volánbuszu, ale nyní již rychle mizí...
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
P7210015 – Trolejbusy ZIU-9
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
P7210062 – Autobus Mercedes-Benz Citaro firmy Volánbusz na lince MHD č. 88
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
P7220108 – U trolejbusů ZIU-9 se pro manipulaci se sběrači nepoužívají stahováky, ale skládací tyč
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
P7210005 – Souprava metra na lince M1
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
Souprava metra typu Ev na konečné stanici Örs Vezér Tere
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
Ex-hannoverská tramvaj na lince 50
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
Souprava tramvají Tatra T5C5
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
Kloubová tramvaj typu KCSV na konečné zastávce Kamaraerdei ijfüsági park
Systémy veřejné dopravy v Evropě: Maďarsko - Budapešť
Třívozová souprava tramvají Tatra T5C5 na lince 14