Ze studie 'Desetiletí autobusů' v Německu

Změna autobusové dopravy na ekologickou do roku 2030 si v Německu vyžádá investici téměř 2 miliardy Eur. Nutné je rychlé schválení nových dotačních programů EU.
Změna autobusové dopravy na ekologickou do roku 2030 si v Německu vyžádá investici téměř 2 miliardy Eur. Nutné je rychlé schválení nových dotačních programů EU.
Nezávislá studie "Desetiletí autobusů" zpracovaná na objednávku Asociace německých dopravních společností (VDV) společností PricewaterhouseCoopers (PWC) ve spolupráci s Intraplan Consult ukázala, že do rozšíření ekologické a vysoce výkonné autobusové dopravy do roku 2030 bude nutné v Německu investovat přibližně 1,8 miliardy Eur. „Výsledek ukazuje, že atraktivita místní veřejné dopravy se zvyšuje zejména rozšiřováním kapacity a dalšími nabídkami, a že v příštích letech bude možné dosáhnout potřebného zvýšení počtu cestujících. Aby mohla přispět veřejná doprava k dosažení cílů ochrany klimatu v odvětví dopravy do roku 2030, jsou nutné další obrovské investice,“ uvedl viceprezident VDV Werner Overkamp na prezentaci v rámci Konference o elektrických autobusech 16. března 2021.

K dosažení cílů v oblasti znečištění ovzduší a ochrany klimatu v odvětví dopravy zbývá devět let. Je potřeba uskutečnit změnu v mobilitě, hlavně ve městech, jinak hrozí od roku 2030 Spolkové republice Německo z EU vysoké pokuty. Proto je nutná rychlejší expanze ekologické městské dopravy a výrazné zvýšení kapacity, aby veřejná doprava byla atraktivnější a efektivnější, aby autobusy a vlaky jezdilo více lidí. Většině takových projektů ale předchází roky plánování a schvalování. "Autobus byl vždy páteří fungujícího městského dopravního systému. Cílů ochrany klimatu musíme během několika let, musíme proto rychle a dostatečně rozšířit nabídku služeb. Zároveň musí být autobusy ekologičtější, to znamená nákupy bezemisních vozidel (elektrických nebo vodíkových). To vše bylo analyzováno ve studii a vyjádřeno i finančně. Nyní máme velmi dobré podklady, na základě kterých můžeme diskutovat s politiky realizaci cílů. Protože dopravní společnosti se s dalšími investicemi sami nevypořádají,“ uvedl Overkamp.

S investicí 1,8 miliardy Eur by bylo možné prostřednictvím zvýšené nabídky autobusového spojení a dalších podpůrných nabidek do roku 2030 přesunout přibližně deset miliard osobokilometrů z individuální dopravy na veřejnou. Dopravní výkon autobusové dopravy by se zvýšil o 26,4 procenta, provozní výkonnost dokonce přibližně o 30 procent. Pokud se týká venkovských oblasti, pro přesvědčení lidí využívat veřejnou dopravu je nezbytné výrazné posílení nabídky. "Ve velkých městech a metropolitních oblastech je nejdůležitější získat více větších autobusů, kloubové autobusy přepraví více cestujících. Mimo města jde spíše o rozšíření rozsahu služeb jako celku, tj. více taktů, více vozidel. Při vytváření rozsahu nabídky hrají důležitou roli také pružnější formy provozu, jako je přeprava na vyžádání v menších vozidlech," řekl Overkamp.

Studie dospěla k závěru: „Autobusová doprava může hrát ústřední roli v úspěšné změně v dopravě a při dosahování aktuálně platných cílů ochrany klimatu do roku 2030. Vyžaduje to však rozsáhlé rozšíření nabídky dopravy ve vysoké kvalitě s účinnými a inovativními koncepcemi.“

Celá prezentace ke studii o změně autobusové dopravy je k dispozici ZDE.

V návaznosti na očekávané rozhodnutí Evropské komise o financování elektrických autobusů viceprezident VDV Werner Overkamp 31. března apeluje na urychlení procesu schválení: „Směrnicí o čistých vozidlech Brusel stanovil jasné cíle, průmysl udělá vše to, aby mohl rychle obměnit vozový park na čistší technologie. Také Federální ministerstvo dopravy (BMVI) by chtělo finančně podpořit obce a dopravní společnosti při komplexní změně systému pomocí dotací na e-busy. Žádáme proto rychlé oznámení o financování ze strany Bruselu."  Období financování EU by mělo začít tento rok a platit do roku 2024.

"Financování je pro toto odvětví nesmírně důležité. Znamenalo by to, že ministerstvo by finančně pokrylo 80 procent dodatečných nákladů na vozidla a 40 procent na infrastrukturu - se státním financováním by je dokonce bylo možné zvýšit až na 80 až 95 procent,“ uvedl Overkamp. 80% dotace na dodatečné výdaje na vozidla je značná: dieselový autobus stojí v průměru 250 000 Eur, e-bus přibližně 500 000 Eur. V tomto případě by financování činilo 200 000 Eur. V rámci financování půjde dotace využít i na trolejbusy a plynové autobusy a infrastrukturu. „Na rozdíl od automobilového průmyslu jsme například jako průmysl zodpovědní jak za investice do elektrických vozidel, tak za renovaci nebo výstavbu nových dobíjecích infrastruktur, dep a dílen."