Registrace autobusů v EU v roce 2021
Celkově se v roce 2021 registrace užitkových vozidel v Evropské unii zvýšily o 9,6 % na 1 880 682 kusů, a to především díky srovnání s pandemickým rokem 2020. Zdroj ACEA

Poptávka po autobusech se v minulém roce proti prvnímu pandemickému roku 2020 zvýšila jen o necelá tři procenta. Ve Francii výrobci prodali 6 857 autobusů. Dobře si vedla také Itálie.
Poptávka po autobusech se v minulém roce proti prvnímu pandemickému roku 2020 zvýšila jen o necelá tři procenta. Ve Francii výrobci prodali 6 857 autobusů. Dobře si vedla také Itálie.
V prosinci trh s užitkovými vozidly v Evropské unii klesl už šestý měsíc v řadě. Poptávka se snížila o 8,4 % na 155 963 kusů, zejména z důvodu nízkéch prodejů dodávek. Pokud se týká nákladních vozidel a autobusů, ve srovnání s prosincem 2020 se jejich registrace zvýšily.

Celkově se v roce 2021 registrace užitkových vozidel v Evropské unii zvýšily o 9,6 % na 1 880 682 kusů, a to především díky srovnání s pandemickým rokem 2020, který byl hlavně během první poloviny nepříznivý. Celoroční výsledek roku minulého roku však zůstává hluboko pod 2,1 milionu kusů vozidel registrovaných rok před pandemií, v roce 2019. S výjimkou Španělska (-2,8 %) vykázaly v loňském roce všechny hlavní trhy EU růst. Itálie zaznamenala nejvyšší procentní nárůst (+15,5 %) následovaná Francií (+7,8 %), zatímco v Německu se registrace zvýšily pouze o mírných 0,6 %.

Ze zemí mimo EU je na přibližně stejných číslech Švýcarsko s 646 registrovanými autobusy (640 v roce 2020), Spojené Království 4 097 vozidel oproti 4 674 v roce 2020, Norsko 1 083 autobusů, což je proti roku 2020 pokles 21 %.

Autobusy nad 3,5 t


V prosinci 2021 bylo v celé Evropské unii zaregistrováno 3 855 nových autobusů a autokarů, což představuje meziroční nárůst o 6,8 %. Dvouciferný nárůst byl zaznamenán na třech ze čtyř klíčových trhů regionu: Itálie (+40,7 %), Francie (+ 38,7 %) a Německo (+26,6 %). Naopak ve Španělsku byl v posledním měsíci roku výrazný pokles (-36,4 %). V České republice se v prosinci snížily registrace autobusů meziročně přibližně o jednu třetinu.

Celkově se v roce 2021 poptávka v EU po autobusech a autokarech zvýšila jen o 2,8 % na 29 941 prodaných kusů. Z největších trhů eviduje ACEA pokles pouze ve Španělsku (1 877 autobusů, -10,2 %), v Německu zůstaly registrace ve srovnání s rokem 2020 téměř nezměněny (6 474 ks, +0,2 %). Francie (6 857 autobusů, +13,4 %) a Itálie (3 495 ks, +11,1 %) zakončily rok pozitivně, obě zaznamenaly dvouciferné zisky. Česká republika se svými 1 006 registrovanými autobusy patří i přes meziroční pokles (1 367 registrací v roce 2020) ke středním trhům. K velkému poklesu došlo ve Švédsku, které registrovalo 728 autobusů oproti 1 674 v roce 2020, a v Nizozemsku (338 ks oproti 643 ks v roce 2020). Naopak se dařilo prodeji autobusů na Slovensku (529 registrací ve srovnání s 290 v roce 2020), v Litvě (209 registrací oproti 75), v Irsku (444 oproti 130 ks v roce 2020) a v Dánsku (636 registrací v roce 2021, 268 v roce 2020).