Registrace autobusů v EU v dubnu 2022
Do italského Janova přijíždějí nová elektrická Solaris Urbino 12. Do léta jich bude třicet. Ještě letos dorazí patnáct dalších 10,5metrových e-busů Irizar. Foto AMT Genova

Výrobci registrovali minulý měsíc ve státech Evropské unie 1 818 autobusů, od začátku roku 8 357. Oba údaje znamenají mírný meziroční pokles. Česká republika se řadí na páté místo na evropském trhu s autobusy.
Reklama
Výrobci registrovali minulý měsíc ve státech Evropské unie 1 818 autobusů, od začátku roku 8 357. Oba údaje znamenají mírný meziroční pokles. Česká republika se řadí na páté místo na evropském trhu s autobusy.
V dubnu klesly registrace všech nových užitkových vozidel v Evropské unii o 27,1 % na 125 034 kusů, pokles zaznamenaly všechny segmenty.  Čtyři klíčové trhy EU evidují značné ztráty, které přispěly k prudkému poklesu v celé EU: Španělsko (-36,0 %), Německo (-30,5 %), Francie (-28,6 %) a Itálie (-17,5 %). Pro Českou republiku eviduje ACEA 2 185 všech registrovaných užitkových vozidel (- 13,1 %).

Za všechny čtyři měsíce v roce 2022 se prodej nových užitkových vozidel v EU snížil o 20,3 %, přispěl k tomu hlavně negativní výsledek z minulého měsíce. Tři ze čtyř největších trhů v regionu zaznamenaly dvouciferný pokles: největší Španělsko (-31,8 %), následované Francií (-23,6 %) a Německem (-16,5 %). Itálie vykázala mírnější pokles (-7,7 %). Pokles vykázala také ČR (-6,4 %).

Dubnové registrace nových dodávek (do 3,5 tuny) v EU klesly o 30,2 %, celkem 99 908 kusů. Od ledna do dubna prodej lehkých užitkových vozidel v EU také klesl, a to na většině trhů (-23,5 %). Jedinými trhy s pozitivními výsledky je Lotyšsko (+15,9 %), Kypr (+5,6 %) a Slovensko (+3,9 %). Registrace v České republice klesly o 9,4 % (5 349 kusů).

Minulý měsíc se v EU prodalo 19 878 nových těžkých nákladních vozidel (16 tun a více) – o 10,8 % méně než loni. Tento pokles byl způsoben především slabými výsledky zaznamenanými na části největších trhů pro tento segment: v Itálii (-22,0 %), Německu (-18,5 %) a Polsku (-16,7). Španělsko zaznamenalo mírný pokles (-0,5 %), Francie byla jediným klíčovým trhem, který zaznamenal růst (+3,6 %). Česká republika zaznamenala v dubnu také pokles (- 6,8 %), za celé období od ledna do dubna však registrace u nás vzrostly o téměř 3 % (2 460 kusů). V celé EU klesly registrace nových těžkých užitkových vozidel za 1 - 4/2022 o 2,4 %, slabý výsledek za poslední dva měsíce stáhl celková čísla do záporných hodnot. Největší trhy v západní Evropě však zaznamenaly různé výsledky. Španělsko a Francie vykázaly růst (+3,4 %, resp. +3,2 %), zatímco registrace nových těžkých nákladních vozidel v Německu a Itálii se snížily o 5,4 %.

V dubnu 2022 klesly o 12,6 % také registrace nových středních a těžkých užitkových vozidel (nad 3,5 tuny) a čítaly 23 308 kusů. S výjimkou Španělska (+3,5 %) všechny hlavní trhy zaznamenaly negativní růst. Nejslabší výsledek z klíčových trhů zaznamenala Itálie (-20,7 %), následovaná Německem (-20,2 %). Francie zaznamenala pouze nepatrný pokles (-1,3 %). V ČR bylo registrováno 746 těchto užitkových automobilů (- 9,6 %). Od začátku roku 2022 bylo v celé Evropské unii registrováno 98 239 nových středních a těžkých užitkových vozidel, což představuje pokles o 4,7 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Mezi největšími trhy regionu vykázalo nárůst pouze Španělsko (+3,0 %). Nejvíce kleslo Německo (-9,1 %), následované Itálií (-5,3 %) a Francií (-1,1 %). ČR eviduje jen nepatrný pokles o 0,8 % (2 775 kusů)

V dubnu se registrace nových autobusů v EU snížily o 1,2 % a dosáhly 1 818 kusů. Produkce hlavních trhů EU se výrazně lišila. Španělsko a Francie zaznamenaly dvouciferné zisky (+82,5 %, +51,8 %), zatímco Německo se propadlo o 38,3 %. Itálie zaznamenala mírný pokles o 3,7 %. Česká republika se 101 autobusy zvýšila registrace o 13,5 % a zařadila se s více než stovkou vozů na páté nejlepší místo mezi státy EU. Následuje Belgie s 95 autobusy, Polsko s 87 a Rakousko s 82 vozy.

Od ledna do dubna zaznamenal prodej nových autobusů a autokarů v celé EU mírný pokles (-0,5 %). Klíčové trhy regionu vykázaly smíšené výsledky. Španělsko vyskočilo o +59,9 % (761 kusů), zatímco Francie zaznamenala mírnější expanzi (+4,7 %, 1 750 kusů). Německo (-16,9 %, 1 398 kusů) a Itálie (- 13,9 %, 997 kusů) naopak zaznamenaly dvouciferné ztráty. Česká republika se 467 autobusy (- 2,9 %) umístila opět hned za nejsilnějšími trhy. Následuje Polsko s 411 vozy (+ 7 %).