SAD Lučenec: Nové autobusové nádraží v Lučenci bylo oficielně uvedeno do provozu
Slavnostní otevření autobusového nádraží © SAD Lučenec

na konci roku 2010.
na konci roku 2010.
Nová autobusová stanica Lučenec
Vzhľadom k tomu, že pôvodná autobusová stanica už nevyhovovala súčasným požiadavkám kladeným na bezpečnosť, komplexnosť a kvalitu poskytovaných služieb, rozhodlo vedenie spoločnosti o jej rekonštrukcii a výstavbe novej multifunkčnej výpravnej budovy.

Výstavba autobusovej stanice bola zahájená v auguste roku 2009 a v decembri roku 2010 bola za účasti predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja, zástupcov Mesta Lučenec, a pozvaných hostí slávnostne uvedená do prevádzky. Do výstavby novej autobusovej stanice spoločnosť Slovenská autobusová doprava Lučenec a.s. investovala 1,708 milióna eur.

Výpravná budova stanice je polyfunkčným objektom s rozlohou 2 320 štvorcových metrov. Čakáreň pre cestujúcich je vybavená novými informačnými technológiami, ktoré cestujúcim umožnia sledovať jednotlivé autobusové spoje v reálnom čase. V budove sa nachádza informačné centrum s predpredajom cestovných lístkov s miestenkami a dopravná kancelária.

Pri projektovaní autobusovej stanice bol kladený najväčší dôraz na zabezpečenie pohodlia, kultúrnosti a bezpečnosti pre cestujúcich s možnosťou ponuky komplexných doplnkových služieb. Súčasťou autobusovej stanice je nákupná zóna s kaviarňou a parkovisko pre osobné motorové vozidlá. Za účelom zvýšenia bezpečnosti cestujúcich je autobusová stanica 24 hod. monitorovaná kamerovým systémom.

Z novej autobusovej stanice je mesačne vypravených 21-tisíc spojov a týždenne ňou prejde 39-tisíc cestujúcich.

TZ SAD Lučenec

SAD Lučenec: Nové autobusové nádraží v Lučenci bylo oficielně uvedeno do provozu
Autobusové nádraží v Lučenci © SAD Lučenec
SAD Lučenec: Nové autobusové nádraží v Lučenci bylo oficielně uvedeno do provozu
Stav před rekonstrukcí © SAD Lučenec