Pravidla pro nákupy ekologických vozidel schváleny
Pořizování nízkoemisních a zcela bezemisních vozidel, které nařizuje novelizovaná směrnice EU o čistých vozidlech, je do velké míry ovlivněno dotačními programy z IROP. První výzvy budou s největší pravděpodobností vyhlášeny až v roce 2022. V České republice se nákupy elektrobusů prakticky zastavily. Po dlouhé době vyjedou dva nové e-busy v září v Kladně. Foto ČSAD MHD Kladno

Plnění závazků ze směrnice o čistých vozidlech s účinností od 2. srpna bude do schválení příslušného zákona probíhat podle Pravidel schválených vládou 26. července.
Plnění závazků ze směrnice o čistých vozidlech s účinností od 2. srpna bude do schválení příslušného zákona probíhat podle Pravidel schválených vládou 26. července.
Pravidla podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících (Pravidla) připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo dopravy v květnu 2021 a předložilo je ke schválení vládě. Jsou náhradním řešením platným do doby nabití účinnosti zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících, jehož návrh od 5. ledna 2021, kdy byl postoupen do Poslanecké sněmovny, a stále neprošel ani prvním čtením (tisk č. 1121).

Pravidla vláda schválila 26. července a povinnosti budou stanoveny jejím usnesením. Vztahují se proto povinně jen na úřady státní správy. Pro ostatní zadavatele jde pak pouze o doporučení. S účinností 2. srpna 2021 ale začíná první období, ve kterém musí ČR začít plnit závazek vyplývající z novelizované směrnice o čistých vozidlech a dodržovat stanovené podíly nízkoemisních vozidel na celkovém počtu ve sledovaných časových obdobích. Na plnění svých požadavků v oblasti podpory čisté mobility a ochrany klimatu klade EK velký důraz a jejich nedodržení bude postihovat.

Tyto podíly budou muset být dosaženy ve sledovaném časovém období při zadávání:

1. nadlimitních veřejných zakázek na pořizování v návrhu zákona definovaných vozidel,
2. nadlimitních veřejných zakázek na poskytování služeb souvisejících s dopravou určených v návrhu zákona a
3. veřejných služeb v přepravě cestujících na základě zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících.
 
Pravidla podpory nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb pro úřady státní správy jsou účinná od 2. srpna 2021. Usnesení vlády bude platné do doby, než vstoupí v účinnost zákon.
 
MMR chystá k Pravidlům také metodiku. Ta má být zveřejněna na Portálu o veřejných zakázkách.