Pražské Muzeum MHD získalo cenný kompletní autobus Praga NDO z roku 1948
Autobus Praga NDO z roku 1948 v původním nálezovém stavu zakoupil DPP od pana Emila Příhody téměř přesně před rokem. Do vozovny ve Střešovicích se vozidlo podařilo přivést 10. května 2023. Uspořádání sedadel není původní, je upraveno pro potřeby tehdejšího ROH. Foto BP

Muzeum ve Střešovicích slaví významné jubileum, od jeho otevření uplyne 14. května 30 let. Pro veřejnost připravuje dětský den a speciální komentované prohlídky. K vidění bude i nový přírůstek, který se podařilo získat ze sbírky pana Emila Příhody.

Muzeum ve Střešovicích slaví významné jubileum, od jeho otevření uplyne 14. května 30 let. Pro veřejnost připravuje dětský den a speciální komentované prohlídky. K vidění bude i nový přírůstek, který se podařilo získat ze sbírky pana Emila Příhody.

Muzeum MHD, které ve vozovně Střešovice provozuje Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) si v neděli 14. května 2023 připomene 30 let od svého otevření. Za tu dobu se jeho sbírky historických vozidel téměř zdvojnásobily a prohlédlo si je více než půlmilionu návštěvníků. K jubileu muzea se DPP tento týden podařilo získat vůz Praga NDO z roku 1948, první typ československého autobusu s pravostranným řízením a současně poslední chybějící vozidlo z ucelené řady významných poválečných autobusů, které DPP provozoval. Pro sbírku historických autobusů DPP chystá v Muzeu MHD novou výstavní halu, jejíž stavbu plánuje zahájit letos na podzim a otevření v roce 2025 ke 150. výročí MHD v Praze. 30 let Muzea MHD mapuje stejnojmenná nová knížka, kterou tento týden vydal DPP. Na neděli 14. května DPP připravil v Muzeu MHD dětský den a na pondělí 15. května speciální komentované prohlídky. Novináři měli možnost prohlédnout si novou Pragovku, která přijela do vozovny ve Střešovicích ve středu 10. května, a neveřejné prostory vozovny a muzea, zejména depozitář a dílny, ve kterých probíhá renovace historických vozidel, ve čtvrtek 11. května.

DPP v Muzeu MHD představil nejnovější přírůstek do sbírky historických vozidel, autobus Praga NDO z roku 1948 v původním nálezovém stavu. Praga NDO je první československý autobus s pravostranným řízením, první série 63 kusů byla vyrobena již v roce 1939. Výroba dalších sérií se rozjela až po 2. světové válce v roce 1947. V tomto roce si tehdejší DPP na základě výsledků zkušebních jízd objednal 50 kusů vozidel Praga NDO s poloautomatickou převodovkou Praga Wilson. Jednalo se o jeden díl z důležitého modernizačního celku nových vozidel pro poválečnou obnovu vozového parku a zajištění dopravy na XI. Všesokolský slet (těmi dalšími byly trolejbusy T400 a tramvaje „Mevro“ následované dvěma prototypy moderních vozů PCC). Podvozky autobusů Praga NDO se vyráběly v Automobilových závodech Praga v Praze, karoserie ve firme Josef Sodomka, továrna karoserií ve Vysokém Mýtě, která byla v roce 1948 přeměněna v národní podnik Karosa. Všech 50 autobusů si DPP převzal a zařadil do provozu v roce 1948. Autobusy Praga NDO se vyráběly do roku 1950, celkem jich bylo vyrobeno více než 400 kusů.

Vozidlo Praga NDO je pro nás a Muzeum MHD velmi cenné, protože nám jako jediné zatím chybělo v ucelené řadě nejvýznamnějších poválečných autobusů dodávaných do DPP a provozovaných v pražské MHD. Navíc je kompletní, i když jeho interiér byl modernizován pro provozní účely tehdejšího majitele, nicméně je zázrak, že se v tak zachovalém stavu dochoval do současnosti. Jeho dosavadním majitelem byl pan Emil Příhoda, který v minulosti ve Zbuzanech u Prahy provozoval Automuzeum Praga, kde byl tento autobus také vystaven. Pan Příhoda autobus koupil v 70. letech 20. století jako vyřazený vůz od tehdejšího ROH, který jej využíval pro zájezdy. My jsme o získání tohoto výjimečného vozidla usilovali od začátku 90. let, de facto od založení Muzea MHD. Jsem nesmírně rád, že se to nakonec povedlo, teprve tento týden jsme si jej od pana Příhody převzali. Je to krásný dárek k 30. výročí založení Muzea MHD v Praze,“ říká Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch. „Autobus je v zásadě v pojízdném stavu, i když pan Příhoda s ním naposledy jel v roce 2014. Autobus naši technici oživí a budeme se snažit vrátit jeho interiér do původního stavu. Nicméně chceme, aby byl provozuschopný do roku 2025, kdy si připomeneme nejen 100 let od zahájení pravidelného provozu autobusů v Praze, ale také 150 let fungování MHD v hlavním městě.“

Připomeňme, že sbírka pana Emila Příhody čítá přibližně 100 vozů značky Praga a dalších předmětů. Měla získat adekvátní prostory v nově vybudovaném muzeu v Chomutově. Vedení Ústeckého kraje za tímto účelem v roce 2019 uzavřelo s dcerou pana Příhody smlouvu o výpůjčce exponátů na 30 let a kraj měl investovat do muzea asi 50 milionů korun. Nyní však z plánu hlavně z finančních důvodů definitivně upustil. Zastupitelstvo schválilo 24.4.2023 dohodu o ukončení platnosti smlouvy o výpůjčce.

