Scania a Northvolt představují novou vysoce výkonnou baterii s dlouhou životností
Scania dodala v polovině března 2023 svůj první plně elektrický nákladní vůz v Maďarsku a v celém regionu CER, který zahrnuje také Českou republiku a Slovensko. Společnost WIN Capital Kft. vozidlo používá k zásobování prodejen Aldi v Budapešti. Foto Scania

Nové bateriové články se vyrábí v gigatovárně Northvolt Ett na severu Švédska. Scania ještě letos otevře novou továrnu na výrobu baterií ve švédském Södertälje, kde budou bateriové články sestavovány do „battery-packů“. Elektrická nákladní vozidla s ní najedou až 1,5 milionu kilometrů.

Nové bateriové články se vyrábí v gigatovárně Northvolt Ett na severu Švédska. Scania ještě letos otevře novou továrnu na výrobu baterií ve švédském Södertälje, kde budou bateriové články sestavovány do „battery-packů“. Elektrická nákladní vozidla s ní najedou až 1,5 milionu kilometrů.

Společnosti Scania a Northvolt představily společnými silami vyvinutý bateriový článek pro elektrická těžká nákladní vozidla. Při ověřovacích testech prokázal lithium-iontový článek vynikající životnost, díky níž mohou nákladní vozidla najet až 1,5 milionu kilometrů – což odpovídá celé životnosti nákladního vozidla. Jelikož se článek vyrábí v severním Švédsku pomocí elektřiny nepocházející z fosilních zdrojů, je jeho uhlíková stopa přibližně třetinová oproti srovnatelnému referenčnímu článku (viz níže).

V roce 2017 spojily společnosti Scania a Northvolt své síly za účelem vývoje a výroby špičkového bateriového článku pro těžká užitková vozidla. Úzká spolupráce nyní přinesla své ovoce, neboť byla zahájena výroba tohoto článku v gigatovárně Northvolt Ett na severu Švédska. Scania kromě toho ještě letos slavnostně otevře novou továrnu na výrobu baterií ve švédském Södertälje, kde budou bateriové články sestavovány do „battery-packů“, aby je bylo možné použít při výrobě těžkých elektrických nákladních vozidel.

Prémiový požadavek splněn a překročen
Peter Carlsson, generální ředitel a spoluzakladatel společnosti Northvolt, k tomu říká: „Na počátku tohoto partnerství se společnosti Northvolt a Scania dohodly na ambiciózním časovém plánu vývoje vysoce výkonného bateriového článku, který by umožnil realizaci plánů Scanie na elektrifikaci těžké nákladní dopravy. Skutečnost, že jsme úspěšně prošli rozsáhlými fázemi vývoje a testování a nyní dodáváme z továrny Northvolt Ett články, které z hlediska výkonu překonávají naše původní očekávání, je pro všechny zúčastněné obrovským úspěchem.“

Generální ředitel společnosti Scania, Christian Levin, dodává: „Premiéra představuje milník na cestě k udržitelnému systému dopravy. Budoucnost těžké dopravy je elektrická. Abychom podpořili tento přechod a nadále plnili slib vůči zákazníkům, že budeme prémiovou značkou, potřebuje Scania pro svá elektrická nákladní vozidla špičkové bateriové články.“

Při zahájení vývoje bateriového článku jsme se zaměřili na vysoký výkon, nízké provozní náklady a dlouhou životnost. Rozhodli jsme se pro požadavek, aby článek umožnil těžkému nákladnímu vozidlu najet až 1,5 milionu kilometrů. Testy ukázaly, že tento požadavek lze nejen splnit, ale i řekročit,“ říká Christian Levin.

Nízká uhlíková stopa
V rámci závazku společnosti dodávat udržitelné články využívá továrna Northvolt Ett elektrickou energii 100% vyráběnou z nefosilních zdrojů v podobě vodních a větrných elektráren. Díky energii nepocházející z fosilních zdrojů a integraci dalších prvků udržitelné výroby v továrně Northvolt Ett je odhadovaná uhlíková stopa článku při plné sériové výrobě přibližně třetinová oproti srovnatelnému referenčnímu článku (lithium-iontový článek NMC 111 dle IVL 2019)*.

Poslání společnosti Northvolt vyrábět nejekologičtější baterie na světě se dokonale shoduje se záměrem společnosti Scania podporovat přechod směrem k udržitelné dopravě. Opravdu se těším na to, až dáme dohromady poslední dílky skládačky před zahájením dodávek našich prémiových elektrických vozidel koncem tohoto roku,“ říká Christian Levin.  

Specifikace článku
•    Formát článku: prizmatický
•    Kapacita: 157 Ah
•    Nominální napětí: 3,6 V
•    Životnost: 1,5 milionu kilometrů v rámci těžké nákladní dopravy

* Uhlíková stopa: Výpočet dopadu na změnu klimatu od těžby surovin až po výrobu byl proveden způsobem navrženým legislativou EU s využitím databáze PEF (Product Environmental Footprint) EF2.0, aby bylo možné stanovit predikci uhlíkové stopy článků z továrny Northvolt Ett při plné sériové výrobě.

 


Scania a Northvolt představují novou vysoce výkonnou baterii s dlouhou životností
Baterie nové generace s vysokým výkonem, nízkými provozními náklady a dlouhou životností - až 1,5 milionu kilometrů. Foto Scania