Plán mobility pro Prahu a okolí jde do finále
Plán udržitelné mobility Prahy do roku 2030 s názvem Polaď Prahu je k vidění v budově CAMP v Emauzích. Foto BP

Veřejnosti se představí na interaktivní výstavě v pražském CAMP v Emauzích. Startuje právě dnes a potrvá do 17. června.
Veřejnosti se představí na interaktivní výstavě v pražském CAMP v Emauzích. Startuje právě dnes a potrvá do 17. června.
Po téměř třech letech práce se podařilo na základě analýzy problémových míst a diskuzí s odbornou veřejností pojmenovat 240 konkrétních opatření k zlepšení dopravy. Mezi zásadní projekty patří dokončení Pražského okruhu a další silniční stavby jako obchvat Písnice, Horních Měcholup, Hostivařské spojky, výstavba linky metra D a rozvoj tramvajové sítě, rozšíření železniční sítě včetně spojení s letištěm a Kladnem, vznik nových 100 km cyklotras, snižování podílu automobilové dopravy a posílení elektromobilů a elektrobusů, opravy ulic a mostů, zlepšení zastávkových systémů a vybudování P+R ve Středočeském kraji, zlepšení systému zásobování města, zavedení nízkouhlíkového logistického systému, mýtného systému, preference veřejné dopravy, vznik rychlého spojení s městy jako je Ústí nad Labem, Hradec Králové, Liberec, bezbariérovost vozidel MHD a další.

Na tyto masívní investice by mělo jít do roku 2030 112 miliard korun. Na dopravu by každý rok mělo směřovat 35 % celkových investic Prahy. Podle náměstka primátorky a radního hl. m. Prahy pro dopravu Petra Dolínka by se měl na financování podílet i stát a Ministerstvo dopravy cestou získání dotací z Operačního programu Doprava a Integrovaného regionálního operačního programu. Plán mobility vstupuje do závěrečné fáze, zastupitelstvo by ho mělo schválit v září.

Plán mobility navazuje na Metropolitní plán, který představuje nový územní plán Prahy. Oba tyto zásadní dokumenty - plány můžete vidět v prostorách CAMP v areálu Emauzského kláštera. Výstava Plánu udržitelné mobility Polaď Prahu začíná dnes 29. května. Od 18 hodin proběhne představení Návrhu P+ a komentovaná prohlídka.

O výstavě Plánu mobility jsme psali zde

Plán mobility pro Prahu a okolí jde do finále
Na dotykových obrazovách si návštěvníci mohou prohlédnout návrhy na opatření, poslat si na e-mail a doma si prohlédnout detaily. Foto BP
Plán mobility pro Prahu a okolí jde do finále
Plán mobility představili náměstek primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek, ředitel Sekce infrastruktury a krajiny IPR hl.m.Prahy Marek Zděradička, koordinátor projektu Polaď Prahu Daniel Šesták a vedoucí oddělení dopravní politiky MD Vít Sedmidubský.
Plán mobility pro Prahu a okolí jde do finále
V budově CAMP probíhá zároveň výstava Metropolitní plán Prahy. Foto BP