ROPID: Projekt preference MHD v Praze 10
Současný stav v Chodovské ulici.

Návrh předpokládá preferenční opatření pro autobusy MHD v oblasti Chodovské ulice v Praze 10 - kombinace vyhrazených jízdních pruhů a jízdy autobusů po tramvajovém tělese.
Reklama
Návrh předpokládá preferenční opatření pro autobusy MHD v oblasti Chodovské ulice v Praze 10 - kombinace vyhrazených jízdních pruhů a jízdy autobusů po tramvajovém tělese.
Společnost ROPID ve spolupráci s hlavním městem Prahou a Dopravním podnikem hl. m. Prahy zpracovává studii na zavedení preferenčních opatření pro autobusy MHD v oblasti Chodovské ulice v Praze 10. Jedná se o kombinaci vyhrazených jízdních pruhů a jízdy autobusů po tramvajovém tělese. Úsek Chodovské ulice mezi výjezdem ze Spořilova a křižovatkou se Záběhlickou ulicí (u Kauflandu) o délce cca 1 km velmi často trpí dopravními kolonami a městské autobusy zde nabírají mnohaminutová zpoždění. Přitom středem komunikace vede tramvajová trať, která umožňuje po drobných stavebních úpravách provoz autobusů MHD. Projekt navíc zahrnuje úpravu křižovatky Chodovská – Bohdalecká, u které je plánována nová poloha společných zastávek pro tramvaj i autobus, což nejen zjednoduší přestupy mezi jednotlivými linkami MHD, ale i zlepší dostupnost blízkého nákupního centra.

Jízdou autobusů po tramvajovém pásu dojde v tomto úseku k minimalizaci zpoždění důležitých autobusových linek 136, 213 a 260, které zabezpečují silný přepravní vztah mezi Prahou 10, Spořilovem a Jižním Městem. V této stopě vede také jedna z uvažovaných tras pro budoucí metropolitní linky neboli „metrobusy“, což jsou páteřní autobusové linky celoměstského významu s krátkými intervaly po vzoru německého Mnichova či Berlína.

Realizace projektu je závislá na schválení studie a finančních možnostech investorů. Návrh je součástí uceleného projektu preference MHD v úseku Želivského – Spořilov, který zahrnuje také vyhrazení jízdních pruhů pro autobusy a úpravu světelných křižovatek ve prospěch MHD.

Preference před automobilovou dopravou ve spojení s linkami metrobusů má za cíl zatraktivnit veřejnou dopravu na území Prahy. A právě metrobusy ve směru Praha 10 – Spořilov – Jižní Město mají vytvořit předpoklad pro budoucí vedení tramvajové tratě, o kterou požádaly městské části Praha 10 a Praha 11. V současné době se projekt tramvajové trati na Jižní Město prověřuje v rámci konceptu nového územního plánu.
Tisková zpráva ROPID 19.2.2008

ROPID: Projekt preference MHD v Praze 10