Označníky - pokračujeme.
Označníky nesou dopravní značky Zastávka IJ 4b vlevo a IJ 4a vpravo. Modelka je přítelkyně redakce BUSportálu.

Vyjádření Ministerstva dopravy. Odpověď na otázku dopravce: Jak je to tedy s vyhláškou MD 30 z roku 2001, která povinnost výměny označníků zastávek stanovila dopravcům? BUSportálu od Ministerstva dopravy.
Vyjádření Ministerstva dopravy. Odpověď na otázku dopravce: Jak je to tedy s vyhláškou MD 30 z roku 2001, která povinnost výměny označníků zastávek stanovila dopravcům? BUSportálu od Ministerstva dopravy.
Ministerstvo dopravy pro BUSportál:
Povinnost výměny označníku nevyplývá z vyhlášky č. 30/2001 Sb. kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Tato vyhláška upravuje pouze dopravní značení. Problematika zřizování a údržby označníků je upravena v zákoně č. 111/1994 SB. o silniční dopravě, a to konkrétně v § 18 písm. f) a g), který hovoří o povinnosti dopravce v linkové hromadné dopravě zřídit na zastávce označník a udržovat jej. Vyhláška č. 30/2001 ukládá povinnosti vlastníku komunikace, aby výměnil dopravní značky (tedy i značku "Zastávka") ve smyslu vyhlášky. Vzhledem k tomu, že nové dopravní značení, které se průběžně mění od roku 2001, má o něco větší velikost než původní značka, lze očekávat i úpravu příslušných označníků. Více též v poslední tiskové zprávě MD na www.mdcr.cz. Pro další detailnější informace k označníkům kontaktuje přímo odbor silniční a veřejné dopravy ministerstva.
Marcela Švejnohová
tisková mluvčí
Ministerstvo dopravy

Ministerstvo dopravy:

Informace zveřejněné v médiích ohledně výměny dopravních značek jsou částečně zavádějící. Podle stávající právní úpravy je za výměnu dopravního značení (tedy i informativní dopravní značky IJ 4b - Zastávka) odpovědný správce komunikace, nikoli dopravce. Dopravní společnost odpovídá pouze za zřízení takzvaného označníku, tedy sloupku, často s tabulkou jízdního řádu, na němž je dopravní značka umístěna. Samotná dopravní značka „Zastávka“ však patří mezi svislé dopravní značky dle zákona č. 361/2001 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění prováděcí vyhlášky č. 30/2001 Sb.

Do 31. prosince 2006 má správce komunikace povinnost doplnit značky, které byly nově zavedeny, nebo vyměnit značky, jejichž symbol neodpovídá nové právní úpravě. To se týká svislého i vodorovného dopravního značení. Nově instalované svislé značky pak musí odpovídat novým technickým předpisům, které vyžadují u převážné většiny těchto značek retroreflexní provedení.

Vyhláška platí od roku 2001. Tehdy se vycházelo z obvyklé životnosti dopravních značek, která je pět let. Tedy že do konce roku 2006 budou stejně všechny dopravní značky vyměněny.

Příkladem „starého“ (nevyhovujícího) dopravního značení je dodatková tabulka se symbolem sněhové vločky v kombinaci s vykřičníkem v poli výstražné značky – tedy jiné nebezpečí. Nová značka „pozor náledí“ obsahuje symbol vločky přímo v poli výstražné značky. Jiným příkladem je v případě vodorovného značení tvar šipky v odbočovacím pruhu, který je u nových typů značení zakulacený. Nevyhovujících dopravních značek je zanedbatelné minimum.

Pokud jde o pozemní komunikace ve správě státu, jde ročně na obnovu a údržbu značení na silnice první třídy 45 milionů korun a na dálnice 10 milionů korun. Cena jednotlivých značek se liší podle velikosti. V zásadě ale platí, že nové značky v retroreflexním provedení jsou o 60 procent dražší než starší typy značek. Průměrná cena za metr čtvereční se pohybuje v rozmezí 7 až 8 tisíc korun. Výrobou dopravního značení se na českém trhu zabývá několik desítek firem. Všechny jejich výrobky musí být schválené k používání na pozemních komunikacích ministerstvem dopravy. Informace o finančních prostředcích vynakládaných na obnovu a údržbu značení na silnicích druhých a třetích tříd vám poskytnou příslušní správci komunikací, tedy krajské či obecní úřady.

Vytvořeno dne: 22.8.2005Autor: Marcela Švejnohová, tisková mluvčí
Zdroj: Internetové strany ministerstva dopravy.

Označníky - pokračujeme.
Tak tahle značka by se asi vyměnit měla. Foto BUSportál.