Českou televizí dne 5. 10. 2005:
Českou televizí dne 5. 10. 2005:
  1. Náš systém byl napaden konkurenční společností Mikroektronika spol. s r.o. Vysoké Mýto v rámci jimi vedeného konkurenčního boje.
  2. Prohlašujeme, že nebyla ohrožena bezpečnost systému, která by mohla vést k jakýmkoliv ekonomickým ztrátám uživatelů systému.
  3. Přestože narušený bezpečnostní prvek neohrožuje celkovou bezpečnost systému, je otázkou naší profesní cti, aby došlo k bezodkladné nápravě a aby se v budoucnu podobný problém nezopakoval.
  4. Jednoznačně odmítáme jakékoliv snahy diskreditovat bezpečnost elektronických platebních systémů jako takových.
Ing. Radek Orság

Ředitel společnosti

Ve Vsetíně dne 7. 10. 2005