Pravidla pro vstup na veletrh CZECHBUS

Po nejnovějším zpřísnění pravidel pro účast na hromadných akcích se rozhodnutím Vlády ČR od 22. listopadu mění také podmínky pro vstup na CZECHBUS.
Po nejnovějším zpřísnění pravidel pro účast na hromadných akcích se rozhodnutím Vlády ČR od 22. listopadu mění také podmínky pro vstup na CZECHBUS.
Na veletrh je možné přijít, tak jako na všechny hromadné akce, při dodržení obecných protiepidemických podmínek:

Návštěvníci starší 12 let se musí při vstupu prokázat buď potvrzením o dokončeném očkování, to je platné nejdříve 14 dní po finální dávce vakcíny, nebo potvrzením o prodělání nemoci COVID -19 ne starším 180 dní.

Návštěvníci ve věku 12 až 18 let, osoby s nedokončeným očkováním a lidé, kteří nemohou ze zdravotních důvodů očkování absolvovat (nutné potvrzení od lékaře), se musí při vstupu na výstaviště prokázat negativním PCR testem ne starším 72 hodin.

Kromě výše uvedených výjimek nebudou uznávány antigenní testy a samotesty.

Ve všech vnitřních a venkovních prostorách areálu musí mít lidé starší 12 let zakryté dýchací cesty respirátorem nebo obdobným prostředkem, udržovat rozestupy alespoň 1,5 metru s výjimkou členů jedné domácnosti a dezinfikovat si ruce.