Před 30 lety vyjely první příměstské autobusové linky do okolí Prahy
Před 30 lety vyjely první linky v rámci Integrovaného dopravního systému mezi hlavním městem Prahou a Hovorčovicemi a Ořechem. Letos by měla být dokončena integrace do PID celého Středočeského kraje. Foto PID

Dnes obsluhují linky PID přes tisícovku měst a obcí, mimopražských zastávek je téměř 10 000. ROPID a IDSK letos plánují dokončit úplnou integraci veřejné dopravy ve Středočeském kraji.
Reklama
Dnes obsluhují linky PID přes tisícovku měst a obcí, mimopražských zastávek je téměř 10 000. ROPID a IDSK letos plánují dokončit úplnou integraci veřejné dopravy ve Středočeském kraji.
V úterý 11. ledna 1992 v 11 hodin zahájily provoz první příměstské autobusové linky č. 351 a 352, prvně jmenovaná jezdila z Českomoravské do Hovorčovic a druhá ze Stodůlek do Ořecha. V současné době jsou linky příměstské autobusové dopravy s trojkou na začátku už běžnou součástí provozu ve Středočeském kraji a v Praze, aktuálně mohou cestující využít už 433 příměstských a regionálních autobusových linek PID číselné řady od 300 výše.

Na začátku 90. let se hodně diskutovalo o zvýšení efektivity provozu, a tak představitelé Dopravního podniku hl. m. Prahy i města hledali a zkoušeli různé novinky. Tehdejším náměstkem primátora pro dopravu byl Ing. František Polák, dlouholetý zaměstnanec Dopravního podniku hlavního města Prahy, který se osobně zasazoval o vyzkoušení integrovaného dopravního systému. Zejména tak jeho zásluhou byla 20. prosince 1991 podepsána dohoda o experimentálním zavedení integrovaného dopravního systému mezi hlavním městem Prahou, okresními úřady Praha-východ a Praha-západ a obcemi Hovorčovice a Ořech.

Na obou zavedených linkách (351 a 352) platil tarif městské hromadné dopravy, ale zároveň i předplatní jízdenky (dělnické a žákovské) ČSAD. V roce 1992 příměstské linky doplňovaly spoje provozované ČSAD Klíčov, respektive ČSAD Praha-západ níže uvedených čísel. Naopak na spojích příměstských linek 10032, 10033, 10090 a 10281 v úseku Praha – Hovorčovice a 11660 a 11661 v úseku Praha – Ořech platily všechny předplatní jízdenky vydávané Dopravním podnikem. Jednalo se o velice jednoduché, ze zpětného pohledu i trochu nesystémové řešení, nezatížené problémy v legislativní rovině.

Postupně po oficiálním zavedení systému Pražské integrované dopravy a jednotlivých vnějších tarifních pásem tvořících prstenec kolem Prahy, přibývalo zapojených linek, zastávek, tarifních pásem i jednotlivých středočeských měst a obcí.

Po 30 letech obsluhují příměstské a regionální linky přes tisícovku měst a obcí nejen ve Středních Čechách, mimopražských zastávek je téměř 10 000. Každý všední den vyráží na trasy do Středočeského kraje přes 14 000 autobusových spojů, které zajišťuje 29 dopravců. ROPID a IDSK letos plánují dokončit úplnou integraci veřejné dopravy ve Středočeském kraji.

DPP si velmi váží skutečnosti, že byl jedním z klíčových iniciátorů zavádění integrované dopravy a provozoval první dvě takové linky v roce 1992, tedy dva roky před zřízením organizace ROPID. Integrace přinášela a stále přináší do regionální autobusové dopravy zvýšení kvality. V prvních obdobích se jednalo místo jednotlivých spojů o zavádění pravidelnější intervalové dopravy,  doplňování spojů i o víkendech. Následně zavádění garantovaných nízkopodlažních spojů, přičemž linka 351 byla jednou z prvních. Od září 2018 je linka 351 vypravována kompletně bezbariérovými autobusy, postupně jsou všechny nasazované autobusy s nejpřísnějším emisním limitem Euro 6 a celovozovou klimatizací. DPP má zájem být i nadále jedním z nejvýznamnějších dopravců příměstských linek a v rámci modernizace vozového parku zavádět alternativní pohon i na tyto spoje,“ řekl Jan Barchánek, vedoucí jednotky Provoz Autobusy DPP.

Počet vnějších tarifních pásem je aktuálně 12, která pokrývají již přes 1 100 měst a obcí nejen ve Středočeském kraji, ale i v kterých přilehlých okolních krajích České republiky. Během letošního roku očekáváme dokončení integrace veřejné dopravy v celém Středočeském kraji včetně potřebných přesahů do okolních krajů.


Před 30 lety vyjely první příměstské autobusové linky do okolí Prahy
Integrovaný dopravní systém mezi hlavním městem Prahou, okresními úřady Praha-východ a Praha-západ a obcemi Hovorčovice a Ořech byl zaveden podepsáním dohody 20. 12. 1991. První linky 351 a 352 vyjely 11. 1. 1992. Foto DPP
Před 30 lety vyjely první příměstské autobusové linky do okolí Prahy
Před 30 lety vyjely první příměstské autobusové linky do okolí Prahy
Na lince 351 jezdila 11. ledna 2022 symbolicky Karosa B 951. Foto PID
Před 30 lety vyjely první příměstské autobusové linky do okolí Prahy