Společnost ČSAD autobusy Plzeň a.s.ve spolupráci s EMtest ČR s.r.o. zavádí v těchto dnech odbavovací elektronické systémy třetí generace na svých linkách veřejné osobní linkové dopravy .

Jízdní doklady mají stejnou podobu s dnešními, splňují požadavek daňového dokladu a vyhovují ustanovení přepravního řádu pro drážní a silniční osobní dopravu. Nový odbavovací systém se mění včetně softwarového vybavení, které zefektivní práci dispečerů a umožňuje i výraznější kontrolu řidičů při odbavení. S přídavným zařízením je možno kontrolovat, kde na trase linky se momentálně nachází autobus, ve které zastávce odbavuje apod. Tento systém již plně komunikuje i s Plzeňskou kartou.

Řidiče čeká těžký úkol, kdy za plného provozu budou při bezpečné přepravě a dodržování jízdních řádů odbavovat již na nových strojcích, které se odlišně ovládají.

Celý přechod na nový odbavovací systém u těchto 3 provozů, linky Plzeňska, Rokycanska a Kralovicka, včetně linek zařazených do IDP, by měl být ukončen nejpozději do 17. prosince 2004.

V prvních dnech a týdnech roku 2005 přejdou na nový systém odbavování cestujících - tzv. WinADO - i zbývající provozy společnosti se stávajícími pokladnami typu EM 116TPOR.

Zdroj: ČSAD autobusy Plzeň, a.s.