Registrace autobusů v roce 2021 podle typu pohonu

V roce 2021 bylo v Evropské unii registrováno necelých 30 tisíc autobusů. Téměř 70 % bylo s dieselovým pohonem. Zbývající část připadá téměř stejným dílem na alternativní paliva.
Reklama
V roce 2021 bylo v Evropské unii registrováno necelých 30 tisíc autobusů. Téměř 70 % bylo s dieselovým pohonem. Zbývající část připadá téměř stejným dílem na alternativní paliva.
ACEA vydala přehled registrovaných autobusů podle typu paliva. Celkově v roce 2021 jezdilo 68,8 % všech nových autobusů registrovaných v Evropské unii na naftu. Silný růst zaznamenaly elektrické autobusy, z 6,1 % podílu na trhu v roce 2020 na 10,6 % v loňském roce. Alternativní paliva poháněla 10,5 % všech nových prodaných autobusů, hybridní elektrická vozidla představovala 10,1 % trhu. Dohromady všechna vozidla s alternativním pohonem tvořila  31,2 %.

Dieselové a benzínové autobusy

V loňském roce klesla poptávka EU po dieselových autobusech o 2,9 % na 19 895 kusů, přičemž podíl dieselu na trhu se zmenšil ze 73,2 % v roce 2020 na 68,8 % v roce 2021. Ze čtyř hlavních trhů EU zaznamenala v prodeji dieselů nárůst pouze Itálie (+7,9 %). Dvouciferný pokles zaznamenalo Španělsko (-19,8 %), následované Německem (-8,5 %) a Francií (-2,4 %). Pokles o 17 % byl i v České republice.  V celé Evropské unii se v roce 2021 prodal pouze jeden autobus na benzin.

Vozidla s alternativním pohonem (APV)

V roce 2021 zaznamenaly registrace nových elektrických autobusů (ECV - zahrnuta plně bateriová elektrická vozidla, elektrická vozidla s palivovými články, vozidla s prodlouženým dojezdem a plug-in hybridy) v EU silný růst (+78,7 %) s 3 064 kusy ,a držely si podíl na trhu 10,6 %. Vedoucím trhem pro elektrobusy byla Francie s 622 prodanými kusy (+247,5 %), následovaná Německem (613 kusů; +57,6 %) a Dánskem (224 kusů; +3 633 %). Zatímco Nizozemsko bylo v roce 2020 stále největším trhem s elektrickými autobusy v EU, vloni klesly prodeje o 57,6 %. Francie a Německo dohromady tvořily 40,3 % všech elektrických autobusů prodaných v EU v roce 2021. V České republice vloni přibyly jen dva nové elektrobusy (SOR EBN 11 pro ČSAD MHD Kladno).

Hybridní elektrická vozidla (HEV) znamenala v loňském roce 10,1 % trhu autobusů v EU. Prodej hybridních autobusů vzrostl v roce 2021 o 10,0 % a dosáhl celkem 2 926 nových autobusů. Téměř polovina celkových prodejů hybridů s 1 405 registrovanými kusy v průběhu roku se uskutečnila v Německu.

V roce 2021 jezdilo 10,5 % nových středně a těžkých autobusů v EU na alternativní paliva (zemní plyn, LPG, bioCNG a etanol ), přičemž téměř všechny byly na zemní plyn. Registrace těchto autobusů vloni klesly o 2,3 % na 3 033 kusů. Francie zaznamenala výrazný nárůst  (+61,3 %), zatímco Španělsko a Itálie vykázaly pokles (-42,6 %, resp. -15,2 %), stejně jako Česká republika (- 72,8 %).


Registrace autobusů v roce 2021 podle typu pohonu