Přípravy jubilejního ročníku dopraváckého volejbalového turnaje vrcholí
Z minulých ročníků. Foto Pavel Pinkas

Pod mottem „Sport spojuje dopravy“ už 25 let. Turnaj O pohár ministra dopravy se již tradičně koná ve Žďáru nad Sázavou. Hlavním organizátorem je dopravní společnost ZDAR.
Pod mottem „Sport spojuje dopravy“ už 25 let. Turnaj O pohár ministra dopravy se již tradičně koná ve Žďáru nad Sázavou. Hlavním organizátorem je dopravní společnost ZDAR.

Výše uvedený slogan "Sport spojuje dopravy" provází už téměř celé čtvrtstoletí volejbalový turnaj smíšených družstev O pohár ministra dopravy ČR, který se tradičně vždy v září koná na Vysočině, konkrétně ve Žďáru nad Sázavou. Ačkoliv sportovních amatérských soutěží se každoročně pořádá celá řada, v případě dopraváckého volejbalového turnaje jde, vzhledem k jeho širokému záběru na všechna dopravní odvětví a k dlouholeté tradici, o vskutku ojedinělou akci.

S myšlenkou uspořádat turnaj pro volejbalové nadšence z resortu dopravy přišel v roce 1992 RNDr. Jan Kotík, dlouholetý ředitel ČSAD SVT Praha, který se tomuto týmovému míčovému sportu upsal už v mládí jako aktivní hráč a volejbal je dodnes jedním z jeho oblíbených koníčků. Podporu pro tento záměr našel na Ministerstvu dopravy České republiky a u několika dalších partnerů a tak se již ve zmiňovaném roce mohl v rekreačním středisku Stavební obnovy železnic ČR v Sázavě u Žďáru uskutečnit první ročník turnaje za účasti deseti družstev.

Také v dalších letech bylo Ministerstvo dopravy ČR (v letech l977 – 2002 neslo název Ministerstvo dopravy a spojů ČR) spolu se společností ČSAD SVT hlavním pořadatelem volejbalových turnajů, jejichž dějiště se ovšem od třetího ročníku přesunulo již přímo do Žďáru nad Sázavou a na jeho sportoviště. Přestože se v čele resortu dopravy ministři co chvíli střídali, záštitu a podporu této sportovně společenské akci vyjádřil každý z nich. V mnoha případech se promítla i do osobní účasti na turnajích – do Žďáru nad Sázavou zavítali například dřívější ministři dopravy Jan Stráský, Antonín Peltrám, Milan Šimonovský, Gustáv Slamečka, Pavel Dobeš či Antonín Prachař.

K hlavním pořadatelům dopraváckého volejbalového turnaje patří od jeho pátého ročníku také TJ Žďár nad Sázavou, zmínit je ovšem třeba i další subjekty, které se na organizaci a zajištění této akce významnou měrou podíleli či podílejí. Ať už jsou to sdružení ČESMAD BOHEMIA a Nadace Jana Pernera, které spolu s ministrem dopravy každoročně odměňují vítěze tří kategorií putovními poháry, nebo desítky sponzorů zejména z řad dopravních firem. Podporu má turnaj také u vedení města Žďár nad Sázavou a Kraje Vysočina. V neposlední řadě si pak ocenění zaslouží i desítky obětavých činovníků a členů místního sportovního oddílu, kteří věnují spoustu svého volného času přípravě volejbalových kurtů, rozhodování zápasů, zpracování výsledkových listin, zajištění zázemí pro hráče a jejich doprovod atd. A opomenout nemůžeme rovněž žďárskou dopravní společnost ZDAR a.s., jež se v dřívějších letech aktivně podílela zejména na zajištění doprovodného programu, od roku 2015 ale figuruje už i jako hlavní spolupořadatel turnaje a na svých bedrech má nyní největší tíhu organizace celé akce.

Na téměř čtvrt stoleté tradici trvání turnaje mají pochopitelně zásluhu především samotní aktéři – družstva z firem, společností a organizací v působnosti silniční, železniční, letecké a vodní dopravy, ale také z dalších spřízněných a spřátelených subjektů, jejichž zájem o účast na tomto sportovním klání rok od roku stoupal. Aby byly dodrženy program a regulérnost soutěží, byli pořadatelé nuceni omezit počet zúčastněných týmů na zhruba třicítku. Od pátého ročníku se dopravácký volejbalový turnaj může chlubit dokonce mezinárodním obsazením – od roku 1997 totiž do Žďáru přijíždějí i týmy ze Slovenské republiky, včetně reprezentace Ministerstva dopravy a pošt SR.

