Scania informuje o udržitelnosti a finančních výsledcích za rok 2023
Scania ukončila výrobu vlastních kompletních autobusů v roce 2023. Na Busworld 2023 představila novou platformu se sníženým vstupem a pohonem 4x2, který využívá baterie vyvinuté společně s Northvolts o kapacitě až 520 kWh a dojezdem až 500 km. Karosérie pochází od španělské Castrosua. Foto Scania

Švédský výrobce nákladních vozidel, autobusů a průmyslových a lodních motorů hodnotí rok 2023 jako úspěšný: významný růst tržeb a zisku a pokračující pokrok v oblasti udržitelnosti.

Švédský výrobce nákladních vozidel, autobusů a průmyslových a lodních motorů hodnotí rok 2023 jako úspěšný: významný růst tržeb a zisku a pokračující pokrok v oblasti udržitelnosti.

Společnost Scania patří společně s MAN, Volkswagen Truck & Bus a Navistar pod TRATON GROUP. S přibližně 58 tisíci zaměstnanci ve více než 100 zemích je Scania globálním hráčem. Vyrábí v Evropě a Latinské Americe a také v Asii. Hlavní sídlo v Södertälje ve Švédsku funguje jako centrum pro výzkumné a vývojové aktivity. V roce 2023 zde také otevřela vlastní závod na montáž baterií a novou zkušební dráhu pro elektrifikovaná a autonomní vozidla. Z celkové produkce Scania tvoří trucky 65%, 4% autobusy a zbývající část řešení napájení a služby.

Rok 2023 byl dalším rokem, kdy podnikatelské prostředí ovlivnila geopolitická a makroekonomická nestabilita. Společnost Scania však dokázala tuto situaci překonat a zajistila udržitelný růst. Tržby dosáhly více než 200 miliard SEK, což představuje zdvojnásobení tržeb za sedm let.

Poptávka po výrobcích a službách společnosti Scania zůstala v roce 2023 vysoká, i přesto, že na některých klíčových trzích z dříve velmi vysokých úrovní poklesla. Společnosti Scania se podařilo výrazně stabilizovat tok objednávek a dodávek vozidel a zvýšit dodávky o 13 % ve srovnání s předchozím rokem. Zisky dosáhly rekordní úrovně, protože byly pozitivně ovlivněny vyšším objemem vozidel a služeb, dobře nastavenými cenami a sortimentem a měnovými vlivy. Negativní dopad na zisk měla inflace, vyšší ceny surovin a některá přetrvávající komplikace v dodavatelských řetězcích.

Stejně jako mnoho jiných podniků se i Scania přizpůsobuje světu, kde je novou normou nejistota a neustálé nepokoje. Přestože se nám v roce 2023 podařilo stabilizovat toky a dosáhnout dobrých finančních výsledků, stále společně s partnery a výrobci nástaveb usilovně pracujeme na zlepšení přesnosti dodávek naším zákazníkům,“ říká generální ředitel Christian Levin.

V roce 2023 dosáhla Scania na cestě k udržitelnému dopravnímu systému mnoha milníků. Jedná se například o otevření závodu na montáž baterií, který umožní výrobu elektrických nákladních vozidel ve velkém měřítku, investice do portfolia elektrických produktů a jeho rozšíření a převod cílů dekarbonizace dodavatelského řetězce na formální požadavky.

Každá velká transformace přináší výzvy. Scania se jako první v oboru zavázala k vědecky podloženým cílům a stanovila si globální cíle pro rok 2025. Společnost Scania je na dobré cestě k dosažení cílů v oblastech 1 a 2 (emise z vlastního provozu), a to s poklesem o 42 % směrem k cíli 50 % do roku 2025, dekarbonizace provozu vyrobených vozidel, z něhož pochází největší podíl emisí uhlíku, však přináší více výzev. V rámci této tzv. oblasti 3, tedy vozidel Scania v provozu, je cílem dosáhnout snížení emisí o 20 % do roku 2025. V současné době činí snížení od výchozího roku 2015 necelá 3 %. Změna skladby prodeje vedla k negativnímu vývoji klíčového ukazatele vykázaného v roce 2023. Vykázané snížení oblasti 3 vychází z objemů v roce 2022, protože vstupní údaje vycházejí z používaných vozidel. Znamená to, že se v hodnotách pro rok 2023 ještě plně neprojeví dopad iniciativ, jako je například zavedení nového úsporného hnacího ústrojí Scania Super.

Cíl v oblasti 3 pro rok 2025 je tak stále výzvou, ale i vodítkem pro pozitivní změny. V roce 2024 se Scania zaměří na efektivitu řidičů, optimalizaci specifikací vozidel, podporu obnovitelných paliv a rozšíření elektrifikovaných řešení, což jí umožní pokračovat v plnění cílů v oblasti snižování emisí.

Elektrifikace sice představuje konečnou odpověď a my děláme vše pro to, abychom zvýšili výrobu bateriových elektrických vozidel, které budeme dodávat našim zákazníkům, ale tady a teď jsou pro dekarbonizaci rozhodující opatření na úsporu paliva a využívání obnovitelných paliv,“ říká Christian Levin.

Shrnutí celého roku 2023:
•    Čisté tržby skupiny Scania vzrostly o 28 procent na 204,1 miliardy SEK (159,2)
•    Upravený provozní zisk dosáhl 26,0 miliard SEK (14,0) a upravená provozní marže činila 12,7 % (8,8)
•    Dodávky se zvýšily o 13 % na 96 727 vozů, z toho 246 vozů s nulovými emisemi (ZEV) (262)
•    Výnos z poskytování služeb se po úpravě měnového přepočtu zvýšil o 11 %
•    Příjem objednávek se zvýšil o 2 % na 84 080 vozidel.

Zdroj Scania a výroční zpráva a zpráva o udržitelnosti společnosti za rok 2023.