Rozhovor s Vítězslavem Zemanem, vedoucím dopravního a energetického dispečinku

Dopravního podniku města Brna nejen o RIS (Řídící a informační systém). Jan Havíř pro BUSportál.
Dopravního podniku města Brna nejen o RIS (Řídící a informační systém). Jan Havíř pro BUSportál.
Rozhovor je pokračováním materiálu Den otevřených dveří - DPMB a.s., dopravní dispečink.
Vítězslavem Zemanem, vedoucí dopravního a energetického dispečinku stál u zrodu celého systému a na návrhu RISu se aktivně podílel.
Řídící a informační systém je v provozu od roku 2004. Jak byste jeho provoz zhodnotil a by bylo možné ještě do budoucna vylepšit?
Vzhledem k tomu, že jsem některé funkčnosti systému navrhoval, měl bych být spokojen. Ale na každém systému je vždycky co vylepšovat, takže i na našem systému chceme do budoucna dále pracovat. Momentálně mě napadají třeba akustické výstupy, které by dispečery informovaly o zpožděných a nadjetých vozidlech.
Která další města v České republice mají podobný systém? Spolupracujete s nimi nějak?
Spolupráce samozřejmě existuje a to v rámci Sdružení dopravních podniků ČR, jehož jsme členem. Stejný systém mají třeba v Českých Budějovicích a na výběrové řízení se připravují v Plzni. Praha má svůj vlastní systém, historicky první v ČR, jeho funkčnost a výstupy jsou velmi podobné.
Jak funguje spolupráce DPMB s koordinátorem jihomoravské integrované dopravy KORDIS JMK, spol. s r. o.?
Dopravní podnik má přímí přístup do informačního systému KORDISu, takže máme náhled na všechny regionální vlaky i autobusy. A naopak - KORDIS má přístup do našeho systému.
Práce dispečera je zodpovědná a náročná. Jaké musí mít člověk vzdělání a znalosti, aby ji mohl vykonávat?
Na vzdělání přemrštěné požadavky nemáme. Kromě střední školy, která však není bezpodmínečně nutná, požadujeme po našich pracovnících řidičské oprávnění a minimálně pětiletou praxi nejméně na jedné trakci, nejlépe tramvajové. Výhodou je zkušenost na všech trakcích.
Co je podle vašeho názoru "noční můrou" dispečera?
Naši lidé jsou velmi odolní a připraveni na téměř každou situaci. Pokud se ale stane, bývá velmi nepříjemným zážitkem dopravní nehoda, při které jsou zraněni nebo dokonce usmrceni lidé, zejména děti.
Na závěr se ještě zeptám, zda jste spokojen s kázní svých pracovníků a řidičů?
Vždycky se najde někdo nepřizpůsobivý, ale osobně jsem svými spolupracovníky spokojen a nemohu si stěžovat.
Děkuji za rozhovor

Rozhovor s Vítězslavem Zemanem, vedoucím dopravního a energetického dispečinku
Pohled z kanceláře vedoucí dopravního a energetického dispečinku na dispečink.