k jednotlivým bodům Stanoviska EM TEST ČR spol. s r.o. pro obchodní partnery k reportáži odvysílané Českou televizí dne 5. 10. 2005, zveřejněného na BUSportálu 10.10.2005.
k jednotlivým bodům Stanoviska EM TEST ČR spol. s r.o. pro obchodní partnery k reportáži odvysílané Českou televizí dne 5. 10. 2005, zveřejněného na BUSportálu 10.10.2005.
EM Test: Náš systém byl napaden konkurenční společností Mikroektronika spol. s r.o. Vysoké Mýto v rámci jimi vedeného konkurenčního boje.

Prohlášení Mikroelektroniky: Důrazně upozorňujeme, že společnost Mikroelektronika nenapadla systém společnosti EM Test ani jakékoli podobné jednání neiniciovala. Historie událostí, které vyústily až do odvysílání inkriminované reportáže, je uvedena níže. Počátkem roku 2005 jsme byli osloveni jedním z dopravců, abychom nahradili jeho stávající karetní odbavovací systém od společnosti EM Test. V tomto systému bylo již vydáno cca 20 000ks čipových karet cestujícím. Při úvodních jednáních ovšem vyšlo najevo, že provozovatel odbavovacího systému nemá k dispozici takové informace, které by mu umožnili bezproblémovou změnu dodavatele odbavovacího systému. Otázkou tady zůstává, jak je to s nezávislostí ostatních zákazníku firmy EM Test a otevřeností jejich systému.

V této situaci jsme nabídli dopravci výměnu čipových karet. Tato varianta však nebyla pro smluvního partnera přípustná vzhledem k nutnosti, že by každý z cestujících musel navštívit předprodejní místo.

Proto jsme byli vyzváni, abychom se pokusili o výměnu odbavovacích zařízení při současném zachování již vydaných čipových karet. K našemu údivu se toto velmi snadno a rychle podařilo zejména proto, že nebyly využity všechny bezpečnostní principy, kterými použitá technologie Mifare disponuje. Následně po našem zjištění byla uzavřena smlouva s dopravcem o dodávce našeho systému, která se v současné době realizuje. Předpokládáme, že výše uvedená zjištění se přirozeným způsobem rozšířila nejen mezi výrobce, obchodníky a uživatele odbavovacích systémů, ale také vůči médiím. V průběhu minulého týdne se na naši společnost obrátil reportér ČT1, kterého zajímalo, zda diskutabilní bezpečnostní zajištění systému společnosti EM Test nemůže způsobit problémy a ztráty veřejných prostředků provozovatele hromadné dopravy na území Hradce Králové, kde bylo zahájeno vydávání čipových karet cestujícím. Předpokládáme, že důvodem našeho oslovení byla zjištění učiněná u nejmenovaného dopravce a dále skutečnost, že jsme jedním z hlavních dodavatelů v tuzemsku. Vyzkoušeli jsme tedy kartu vydanou DP Hradec Králové a téměř v šoku zjistili, že přístupové kódy a další parametry jsou naprosto shodné se systémem u nejmenovaného dopravce. Na žádost reportéra nebyl žádný technický problém připravit kartu, která se bude chovat jako karta vydaná systémem v DP Hradec Králové, což nakonec musel potvrdit i technik EM Testu, jak bylo zřejmé z reportáže samotné. Žádosti reportéra, abychom připravili kartu, jsme vyhověli po ujištění, že karta bude využita pouze pro účely nezbytného objektivního informování veřejnosti, které je základní povinností veřejnoprávní televize, a že tato karta bude následně zničena a nedojde k jejímu využití v systému hromadné dopravy města. Zároveň nám bylo slíbeno, že bude okamžitě informován DP a magistrát města.

EM Test: Prohlašujeme, že nebyla ohrožena bezpečnost systému, která by mohla vést k jakýmkoliv ekonomickým ztrátám uživatelů systému.
EM Test: Přestože narušený bezpečnostní prvek neohrožuje celkovou bezpečnost systému, je otázkou naší profesní cti, aby došlo k bezodkladné nápravě a aby se v budoucnu podobný problém nezopakoval.

Prohlášení Mikroelektroniky: Dle našeho názoru byla nejenom ohrožena, ale prokazatelně prolomena výrobcem deklarovaná bezpečnost systému EM Test. Následkem nedostatečné ochrany beze sporu mohou být ekonomické ztráty uživatelů systému, povetšinou subjektu hospodařících s veřejnými prostředky. Bylo možné prodloužit platnost časového kupónu a ten používat, aniž by to bylo systémem zjištěno. Pro názornost považujeme za nezbytné poukázat na rozdíly v úrovni zabezpecení odbavovacího systému Mikroelektronika a odbavovacího systému EM Test, jak vyplývají ze srovnání jednotlivých podstatných parametrů.

EM Test: Jednoznačně odmítáme jakékoliv snahy diskreditovat bezpečnost elektronických platebních systému jako takových.

Prohlášení Mikroelektroniky: Mikroelektronika nikdy nemela v úmyslu diskreditovat bezpečnost odbavovacích systémů – to doufáme, vyplývá mimo jiné z tohoto prohlášeni. Naopak, chceme zabránit, aby špatně implementované systémy nekazily jméno technologii jako takové a aby nedošlo ke zpochybnění systémů, které jsou jinak bezpečné. Chceme také bránit tomu, aby nedošlo v důsledku nezodpovědnosti některých výrobců ke snadné diskreditaci bezkontaktních odbavovacích systému a nedošlo ke zmaření úsilí a vynaložených investic jiných společností, které řádně aplikují a neustále prověřují a zdokonalují tuto progresivní technologii. Publikované stanovisko EM Test v této souvislosti chápeme jako snahu výrobce odvrátit pozornost od svých vlastních problémů, které případně zdrojem nedůvěry uživatelů a spotřebitelů vůči všem výrobkům a výrobcum dané technologie bez rozlišování mohou být.

V závěru bychom rádi zdůraznili, že jsme nezpůsobili žádnou škodu dopravci a ani to nebyl záměr, naopak šlo o to důrazně upozornit, že každý implementovaný karetní systém nemusí být bezpečný. Snahou naší společnosti nikdy nebylo znemožnit dopravci nákup jiného zařízení, když by s naším nebyl spokojen tím, že budeme využívat situace a důležité informace zadržovat – naopak. Od chvíle, kdy působíme na tomto trhu, razíme filozofii OTEVŘENÝCH systémů, kde dopravce je NEZÁVISLÝ na dodavateli, kde jsou prosazovány zásady interoperability a kompatibility – viz. například dosud největší projekt „Plzeňská karta“.

Ing. Jindřich Nádvorník jednatel společnosti Mikroelektronika spol. s r.o.