Pozvánka: Konference Smart city v praxi
Partnerem konferencí Smart city v praxi a Efektivní elektromobilita v organizacích je DAIMLER TRUCK Česká republika. Ilustrační foto eTruck Charging Park ve Wörth am Rhein v Porýní-Falcku v Německu, Daimler Truck

V Brně se 19. a 20. března 2024 konají jako doprovodný program veletrhu AMPER dvě konference o elektromobilitě. Smart city v praxi a Efektivní elektromobilita v organizacích. Po registraci je vstup zdarma.

V Brně se 19. a 20. března 2024 konají jako doprovodný program veletrhu AMPER dvě konference o elektromobilitě. Smart city v praxi a Efektivní elektromobilita v organizacích. Po registraci je vstup zdarma.

Smart city v praxi“ je zaměřena především na zástupce měst a obcí a veřejných organizací, kteří rozhodují o konkrétních řešeních od dodavatele pro definování a naplňování investičních projektů, jimiž je koncept smart city v daném městě realizován.

Připravovaný program konference, která proběhne 19. března 2024 od 9 hodin na výstavišti v Brně v Pavilonu E (sál E3),  zahrnuje průřezové problémy: co obnáší strategie smart city, ekonomika a rozvoj měst, prezentace moderních technologií pro smart city a praktické zkušenosti z jejich aplikací, a také příklady dobré praxe ve městech a obcích. Tento program se odvine od tří technických pilířů smart city, což jsou inteligentní městská energetika a služby (např. EPC, komunitní energetika, obnovitelné zdroje), inteligentní městská mobilita (např. nákladní a užitkové elektromobily, veřejná nabíjecí infrastruktura), informační a komunikační technologie (např. informační systémy pro správu měst a obcí a pro komunální služby, senzorické systémy), to vše zarámováno v zelené infrastruktuře měst a obcí.

Připravovaný program a registrace.

Konference "Efektivní elektromobilita v organizacích" prezentuje elektromobily jako dopravní prostředek pro organizace soukromého a veřejného sektoru. Je určena odborné veřejnosti z řad průmyslu, municipalit, městských služeb a ostatních organizací, správcům jejich vozového parku, příp. školám a dalším zájemcům o tuto problematiku.
               
4. ročník se bude konat 20. března od 10 hodin na výstavišti v Brně v Kongresovém centru, sál Špilberk. Obsah bude zaměřen na aktuální novinky v oblasti elektrických vozidel a dopravních systémů pro města a průmysl, správy vozového parku, nabíjecí infrastruktury, softwarové/informační podpory a autonomní mobility a také na ekonomiku a financování elektromobility v organizacích.

Připravovaný program a registrace.

Konference pořádá portál Smartcityvpraxi pod odbornou garancí Ing. Jakuba Slavíka, MBA.

Po registraci je vstup na obě akce zdarma.