Prodej nových autobusů v ČR opět stoupá
APTS PHILLEAS z VDL GROEP - hybrid - spalovací naftový motor

Získávání informací a monitorování situace na trhu s autobusy je také jedním z úkolů organizátorů výstavy COACH PROGRESS – bus & coach business.
Reklama
Získávání informací a monitorování situace na trhu s autobusy je také jedním z úkolů organizátorů výstavy COACH PROGRESS – bus & coach business.
Po vstupu České Republiky do EU je nutné chápat současnou situaci v širokém kontextu, protože stav a úroveň vozového parku našich sousedů se nás také bezprostředně dotýká. Otevřením hranic padla veškerá omezení týkající se pohybu vozidel, která nesplňují základní ekologické normy. Situace není nikterak růžová u nás, ale ani u našich východních sousedů. Připravovaný program v rámci podzimní výstavy v Praze „ GREEN EUROPE „ – zelené autobusy pro Evropu - má za úkol na tyto problémy poukázat a napomoci hledání řešení, jak urychlit obměnu vozového parku dopravců. Česká republika je významným evropským producentem kvalitních moderních autobusů, bohužel pouze malé procento z celkové produkce zůstává na našem trhu. Situace podle statistických údajů není tak dramatická jako směrem na východ od našich hranic. Více než 60% ze všech evidovaných autobusů v naší republice je však starší deseti let.

Za velmi optimistický lze považovat vývoj na trhu s novými autobusy. V první čtvrtletí letošního roku se v prodalo České republice 187 autobusů, je to o 100 kusů než se prodalo ve stejném období loni. Určitě jsou zajímavá čísla vytvořených statistických přehledů, porovnání počtu prodaných autobusů v jednotlivých státech s ohledem na velikost země, počet obyvatel a hustotu osídlení.

Nová technicky odvážná řešení moderní dopravy

Opět nás může těšit alespoň to, že nejsme na tom úplně nejhůř, avšak pokud jsme součástí určitého celku a uvažujeme pro evropsky, tak mnoho důvodů k optimismu není. Blízká budoucnost si bude patrně žádat odvážná politická a technická řešení, jinak je příliš malá šance se výrazným způsobem pohnout kupředu. Velký prostor je proto na výstavě určen pokrokovým technologiím, zejména autobusů s alternativními pohony. Žádný vývojový článek nelze přeskočit, ovšem je nutný pohled i do daleké budoucnosti. Pak můžeme věřit, že se dočkáme vodíkových palivových článků jako běžného zdroje energie.
stát Polsko Počet prodaných nových busů M2 + M3 - 2005 1 059
počet obyvatel 38,70 mil. Pokles prodeje oproti roku 2004 -24
rozloha 322 757 km²
Hustota osídlení 124 obyv./1 km²
stát Slovensko Počet prodaných nových busů M2 + M3 - 2005 233
počet obyvatel 5,37 mil. Pokles prodeje oproti roku 2004 -15
rozloha 49 036 km²
Hustota osídlení 109 obyv./1 km²
stát Česká republika Počet prodaných nových busů M2 + M3 - 2005 816
počet obyvatel 10,23 mil Pokles prodeje oproti roku 2004 -103
rozloha 78 864 km²
Hustota osídlení 129 obyv./1 km²
Prodej nových autobusů v ČR M2 + M3 v období 2004 - 2006
rok Období 1. – 3. měsíc celkem
2004 120 964
2005 82 816
2006 187
Evidovaná vozidla v ČR ( zdroj Český statistický úřad)
2000 2001 2002 2003 2004
Osobní automobily vč. dodávkových 3438870 3529791 3647067 3706012 3815547
Nákladní automobily 257617 296412 323434 340094 371437
Silniční tahače nákladní 22669 24823 26061 25652 24769
Návěsy nákladní 22780 24509 26809 27654 28573
Přívěsy nákladní 104073 116185 128419 140187 153828
Autobusy a mikrobusy 18529 18384 21340 20627 19948
Motocykly 748140 755482 760219 751634 756559

Coach Progress

Prodej nových autobusů v ČR opět stoupá
TEDOM Kronos 123 na zemní plyn.
Prodej nových autobusů v ČR opět stoupá
TEDOM Kronos 123 na zemní plyn.
Prodej nových autobusů v ČR opět stoupá
Městský autobus TOYOTA VCHC Hybrid - pohon stlačený vodík.
Prodej nových autobusů v ČR opět stoupá
Městský autobus TOYOTA VCHC Hybrid - pohon stlačený vodík.
Prodej nových autobusů v ČR opět stoupá
APTS PHILLEAS z VDL GROEP - hybrid - spalovací naftový motor
Prodej nových autobusů v ČR opět stoupá
Volvo hybrid elektro - diesel.
Prodej nových autobusů v ČR opět stoupá
APTS PHILLEAS z VDL GROEP - hybrid - spalovací naftový motor