Polepy oken autobusů jsou již legální a bezpečné včetně nouzových východů
Z červencové konference MOBILBOARD. Foto MOBILBOARD

MOBILBOARD dokončil více jak rok trvající proces získání nové homologace pro okenní folie.
Reklama
MOBILBOARD dokončil více jak rok trvající proces získání nové homologace pro okenní folie.
Dobrou zprávou pro dopravce tedy je, že již neplatí omezení pro umístění grafiky na okna dopravních prostředků a nemusí se vyhýbat nouzovým východům. Nejedná jen o reklamní grafiku, ale o jakékoli nápisy umístěné na nouzové východy – tedy i samolepky EU, ROP, technické nálepky dopravce s tarify atd., vše za předpokladu, že jsou splněny podmínky nové legislativy.

Je tedy nutno brát na zřetel zvýšené nároky na realizaci. Dopravci musí upozornit všechny zájemce o polep oken na nové podmínky a požadavky na materiál a dokumentaci. Tyto podmínky mohou být pro každý typ vozu a město individuální. Každý vůz má totiž jiný počet nouzových východů a umístění na jiných místech. Nedodržením těchto požadavků se dopravce vystavuje možnosti příkazu k odstranění polepů při kontrole STK, nebo i přímo na silnici při kontrole Policií ČR.

Pro záruku správnosti okenních realizací nyní MOBILBOARD nabízí své produkční služby klientům i dopravcům - tedy dodání polepů s veškerou správnou dokumentací včetně správné aplikace na klíč ve všech městech ČR.

Nová legislativa reklamy na dopravních prostředcích

Současná legislativa již umožňuje polep oken - nouzových východů na autobusech reklamními foliemi, ale pouze za dodržení nových požadavků a podmínek. Nechybělo mnoho a možnost reklamních polepů by zásluhou nové vyhlášky o STK byla velmi omezena. U některých typů autobusů by reklamní folie na oknech nemohly být umístěny téměř po celé délce vozu. Problém s polepem oken autobusů nastal již květnu 2012, kdy vyšla v platnost novela Vyhlášky č. 302/2001 Sb., ve znění vyhlášky č. 83/2012 Sb. – změna kontrolních úkonů STK podrobný popis závad včetně jejich hodnocení dle Přílohy č. 7 - kontrolní úkon 9.1.2.4.2 „Jakákoliv úprava únikového okna autobusu (např. nalepení reklamní fólie)“, je stanoven stupeň závady „B“ = nevyhovující. Zde byl polep reklamní folií na nouzových východech specifikován jako vážná závada, pro kterou bylo vozidlo nezpůsobilé provozu a neprošlo technickou prohlídkou. Dopravci tak byli ze dne na den vystaveni novým pravidlům na které nebyl nikdo připraven. Doposud realizované reklamy najednou byly v rozporu s vyhláškou, nové se nesměly instalovat. Policie ČR začala pokutovat vozidla přímo za provozu.

MOBILBOARD na základě podnětů podnikl tyto kroky:
 • Okamžitě od prvních zpráv o změně vyhlášky o STK a jejích důsledků se oficiálně informoval na Ministerstvu dopravy o důvodech této změny (sladění podmínek s EU a bezpečnost cestujících)
 • Prověřil situaci v zahraničí a okolních státech EU (nikde není striktní zákaz, pouze doplnění homologace pro folie na nouzové východy)
 • Inicioval jednání s kompetentními osobami a dohodl možnost provedení dodatečné homologační zkoušky tříštivosti v certifikované zkušebně TÜV SÜD
 • Zajistil vzorky materiálů pro zkoušku a její financování ve spolupráci s 3M Česko
 • V srpnu 2012 proběhla zkouška pro okenní folie 3M- Scotchcal a u všech vzorků včetně laminace dopadla výborně – dokázala průkazně, že polepy oken naprosto nebrání rozbití a použití okna jako nouzového východu
 • Na základě kladných výsledků z této homologační zkoušky bylo možno předložit žádost na Ministerstvo dopravy o schválení metodiky a vydání rozšířeného rozhodnutí ke zkoušeným materiálům
 • Konzultoval výsledek s DEKROU Automobil, která následně rozeslala informaci o schválené folii na všechna pracoviště STK

Celý proces byl završen 14.6. letošního roku, kdy okenní folie 3M obdržely rozšířený Atest8SD pro použití na nouzové východy.

Jaká je současná situace, upřesňuje Radmila Pospíšilová ze společnosti MOBILBOARD: "Jelikož celý proces vyřízení nové homologace byl poměrně složitý a museli jsme překonat několik výkladů, názorů a i rozporů – rozhodli jsme se na toto téma uspořádat pro dopravce školení, kde byla vysvětlena správná aplikace této nové možnosti do praxe. Na této konferenci v červenci v Praze se dozvěděli dopravci od odborných hostů z DEKRY a TÜV SÜD o správném postupu dodržování nové legislativy pro reklamní polepy na vozy MHD.Zejména šlo o nové požadavky na správný postup aplikace okenní grafiky s oddělením polepu od karoserie, správná dokumentace k polepu = aplikace atestačního štítku, správný záznam o provedení úprav na voze..atd." . MOBILBOARD má tedy nyní v ruce rozšířené Rozhodnutí k Atestu 8SD pro materiály 3M-Scotchcal, které umožňuje polep oken v souladu s platnou legislativou - tento materiál je zatím schválen jako jediný možný.

Nejen billboardy, ale i transport se stále potýká s legislativními překážkami. Připomeňme si dlouholetý zápas o možnost polepu oken drážních vozidel – trolejbusů a tramvají, který v r. 2011 MOBILBOARD dokázal prolomit. Nyní tedy opět v důsledku tzv. souladu legislativních podmínek s EU jsou zde komplikace s polepy oken nouzových východů. Podmínky se stále zpřísňují a je třeba s tím počítat.

"Zdá se, že problémem dalšího rozvoje transportu nejsou technologie a materiály – ale legislativa," , říká Radmila Pospíšilová a dodává: "Také z těchto důvodů byla v letošním roce zahájena činnost obchodní sítě MOBILBOARD Transport Network – mediální zastoupení dopravců v reklamní činnosti. Sami dopravci pochopili, že je třeba své síly spojit i v boji o legislativní podmínky, že každý sám za sebe nezmůže nic“ „Společně chceme, aby reklama na transportu u nás byla stále „in“ a držela krok se světem. Snažíme se, aby byla stále více efektivním médiem v reklamní komunikaci.“

Z TZ MOBILBOARD

Polepy oken autobusů jsou již legální a bezpečné včetně nouzových východů
Okenní folie zajišťuje průhlednost a take bezpečnost. Foto MOBILBOARD
Polepy oken autobusů jsou již legální a bezpečné včetně nouzových východů
Označení polepu Atestem 8SD. Foto MOBILBOARD
Polepy oken autobusů jsou již legální a bezpečné včetně nouzových východů
Srovnání po rozbití. Foto MOBILBOARD