Reklama
Zástupci společností ČSAD Semily a.s., Veolia Transport Východní Čechy a.s., Orlobus a.s. a Osnado spol. s r. o. vyzvali Královéhradecký kraj k věcnému jednání a k urychlenému vyřešení celé situace.

„Základním impulsem pro založení našeho sdružení bylo přezíravé chování společnosti OREDO, která programově a dlouhodobě opomíjela naše připomínky. Když se k tomu přidal i hrubě nekorektní postup vůči starostům obcí, byli jsme nuceni na problém veřejně upozornit. Bez naší iniciativy by přezíravé chování pokračovalo a výsledkem by byl naprostý chaos v autobusové dopravě,“ vysvětlil ředitel ČSAD Semily a.s. Tomáš Roubiček. „Naší prioritou a zájmem číslo jedna je nyní se co nejrychleji dohodnout na řešení, které by bylo přijatelné pro všechny strany – kraj, dopravce a především občany,“ dodal Martin Bělovský ze společnosti OSNADO s.r.o. a doplnil, že cílem sdružení je nastolení skutečně smysluplného a reálně fungujícího systému veřejné dopravy v Královéhradeckém kraji. „Dopravci nikdy nedeklarovali přerušení poskytování služeb a budou i nadále zajišťovat veřejnou dopravu podle platných jízdních řádů a ostatních zákonných náležitostí,” prohlásil.

„Vyjádření o ziscích dopravců, ba dokonce o jejich navyšování je zkreslením základního zákonného rámce spolupráce a konkrétní smlouvy mezi Královéhradeckým krajem a dopravci. Dopravci nemají nárok na žádný podnikatelský zisk z této činnosti, všechny zdroje zde vytvořené jsou podle zákona a smlouvy povinni zpětně investovat, tedy zakoupit za ně autobusy, kterými je služba pro Královéhradecký kraj poskytována. Úroveň financování dopravní obslužnosti v Královéhradeckém kraji je již dnes z hlediska celé České republiky jedna z nejnižších, přepočtem po „optimalizaci“ se však stává vyloženě likvidační,“ dodal Bělovský.

„Naším jednoznačným požadavkem je však korektní postup a dodržování zákonů i druhou stranou. Pokud hovoříme o kolapsu dopravy, tak se jej skutečně obáváme, ale nikoliv proto, že bychom přestali jezdit. Kolaps z hlediska cestujících hrozí bezprostředně po 1.9.2009, protože k takto narychlo připravené zásadní změně jízdních řádů existuje nejméně stovka negativních vyjádření obcí Královéhradeckého kraje, stejně tak negativní stanovisko ke změně k 1.9.2009 vyjádřily okolní kraje. Firma OREDO připravila projekt bez jakékoliv konzultace s obcemi nebo dopravci a bez možnosti oponentního názoru byl předložen k rozhodnutí krajského zastupitelstva dne 5.3.2009. Nebyly při něm respektovány ani závěry, které byly dohodnuty za účasti všech zainteresovaných stran v předchozím roce v rámci jednání příslušné pracovní skupiny. Firma OREDO si svou neochotou prodloužit termín, do kdy bylo možné připomínkovat jízdní řády (obce na to měly pouhých 14 dní a termín skončil 10. července), způsobila problém sama a je hlavním viníkem vzniklé situace," uvedl Bělovský.

„Pokud by OREDO takzvanou optimalizaci dokončila, došlo by k zavedení spojů v nevyhovujících časech bez koordinace s dopravci v ostatních krajích, či úplnému zrušení některých spojů, jako například Jičín-Sobotka, Nymburk-Jičín a další. Problémy s dopravou žáků do škol a takových příkladů jsou desítky,“ uvedl Roubiček s tím, že v době prázdnin se ke změnám ani nemohli vyjádřit ředitelé škol. „ Ve změnách není vůbec brán ohled na školní děti. Například ranní spoj přiveze děti do Miletína již padesát minut před začátkem vyučování, přičemž děti dojíždějící do Dvora Králové přijedou na autobusové nádraží v době, kdy jim začíná vyučování, “ uvedl Luděk Zívr, starosta obce Zdobín.

Nespokojenost je také evidentní z ostatních vyjádření starostů, kteří dne 3.7.2009 podepsali společné prohlášení k předloženému návrhu nového systému dopravní obslužnosti a jimž se nelíbí zejména omezení dopravy a plán kraje, že na autobusy budou doplácet. „Návrh počítá s finanční spoluúčastí měst a obcí, k čemuž se nelze bez projednání v zastupitelstvech vyjádřit. Nejbližší zasedání zastupitelstev se bude většinou konat až v měsíci září,“ uvedl Petr Trojnar, starosta Dobrušky. „Způsob, jakým se dovídáme o připravovaných zásadních změnách vedení dopravy i o zamýšlené finanční spoluúčasti měst a obcí, považujeme za nesprávný,“ prohlásil Jiří Klepsa, starosta Jaroměře.

"Zastupitelstvo kraje schválilo zásadní změny dopravní obslužnosti bez předchozího projednání s těmito, kterých se tato změna dotkne nejvíce," dodala Bronislava Malijovská, starostka Nového Města nad Metují.

„Veškerá data, dopisy i vyjádření, kde si lze vše ověřit, máme k dispozici a na požádání rádi zveřejníme,“ uvedl Roubiček. „Upozorňuji, že naším zájmem není bojovat s krajem či získávání více peněz, než nám náleží, ale jako slušní lidé dosáhnout domluvy bez emocí. Jménem čtyř největších autobusových přepravců mohu veřejnost ubezpečit, že se o to snažíme. Nyní je řada na kraji,“ dodal Bělovský.

TZ Headline PR
Kartelové paktování dopravců si bere cestující jako rukojmí
Dopravci varují před kolapsem autobusové dopravy ve Královéhradeckém kraji