Potenciál rozvoje veřejné hromadné dopravy v okolí Prahy navrhne studie
Studie o potenciálu veřejné hromadné dopravy v pražské metropolitní oblasti má také navrhnout nové možné koridory pro veřejnou dopravu tak, aby maximálně pokryla potřeby cestujících z nových rozvojových území. Ilustrační foto BP

Cílem Vyhledávací studie potenciálu veřejné hromadné dopravy v pražské metropolitní oblasti je zrevidovat a zjistit nová rozvojová území a jejich dopravní modely a navrhnout nové budoucí dopravní koridory pro veřejnou dopravu.
Reklama
Cílem Vyhledávací studie potenciálu veřejné hromadné dopravy v pražské metropolitní oblasti je zrevidovat a zjistit nová rozvojová území a jejich dopravní modely a navrhnout nové budoucí dopravní koridory pro veřejnou dopravu.
Rada Středočeského kraje schválila 29. června záměr vyhotovení technické studie potenciálu rozvoje systému veřejné hromadné dopravy v Pražské metropolitní oblasti. Studie pomůže stanovit a územně chránit případné potenciální koridory pro využití veřejnou hromadnou dopravou, které s ohledem na stále zvyšující zájem cestujících bude nutné v budoucnu pro případné uspokojení poptávky využít.  

V rámci zadání bude zpracována takzvaná „Vyhledávací studie potenciálu veřejné hromadné dopravy v pražské metropolitní oblasti.“ Ta je následně rozdělena do dvou částí. V případě analytického oddílu se zaměří na revize stávajících a identifikace nových rozvojových území v pražské metropolitní oblasti, včetně využívání optimálních dopravních modelů pro zájmové území. Nedílnou součástí má být i prognóza dopravy, která zohlední předpokládaný rozvoj území či dopravní sítě. „Území pražské metropolitní oblasti je mnoho let rapidně urbanizováno. Je zde intenzivní tlak na rozvoj jak v oblasti rezidenční zástavby, tak v oblasti administrativy, výroby a logistiky. To na jedné straně vytváří zvýšené nároky na dopravní infrastrukturu, na druhou stranu jsou však bohužel vyčerpávány možnosti vložení nových dopravních koridorů pro veškeré druhy dopravy do území,“ uvedl náměstek pro oblast veřejné dopravy Petr Borecký.

Součástí studie bude také návrhový oddíl, ve kterém budou stanoveny parametry a ideový návrh nových potenciálních koridorů pro veřejnou dopravu a definice požadovaných podmínek pro maximalizaci dopravního významu veřejné hromadné dopravy. S ohledem na jejich účelnost, udržitelnost a univerzalitu navrhne také rozmístění dopravních bodů a doporučí nové infrastrukturní prvky a stavby.

Společně se studií bude doplněno také ekonomické hodnocení staveb tramvajových tratí. Týká se to zejména možného budoucího prodloužení tramvajové trati Kobylisy – Zdiby, která by se měla začít stavět po roce 2025. Pozornost tak bude věnována propojení terminálu Sedlec – Odolena Voda včetně ekonomického hodnocení varianty pro nekolejovou dopravu „BRT koridor“ a „Prodloužení TT terminálu Sedlec – Líbeznice - Měšice.“ Vedení tratě je nutné řešit již nyní, aby s ním obce počítaly při zapracování ve svých územních plánech, uvádí Středočeský kraj.

Předpokládané náklady na realizaci studie jsou stanoveny na více než 6,5 milionů korun.