V každém ročníku jsou přihlášená družstva (protože podle propozic jde o tzv. smíšený volejbal, musí být v týmu alespoň dvě ženy) rozdělena do tří výkonnostních skupin. V té první se soupeří o putovní Pohár ministra dopravy ČR, ve druhé o putovní pohár ČESMAD Bohemia a vítěz třetí skupiny získává Pohár Jana Pernera. Společným znakem všech vzájemných duelů je vždy vysoké nasazení a obdivuhodná obětavost všech hráčů bez ohledu na věk či kondici. Mnohá utkání družstev zvláště z první skupiny se pak vyznačují až profesionální úrovní a určitě by neudělala ostudu ani v nejvyšší lize. Mimořádnou událostí byla několikanásobná účast reprezentačního týmu tělesně postižených volejbalistů (TPV) ČR s trenérem Milanem Vápenkou, který v roce 1999 turnaj využil jako přípravu na MS v Polsku.

Každoročním dějištěm dopraváckých volejbalových turnajů je žďárský areál Na Rybníčku, který vytváří nejen malebnou kulisu utkáním, odehrávajícím se po celý sobotní den na zdejších kurtech, ale poskytuje také potřebné zázemí pro sportovce a jejich doprovod. Jen v několika málo případech v rámci všech dosud konaných ročníků nepřálo turnaji počasí a tak byly zápasy přesunuty do místní sportovní haly a školních tělocvičen.

Jak samotní hráči přiznávají, dopravácký volejbalový turnaj má neopakovatelnou přátelskou atmosféru, a proto se na Vysočinu každý rok rádi vracejí. Na soupiskách jednotlivých ročníků turnaje se tak názvy účastníků často opakují. Je tomu tak mnohdy i ve výsledkových tabulkách: mezi držiteli Poháru ministra dopravy několikrát najdeme např. družstva TELEDIN (mimo jiné i vítěz historicky prvního ročníku), ČSAD SVT, ČESMAD BOHEMIA či TJ ŽĎAS, v ostatních kategoriích se často na předních místech žebříčku umisťovaly týmy ŠVS Bratislava, ÚVN Praha, Českého Telecomu, České pošty, Českých drah, ČSAD Uherské Hradiště, TQM Opava, ale jmenovat bychom pochopitelně mohli i mnoho dalších z desítek těch, kteří za uplynulých 24 let stanuli na stupních vítězů.

Nedílnou součástí každého ročníku turnaje je doprovodný program. Patří k němu pravidelná setkání pořadatelů a organizátorů turnaje s představiteli kraje, města a se zástupci sponzorů. V rámci těchto setkání měli hosté několikrát možnost navštívit žďárský ateliér renomované návrhářky Beaty Rajské, s příznivou odezvou zvláště u ženské části volejbalových výprav se setkaly prodejní výstavky pletené módy Dany Dobřichovské a následné módní přehlídky, při nichž si roli modelek vyzkoušely i mnohé hráčky. Stejně tak bychom mohli zmínit další úspěšné akce, jako např. prohlídku areálu a výstavky historické a moderní dopravní techniky ve firmě ZDAR v rámci souběžně konaných Dnů otevřených dveří. Neformální diskuze v rámci společenských setkání často měla i pozitivní dopady do odborné dopravní praxe - jako příklad můžeme uvést dohodu o vzniku Celostátního informačního systému o jízdních řádech (CIS JŘ), která se rodila právě během jednoho z prvních ročníků volejbalového turnaje. Pro všechny hráče je však vyvrcholením turnaje společenský večer v místní sokolovně spojený s hudbou, tancem a zejména předáváním cen vítězům. Toho se v minulosti zúčastnili mimo jiné i držitelé olympijských medailí a titulů mistrů světa a Evropy ve volejbalu Zdeněk Malý a Josef Musil, kteří jako čestní prezidenti předávali ceny vítězům i poraženým a svými podpisy ozdobili diplomy všech týmů.

V těchto dnech již finišují přípravy jubilejního 25. ročníku volejbalového turnaje smíšených družstev O pohár ministra dopravy ČR, na který srdečně zveme všechny sportovní příznivce. Turnaj se bude konat v tradičním zářijovém termínu v sobotu 9. září 2017 opět ve Žďáru nad Sázavou.

Na přípravě článku se podíleli: Jarmila Chromá, Jan Kotík, Richard Latislav

Výsledky loňského ročníku si můžete přečíst zde.


Přípravy jubilejního ročníku dopraváckého volejbalového turnaje vrcholí
Z minulých ročníků. Foto Pavel Pinkas
Přípravy jubilejního ročníku dopraváckého volejbalového turnaje vrcholí
Z minulých ročníků. Foto Pavel Pinkas
Přípravy jubilejního ročníku dopraváckého volejbalového turnaje vrcholí
Z minulých ročníků. Foto Pavel Pinkas
Přípravy jubilejního ročníku dopraváckého volejbalového turnaje vrcholí
Z minulých ročníků. Foto Pavel Pinkas
Přípravy jubilejního ročníku dopraváckého volejbalového turnaje vrcholí
Z minulých ročníků. Foto Pavel Pinkas