Středočeský kraj připravuje od dubna 2023 změny tarifu
Na jaře příštího roku zdraží ve Středočeském kraji jednotlivé krátkodobé jízdenky. Kraj reaguje na inflaci a zdražení energií. Tarif bude zároveň jednodušší. Ilustrační foto PID

U krátkodobých jednotlivých jídenek na kratších trasách dojde ke zdražení, cílem je podpořit nákup předplatného jízdného. Úpravy mají systém PID také zjednodušit a zpřesnit.

Reklama

U krátkodobých jednotlivých jídenek na kratších trasách dojde ke zdražení, cílem je podpořit nákup předplatného jízdného. Úpravy mají systém PID také zjednodušit a zpřesnit.

Středočeští zastupitelé schválili 28. listopadu změnu cen jízdného v Pražské integrované dopravy (PID) ve vnějších pásmech na území Středočeského kraje. Změny začnou platit na začátku dubna příštího roku. Podle vyjádření Kraje, jde o reakci na inflaci a energetickou krizi a také si od změny slibuje zjednodušení a zpřehlednění. Úprava cen se netýká jízd po hlavním městě.

Do systému dopravní obslužnosti je nutné dostat více peněz, stabilizovat jeho ekonomickou situaci a zároveň jej udržet v sociálně dostupné v dimenzi,“ vysvětluje Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. „Mimořádný stav nedokážeme z vnitřních finančních zdrojů plně pokrýt, a proto plánujeme zvýšení příjmů z jízdného o zhruba 180 milionů korun v roce 2023.“

Změny se nejvíce dotknout cestujících z prvních čtyřech pásem a v rámci nich pak v prvních dvou pásmech. Úpravy tarifu reagují také na podněty od cestujících a partnerů systému a přináší sjednocení podmínek u jednotlivých jízdenek při použití na železnici, podporu jízd na delší vzdálenosti, zastropování ceny časových kupónů, zavedení 10měsíčního časového kupónu pro vnější pásma a firemního jízdného (umožní nákup přenosných časových kuponů), uvádí Kraj.

Tarif PID je pásmový a časový. Platnost jízdenky je tedy omezena časem a pásmem. Z toho důvodu jsou součástí tarifu doklady použitelné zároveň na území Středočeského kraje i Prahy, což se týká především jízdenek pro jednotlivou jízdu. V tuto chvíli ale Středočeský kraj nezná oficiální postoj Prahy. „Vzhledem k aktuální politické situaci v Praze, kdy není stále znám výsledek povolebního vyjednávání, je předkládaná úprava tarifu zaměřena pouze jízdné na území kraje,“ uvádí Petr Borecký. „Navíc u časového jízdného počítáme se zastropováním ceny na sedmi pásmech a jen pětiprocentním zdražením u zbylého sortimentu.“ Úpravy mají systém PID zjednodušit a zpřesnit.

Změny u jízdních dokladů pro jednotlivou jízdu v PID

  • U jednotlivého jízdného dochází ke sloučení stávajícího jízdného za 14 Kč a 22 Kč (dvoupásmové jízdenky na 15 a 30 minut) na jednu jízdenku s jízdným za 20 Kč a časovou platností 15 minut. Toto nově umožní použití i ve vlacích PID, což znamená sjednocení podmínek a zpřehlednění tarifu z pohledu cestujících.
  •  U jízdních dokladů s jízdným za 30 Kč a výše nedochází s ohledem na důvody uvedené výše k úpravě nominální výše jízdného, ale pouze ke zkrácení časové platnosti jízdenky. Tímto krokem je významně podporována dojížďka na delší vzdálenosti, a to zejména pro občany ze vzdálených částí Středočeského kraje, kde by byl nárůst jízdného v absolutní výši nejmarkantnější. Zároveň však nebude nově umožněno v některých případech využít z časových důvodů jízdenku i pro návrat, což mělo negativní dopad do výnosnosti tarifu a nespravedlnosti výše jízdného.
  •  U celodenních jízdenek pro území Středočeského kraje dochází k cenovému snížení a zavedení nové celodenní jízdenky pro mimopražská pásma 1–4 (analogicky k dnešní celodenní jízdence Praha XXL). Cílem je podpořit pravidelné využívání veřejné hromadné dopravy, zvýšit komfort cestujících spočívající v potřebě jediné jízdenky na den a snížit tak i zpoždění spojů způsobené nákupy jízdenek u řidiče. Celkový dopad do rozpočtu je modelován na - 6,5 mil. Kč v celoročním vyjádření u nově nastavených nižších cen.