Nová výstavní hala Muzea MHD pro autobusy a silniční vozidla
Dalším dárkem, který si pražské Muzeum MHD nachystalo ke svým třicátinám, je výstavba nové dvoupatrové výstavní haly pro historické autobusy a silniční pracovní vozy, které jsou technickými památkami ČR. Na jejího zhotovitele na začátku letošního roku DPP vyhlásil veřejnou zakázku v předpokládané hodnotě 150 milionů korun. Kromě základní a profesní způsobilosti a technické kvalifikace je podle zákona o zadávání veřejných zakázek hlavním hodnotícím kritériem tendru nejnižší celková nabídková cena. DPP v současnosti eviduje necelou dvacítku zájemců o tuto veřejnou zakázku. Uzavření smlouvy s vítězem DPP předpokládá do konce letošního června, následovat bude dopracování projektové dokumentace pro provádění stavby a další nezbytné administrativní kroky. Samotná výstavba potrvá 20 měsíců od předání staveniště.

Novou výstavní halou rozšíříme expozici Muzea MHD o celou sekci silničních vozidel. Chybějící autobusy v expozici jsou nejčastěji zmiňovaným požadavkem v průzkumu, který pro DPP mezi návštěvníky Muzea MHD letos v dubnu provedla agentura STEM/MARK s jinak vynikajícím hodnocením s průměrnou známkou 1,4. Historické autobusy a pracovní vozidla DPP, zajímavé technické památky, které jsou dočasně odstaveny v depozitářích v garážích DPP, konečně dostanou důstojné místo. Zahájení výstavby nové výstavní haly předpokládáme v průběhu letošního podzimu. Rád bych ji pro návštěvníky otevřel ke 100. výročí zahájení pravidelného provozu autobusů v Praze, tj. 20. června 2025,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP. „Muzeum MHD ve vozovně Střešovice chceme dál rozvíjet, aby bylo živou, kulturní institucí kombinující cenné historické artefakty s moderními technologiemi a návštěvníkům nabízelo nejen nevšední zážitky, ale i komfortní zázemí. Proto plánujeme přestavbu bývalé restaurace u vstupu do vozovny na moderní návštěvnické centrum se vším, co k tomu patří. Do dalších let přeji Muzeu MHD, aby bylo uznávaným odborným partnerem, vyhledávaným a oblíbeným turistickým cílem, kam se návštěvníci budou opakovaně rádi vracet a v neposlední řadě nadále propagovalo pražskou MHD a šířilo její dobré jméno.“

Výstavní hala pro silniční vozidla bude umístěna na dolním nádvoří vozovny, zapuštěna do svahu, který se zvažuje k Cukrovarnické ulici. Bude dvoupatrová, přičemž spodní patro bude sloužit pro stálou expozici historických autobusů s nájezdem z Cukrovarnické ulice. Horní patro bude sloužit jako showroom, kde budou vystavena menší silniční vozidla, které se budou v expozici střídat. Bude zde současně prostor pro pořádání přednášek, seminářů či výstav. Nájezd do horní patra bude přímo z nádvoří vozovny.

Stručně z historie Muzea MHD ve vozovně Střešovice
I když bylo pražské Muzeum MHD slavnostně otevřeno 14. května 1993 a pro veřejnost o den později, jeho základy vznikly už na konci 60. let 20. století, kdy se začala formovat současná sbírka historických vozidel. U jejího zrodu stáli pánové Josef Handl, Lubomír Kysela a Vlastimír Mudra, kteří systematicky po celém území ČR mapovali, vyhledávali a zachraňovali dochovaná historická vozidla či jejich vraky, které měly do budoucna ukazovat historii dopravy v Praze. Prvním správcem podnikového muzea byl právě Josef Handl, po něm od roku 1977 Lubomír Kysela. Vznikající sbírka historických vozidel byla původně deponována ve vozovně Pankrác, v roce 1971 se stěhovala do vozovny Vokovice, kde byl uvolněn prostor po zrušené lakovně vozů. Byl to právě Lubomír Kysela, který na konci 70. let přišel s koncepcí stálé expozice muzea. Jako nejvhodnější prostory byly ve hře tehdejší vozovny Karlín, Košíře, Střešovice a Vinohrady. Volba padla na Střešovice, protože byly z navrhovaných objektů největší. Využití vozovny Střešovice pro Muzeum MHD schválilo vedení DPP až na začátku 90. let 20. století a toto rozhodnutí provázely velké vášně.

