v clearingovém systému CARDS EXCHANGE.
Reklama
v clearingovém systému CARDS EXCHANGE.
Clearingový systém CARDS EXCHANGE společnosti ČSAD SVT Praha s.r.o. je v provozu od roku 2004 a objemy zpracovaných transakcí i jejich počty pravidelně rostou. V prosinci 2010 poprvé objem rozúčtovaných transakcí na bezkontaktních čipových kartách (BČK) překročil 100 mil. Kč za měsíc.

Clearingový systém CARDS EXCHANGE zúčtovává nyní transakce z použití BČK pro pět oblastí ČR, převážně se jedná o transakce z veřejné dopravy cestujících. Zúčtovávají se elektronické peníze a předplatní časové jízdenky. V zastoupení dopravců jsou na základě smluv vystavovány a distribuovány daňové doklady (faktury) a souhrnné doklady, které zjednodušují vzájemný platební styk zúčastněných subjektů. Systém poskytuje celou řadu výstupů.

Clearingový systém CARDS EXCHANGE je trvale rozvíjen. Samozřejmostí jsou úpravy vynucené legislativou ČR.
www.svt.cz
www.svt.cz/cards/

Poprvé přes 100 milionů  Kč za měsíc při rozúčtování transakcí na BČK
Růst měsíčních obratů transakcí zúčtovávaných v clearingovém systému CARDS EXCHANGE