 

 Změny u časového jízdného pro vnější pásma

  • Vzhledem k dlouhodobé podpoře předplatitelů časových jízdních dokladů a cestujících dojíždějících ze vzdálených částí Středočeského kraje je nově zastropována cena časového kupónu na 7 vnějších pásmech, což znamená zavedení celokrajského časového jízdného v roční výši pod 20 000 Kč. Toto zastropování jízdného povede vzhledem k aktuálnímu minimálnímu využití sortimentu jízdních dokladů na 7 a více vnějších pásem pouze k marginálnímu snížení výnosů tržeb u některých dopravců. Dalším motivačním prvkem pro vyšší užívání časových kupónů je kromě zastropování ceny na 7 pásmech také zvýšení cen pouze o 5 % u zbylého sortimentu časového jízdného.
  • Na základě dlouhodobé poptávky jsou nově zavedeny tzv. „10měsíční kupóny“, jejichž využití se předpokládá zejména u žáků a studentů do 26 let pro překlenutí letních prázdnin bez nutnosti nákupu tří „3měsíčních“ a jednoho měsíčního kupónu.
  • Nově se zavádí také tzv. firemní jízdné ve výši 135 % občanského časového jízdného, které umožní anonymní použití časových kuponů primárně pro firemní zákazníky, kteří využijí tyto jízdní doklady jako bonus pro své zaměstnance nebo pro služební cesty.

 

Ceny jízdného ZDE.

Zastupitelé také schválili plán rozvoje a zajištění financování veřejné dopravy. Obsahuje informace o stavu a finanční situaci veřejné dopravy, rozvojových záměrech, plánu obnovy vozového parku anebo budoucí smluvní zajištění v systému PID.

V nejbližších letech se podaří nahradit některá nejvíce zastaralá železniční vozidla. Už příští rok v prosinci vyjedou na linky S6 a S75 motorové jednotky PESA, na konci roku 2024 je budou následovat elektrické jednotky pro 240 cestujících RegioPanter.

Ve střednědobém výhledu kraj počítá s dokončením modernizace trati z Prahy do Kladna, změnou napájecí soustavy na trati z Prahy do Berouna a pořízením asi 60 jednotek pro čtyři sta cestujících, které postupně nahradí CityElefanty. „Postupem let bychom měli společně s dopravci a Prahou investovat do obnovy techniky asi 45 miliard korun,“ říká Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy. V dlouhodobém horizontu by kraj rád zavedl nové spoje z Prahy do Mladé Boleslavi přes Lysou nad Labem anebo nasazoval první vozidla na alternativní pohon (Posázaví, Benešovsko, Berounsko, Kladensko a Mladoboleslavsko).

Petr Borecký zároveň připomněl, že dopravní obslužnost a její rozvoj není možné financovat pouze ze současných peněz kraje. „Podpora státu je nezbytná, ideálně prostřednictvím změněného systému rozpočtového určení daní, na kterém kraj ročně tratí miliardy korun. Dále by měl stát navýšit objem peněz, které krajům vyplácí jako svůj podíl financování železniční dopravy tak, aby bylo dodrženo stanovené procento sjednané mezi státem a kraji ve smlouvě,“ jmenuje Petr Borecký faktory ovlivňující financování regionální dopravní obsluhy. „Nemluvě o tom, že dále nám významně vzrostou náklady při zavádění bezemisních autobusů, a především budování potřebné infrastruktury. Bude to v řádech miliard korun ročně. V realistické variantě vývoje výdajů očekáváme, že v roce 2034 budou výdaje na dopravní obslužnost ve výši až 7,3 miliardy korun ročně v dnešních cenách, jedná se tedy téměř o zdvojnásobení oproti současnému stavu.

V autobusové dopravě kraj aktuálně soutěží nové dopravce, kteří budou zajišťovat dopravu od prosince 2024. Připravuje vypsání železničních tendrů na nové dopravce po roce 2029, kdy vyprší stávající smlouva s Českými drahami, tyto tendry by chtěl vypsat již v roce 2023 tak, aby dopravci měli dostatek času se připravit a zajistit si u výrobců nová vozidla.

V současné době Středočeský kraj prostřednictvím své příspěvkové organizace IDSK zajišťuje veřejnou železniční a autobusovou dopravu v objemu dopravních výkonů zhruba 16,1 mil. km ročně v případě železniční dopravy, resp. 76 mil. km v případě dopravy autobusové (započteny jsou i dopravní výkony objednávané a spolufinancované obcemi). Roční náklady na veřejnou dopravu tak pro Středočeský kraj představují částku přibližně 3,7 mld. Kč (1,9 mld. Kč železniční doprava, 1,8 mld. Kč autobusová doprava). Dalších zhruba 0,5 mld. Kč pak přispívá ze svého rozpočtu Ministerstvo dopravy v rámci podpory veřejné dopravy v krajích (společné memorandum) a necelých 0,3 mld. Kč obce a města. Veřejnou dopravu v rámci Středočeského kraje realizuje více než 30 autobusových a železničních dopravců, kteří zajišťují přepravu pro více než 300 tis. cestujících denně. Počet těchto cestujících každoročně narůstá, přičemž výraznou zásluhu na tomto trendu má postupná integrace železniční i autobusové dopravy do systému PID.