V prvním roce fungování Muzea MHD tvořilo expozici, resp. sbírku celkem 37 historických vozidel: 34 tramvají, dva autobusy a jeden trolejbus. Muzeum bylo v té době otevřeno pouze o víkendech ve stejném období od Velikonoc do konce října jako hrady a zámky. V prvním roce muzeum navštívilo 6009 návštěvníků, o rok později nepatrně více, 6174 osob. Vstupné pro dospělého činilo deset korun, pro děti a důchodce čtyři koruny. V roce 1998 Ministerstvo kultury ČR prohlásilo 50 vozidel Muzea MHD a 34 dalších sbírkových předmětů za kulturní památku. Od roku 1999 se otevírací doba muzea prodloužila do zhruba poloviny listopadu a v roce 2004 přivítalo stotisícího návštěvníka. Od roku 2019 je muzeum otevřeno už od prvního lednového víkendu a od roku 2021 se jeho otevírací doba rozšiřuje na víkendy a státní svátky celoročně, a také na středeční odpoledne během letních prázdnin.

Za 30 let fungování pražského Muzea MHD se jeho sbírka historických vozidel téměř zdvojnásobila. V současnosti ji tvoří celkem 69 historických vozidel: 46 tramvají, 12 autobusů a z toho dva vraky (Praga NO z roku 1929 a Ikarus 620 z roku 1963, které se po jejich kompletaci a generální opravě stanou novými exponáty), tři trolejbusy, dva vozy metra a šest nákladních automobilů (jeden hasičský a pět pracovních vozů sloužících pro údržbu tramvajové sítě). Pražské Muzeum MHD do současnosti navštívilo více než 511 tisíc návštěvníků. Rekord 32 196 návštěvníků drží předcovidový rok 2019, druhou nejvyšší návštěvnost, 28 375 muzeum zaznamenalo v loňském roce. Jak šel čas s Muzeem MHD od založení v roce 1993 do současnosti mapuje na 128 stranách knížka „30 let Muzea MHD 1993-2023“, kterou tento týden vydal DPP. Zájemci si ji za 139 korun mohou zakoupit přímo v Muzeu MHD, v Infocentrech DPP nebo on-line ve Fanshopu na webu DPP.

Co Muzeum MHD čeká v nejbližší budoucnosti?
Kromě zmiňované výstavby a zprovoznění nové výstavní haly pro silniční vozidla a přestavby vstupního areálu pro návštěvníky je to vytvoření expozice historie metra včetně dobové stanice. Po rekonstrukci petřínské lanovky rozšíření expozice o jeden ze stávajících dvou vozů, přičemž druhý poputuje do Národního technického muzea. V rámci generálních oprav vozidel je naší snahou oživit a zprovoznit nejnovější přírůstek, autobus Praga NDO. Kromě toho zprovoznit trolejbus Praga TOT, autobusy Škoda 506N a Ikarus 620, a to do roku 2025, ideálně do 100. výročí zahájení pravidelného provozu autobusů nebo do 150. výročí MHD v Praze. Je to velmi ambiciózní plán, ale uděláme maximum, aby vyšel,“ uzavírá Petr Malík, vedoucí jednotky Historická vozidla DPP a šéf Muzea MHD v Praze.

 

 


Pražské Muzeum MHD získalo cenný kompletní autobus Praga NDO z roku 1948
V roce 1947 si tehdejší DPP na základě výsledků zkušebních jízd objednal 50 kusů vozidel Praga NDO s poloautomatickou převodovkou Praga Wilson. Jednalo se o jeden díl z důležitého modernizačního celku nových vozidel pro poválečnou obnovu vozového parku a zajištění dopravy na XI. Všesokolský slet. Všech 50 autobusů zařadil do provozu v roce 1948. Nyní se jeden z nich do Prahy vrací.
Pražské Muzeum MHD získalo cenný kompletní autobus Praga NDO z roku 1948
Další Pragovka čeká ve vozovně ve Střešovicích na svou náročnou renovaci.
Pražské Muzeum MHD získalo cenný kompletní autobus Praga NDO z roku 1948
Stejně jako další autobus
Pražské Muzeum MHD získalo cenný kompletní autobus Praga NDO z roku 1948
V hale 3 muzea by měla vzniknout část věnovaná metru. Turnikety pro vstup jsou už připraveny.
Pražské Muzeum MHD získalo cenný kompletní autobus Praga NDO z roku 1948
Pražské Muzeum MHD získalo cenný kompletní autobus Praga NDO z roku 1948
Zdeněk Hřib představuje novou halu pro autobusy, která bude postavena ve spodní části vozovny ve Střešovicích.
Pražské Muzeum MHD získalo cenný kompletní autobus Praga NDO z roku 1948
Autor vizualizací nové haly pro historické autobus: SAGASTA s.r.o.
Pražské Muzeum MHD získalo cenný kompletní autobus Praga NDO z roku 1948
Pražské Muzeum MHD získalo cenný kompletní autobus Praga NDO z roku 1948
Pražské Muzeum MHD získalo cenný kompletní autobus Praga NDO z roku 1948
Pražské Muzeum MHD získalo cenný kompletní autobus Praga NDO z roku 1948
Petr Malík, šéf Muzea MHD v Praze, před prostorem pro novou autobusovou halu.