Seminář o vysokokapacitních autobusových systémech (BRT)

Metrobus - šance pro Střední Evropu. Seminář s mezinárodní účastí. Program. Přihláška. Volvo Bus Corporation. Veolia Transport. Mercedes-Benz. Evropský projekt TU 0603. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice.
Metrobus - šance pro Střední Evropu. Seminář s mezinárodní účastí. Program. Přihláška. Volvo Bus Corporation. Veolia Transport. Mercedes-Benz. Evropský projekt TU 0603. Dopravní fakulta Jana Pernera Univerzity Pardubice.
Nové informace 11.10.2007: Zpravodaj semináře Metrobus - šance pro Střední Evropu.
Seminář pořádaný BUSportálem, jehož provozovatelem je ČSAD SVT Praha s.r.o. - Metrobus - šance pro Střední Evropu proběhne 1.11.2007 v kongresovém sále PVA v Letňanech. Týž den se uskuteční Konference „Integrované dopravní systémy dnes a zítra“ - vše při výstavě Coach Progress.

Vstup pro zájemce z řad profesionálů, institucí i nejširší veřejnosti o Metrobus - šance pro Střední Evropu je volný a jediné omezení je dáno kapacitou sálu.
Program semináře
  1. Volvo Bus Corporation: Prezentace vysokokapacitních autobusových systémů a vozidel technologie Volvo. Expert Volvo Bus Corporation ze Švédska. Anglicky s překladem.
  2. Veolia Transport: Prezentace vysokokapacitních autobusových systémů z hlediska nadnárodního dopravce. Zkušenosti ze zahraničí a představy o možnostech v Česku. Petr Moravec, generální ředitel Veolia Transport Česká republika a.s. Česky.
  3. Mercedes-Benz: Bus Rapid Transit Solutions. Jan Aichinger, Manager Worldwide BRT Activities DaimlerChrysler Buses. Anglicky s překladem.
  4. Evropský projekt COST TU0603: Buses with high level of service. (Autobusy s vysokou úrovní služeb). Jan Spousta., Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV), český delegát projektu COST TU 0603. Česky.
Program semináře zakončí prezentace Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Bude upřesněno.

Přihlašovací formulář: METROBUS-prihlaska.doc

Pozvánky e-mailem dostanou členové ADSSS, ADSSF, SD, SDT, výrobci autobusů a odbavovacích systémů.
Dopoledne od 10 hodin proběhne v kongresovém sále uzavřená Konference „Integrované dopravní systémy dnes a zítra“ za účasti dopravců ADSSS a ADSSF, krajů, koordinátorů IDS a dalších (na pozvánky). Seminář pořádaný BUSportálem - Metrobus - šance pro Střední Evropu začne pak ve 13 hodin.
Další informace k oběma akcím budeme přinášet postupně.
Děkujeme Svazu dopravní telematiky (SDT) za chystanou pomoc při šíření informací o semináři, Svazu dopravy za rozeslání pozvánek členům e-mailem a Dopraváku, novinám ADSSF a Dopravním novinám za mediální podporu.

Seminář o vysokokapacitních autobusových systémech (BRT)
Symbolem BRT by mohl být BRTník, obrázek jsme si půjčili z http://mamkin.blog.cz/0707/medved-brtnik-casti-tela