Školní rok ve Středočeském kraji začne s novými jízdními řády
Letos se hodně dětí vydá do školy mimo Prahu, Středočeský kraj posílí nebo zavede řadu školních spojů. Ilustrační foto PID

Do některých obcí budou vypraveny nové autobusové spoje a další budou posíleny, Kraj chce zajistit školákům bezproblémovou dopravu do a ze školy.
Do některých obcí budou vypraveny nové autobusové spoje a další budou posíleny, Kraj chce zajistit školákům bezproblémovou dopravu do a ze školy.
Středočeský kraj při přípravě jízdních řádů od nového školního roku spolupracuje s obcemi. Cílem je předejít situaci s nedostatkem kapacity školních autobusových spojů, které tak mohou být na základě informací obcí a ve spolupráci s dopravci upraveny tak, aby se zabránilo jakýmkoli komplikacím při dopravě dětí.

Kraj a organizátor dopravy IDSK dopisem oslovil starostky a starosty středočeských obcí s žádostí o informace týkající se nástupu dětí do škol v daných lokalitách. „Vedení obcí jsme požádali o informace, kolik žáků k 1. září do jejich základních škol nastoupí. Respektive ze kterých obcí a směrů budou na danou základní školu dojíždět. Tyto důležité informace nám pomohou předejít situacím s nedostatkem kapacity školních autobusových spojů,“ uvádí náměstek pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

K 1. 9. 2022 se připravují úpravy tras linek a jízdních řádů v oblastech Říčanska, Kostelecka, Úvalska a Dolnobřežanska, které vycházejí z vyhodnocení provozu v loňském roce a zohledňují připomínky obcí i cestujících. K prvnímu září je tak potřeba zajistit nově spojení do škol ve Zdiměřicícíh, Jirnech a Stříbrné Skalici a také upravit jízdní řády tak, aby byla zajištěna dostatečná kapacita autobusů pro odvoz studentů z/do škol v Kutné Hoře, kde v loňském školním roce bylo zaznamenáno nejvíce připomínek s nedostatečnou kapacitou spojů. „Věřím, že vzájemným sdílením informací zajistíme bezproblémovou dopravu dětí do základních škol ve všech oblastech našeho kraje.  Na základě informací obcí o případném významném zvýšení počtu žáků ve školách, bychom rádi reagovali v rámci provozních možností tím, že kapacity spojů v daných časech navýšíme,“ dodává náměstek Borecký.

Pro nový školní rok je tak například připraveno posílení linky 381 v období mezi 7.15 – 7.45 hod. na příjezdu do Kutné Hory od Kostelce n. Č. l. a Zásmuk a mezi 13.00 – 15.00 na odjezdu z Kutné Hory v témže směru na interval 30 minut v kloubových autobusech. Po dohodě s dopravci ARRIVA Stření Čechy a ARRIVA autobusy došlo ke změně umístění tří kloubových autobusů do provozovny Čáslav, které posílí školní spoje na lince 705 mezi Čáslaví, Kutnou Horou a Kolínem.

K 1. září je také s obcemi řešena například oblast Kralup nad Vltavou, konkrétně obsluha škol mezi Holubicemi a Kralupy na Vltavou, kde se počítá s úpravou trasy a jízdního řádu linky PID 316. V oblasti Voticka pak budou upraveny na základě požadavku obcí jízdní řády linek 451 v lokalitě Heřmaniček a 532 v Neustupově a Jankově. Na Hořovicku probíhají jednání s obcí Zaječov o úpravě školních spojů na lince 546 a z dlouhodobější perspektivy je prověřována možnost rychlejšího spojení této obce s Příbramí.

V důsledku nepřistoupení Statutárního města Kladna ke Smlouvě o zajišťování a financování dopravní obslužnosti na území Středočeského kraje upraví Kraj od 1. září linkové vedení autobusů PID a Tarif PID na jednotlivých linkách na území Kladna. Rozsah provozu autobusových linek mezi Prahou a Kladnem zůstává zachován beze změny.