ROPID: Aktuální odjezdy příměstských autobusů PID na internetu.

Organizace ROPID spustila dnes na svých webových stránkách avizovaný zkušební provoz aplikace „Zastávková tabla“,
Reklama
Organizace ROPID spustila dnes na svých webových stránkách avizovaný zkušební provoz aplikace „Zastávková tabla“,
tedy informace o reálných časech odjezdů příměstských autobusů PID z jednotlivých zastávek. Cestující tak dostávají další zdroj aktuálních informací o dopravě.
www.mpvnet.cz


Projekt MPV (Monitorování polohy vozidel) vznikl za podpory evropského projektu Connect. Cílem je vybavit všechna vozidla Pražské integrované dopravy zařízením pro sledování aktuální polohy vozidla pomocí GPS. Takto získané informace se pak mohou využít několika způsoby:
  • aktuální informace pro cestující se mohou ihned přenášet jak na webové stránky, tak přímo na zastávky do elektronických informačních panelů
  • výstupy o pravidelnosti provozu poslouží pro kontrolní účely organizace ROPID, jednotlivých plátců dotací, tedy měst, obcí i krajů a také dopravců
  • informace o poloze vozidla poslouží i samotným řidičům autobusů například při vyčkávání na přípoj

V současné době je systémem sledování polohy vozidel vybaveno téměř 250 vozidel čtyř dopravců (ČSAD POLKOST, Martin UHER, SPOJBUS a Veolia Transport Praha). V současnosti probíhá instalace zařízení také do autobusů dopravce ČSAD Střední Čechy. Cílem je dovybavit autobusy ostatních dopravců PID do konce roku 2009.

Tým pracovníků organizace ROPID, výrobce zařízení (společnosti Apex a Mikroelektronika) a tvůrce softwaru (firma Chaps), se podílejí na vývoji tohoto systému již od roku 2004. „V současné době je připravena pro zkušební provoz jak internetová verze pro cestující, tak pro obce. Cestující si na webových stránkách www.ropid.cz mohou najít kteroukoli zastávku v rámci PID a dozvědí se nejbližší odjezdy autobusů z této zastávky,“ popisuje Oldřich Kadavý, specialista ROPIDu na informační technologie. Pokud jsou vozidla obsluhující zvolené zastávky vybavena systémem GPS, zobrazí se u odjezdu autobusu také informace o případném zpoždění. Díky výrazně rostoucímu využití internetu v mobilních telefonech předpokládáme velký užitek pro cestující i v terénu. Další verze je určena pro obce, které tak získají kompletní přehled o provozu linek, na které si přispívají. Budou tedy moci samy kontrolovat poskytovanou kvalitu služby.

„Do budoucna předpokládáme rozvoj zastávkových elektronických panelů, na kterých by se zobrazovaly stejné informace jako na webu. Zatím jsou těmito informačními panely vybaveny vybrané zastávky v Českém Brodě, Strančicích, Jesenici a Kostelci nad Černými lesy. Vše je otázkou financí – záleží na požadavcích a finančním přispění jednotlivých měst a obcí,“ popisuje záměry do budoucna Jan Šimůnek, vedoucí odboru technického rozvoje ROPID.

Nyní zveřejněná webová verze zastávkových tabel je ve zkušebním provozu. V této pilotní fázi se zatím zobrazují pouze zastávky a linky dopravců kromě Dopravního podniku hl. m. Prahy, neboť ten má sice svá vozidla podobným systémem vybavena, ale tento systém běží na mírně odlišné bázi, a proto je nyní prioritou oba systémy vzájemně propojit tak, aby cestující obdrželi komplexní informace. Zatím je tedy aplikace určena spíše pro mimopražské zastávky.

„Tímto projektem chceme nejen zvýšit úroveň informací pro cestující, ale také zlepšit kvalitu poskytovaných služeb dokonalejším přehledem o provozu jednotlivých vozidel v rámci Pražské integrované dopravy,“ uzavírá Pavel Procházka, pověřený řízením organizace ROPID. Nová služba tak doplňuje již existující zdroje informací na webu www.ropid.cz (vyhledávač spojení a portál jízdních řádů s možností tisku konkrétních zastávkových jízdních řádů) a přináší další užitečné informace nejen do počítače, ale i na mobil.

TZ ROPID